Ülo Ennuste majandusartiklid

Ootuspäraselt väärteavitus

Nagu meie makro-majandustipus analüütikud, kröösused ja nende järgi poliitikud ning massimeedia üldiselt tavatsevad takkjärge vihjata nt: „selline üleootuste kõrge hinnatõus oli meile juba ammu täiesti ootuspärane” või muud sellist.

Muide nüüdseks on juba täiesti ühes populaarses raamatuski taolist nähtust seletatud (Dan Ariely, Predictably Irrational, 2008).

Selle hästiloetavaks tehtud teadusüllitise järgi (mis küll ei sisalda majandusteoreetiliselt midagi uut) on täiesti ootuspärane, et nt kui avaliku sektori analüütikud või võimutoolides poliitikud, sh keskpankade kõrgametnikud, kröösused, igat kaliibrit massimeedia gurud jne avalikustavad mingeid rahvamajanduslike kaotuste  hinnanguid, mis on nendi endi pirukad, siis summad on kolmekordset vähemalt allapoole hinnatud, või kui nad annavad rahvale sinna juurde mingeid metoodikalisi selgitusi vms siis needki on usaldusväärselt võltsingud või ekslikud erialasest asjatundmatusest.

Mis veelgi olulisem, nimetet raamat annab ka ühe anatoomia taolistele väärteabe levitamiste  seikadele. Nimelt olla igas ratsionaalses homo oeconomicuses mitu potentsiaalset tüüpi ja vastavalt tingimustele asub üks neist domineerima. Nt kui on õhuke valitsus (nii võimult kui vaimult), mis ei suuda piisavalt kompetentselt ise finantsinspekteerida või vastavaid valitsusväliseid institutsioone jõustada, seda isegi mitte avalikku sektorit kontrollima, kuhu muide poolest saati kuulub ka nt börs (nagu meil parajasti ongi), siis tulemuseks on avalikkusele majandusliku lausväärteabe levitamine kõrgemalt poolt, rääkimata erasektorist.

Jääb ainult juurde lisada veelkord, et mitte alati see ei pruugi olla teadlik valetamine, vassimine, moonutamine, vms, vaid sageli asitundmatus sest eriti partokraatliku kallakuga demokraatias on sageli erialal võhikud politikaanide poolt sokutatud kõrgetele ametikohtadele nii keskpankades kui ka ministeeriumites ning isegi riiklikes inspektsioonides.

Muide majandusteaduslikes kirjutistes on juba kajamas, et õhukese valitsuse puhul teeb nt börside kontrollimatu tegevus tohutut majanduslikke kahjustusi rahvuslikus ulatuses, seda eriti siirdemajandustes, et börs muutub kohaks kus lollidelt (loe rahvalt) raha irvitades ära röövitakse (vastavalt ühe kommija väljendusele PM artiklile „Börsilt 15 miljardit haihtus kuue kuuga“)  ja seda justkui täiesti legaalselt. Justku legaalselt selle tõttu, et nt riiklikud finants institutsioonid ei näi omavat kompetentsi mõistmaks, et nt kasvõi turu ebaausa kõigutamisega saavad suuraktsionärid väikeaktsionäridele kõvasti külma teha jne. Sama lugu näib kehtivat ka teatavas osas hargmaise panganduse tegevuse kohta.

Mitte vähemat kahju ei tee rahvuslikele finantsfondidele kõrge otsene „rahamaks“ mida hellitavalt mõõdetakse nn tarbijahinna indeksiga, hellitavalt sellepärast et viimane ei arvesta tarbimislikke investeeringuid (nt ulualuste turuhinna tõusu vms). Muide, et kõrge inflatsioon teeb suurt kahju, vähemalt hoiustele, sellest on aru saanud isegi Riigikogu rahanduskomisjon (Keskpäevatund 12.VII 08). Teatavasti inflatsiooni ohjamiseks on just eestkätt loodud riikide keskpangad, üsna kallid asjakesed. Kuid meie keskpanga vastne esimees PMi kaudu just äsja teatas, et tema arust on Eestile just kõrge hinnatõus meid edasiviiva innovatsiooni mootoriks.

Mis aga metoodikaga manipuleerimisse puutub siis selleks sobib majandusaladel eriti hästi alale mittevastavate teooriate ja analoogiate kasutamine. Nt avalikke makroprobleeme käsitleda äriliste mikroteooriate alusel, või spetsiifilisi meetodeid mis on välja töötatud mingite kitsamate probleemide lahendamiseks, et neid ekslikult rakendada ka laiemalt.

Nt see, et kuidas üks kröösus juba nimetet raadiosaates hakkas Eesti makrostatistilisi andmeid analüüsima oma raamatupidamislike arusaamiste järgi ja „avastused“ olid vapustavad: meie statistika olla tänavuse esimese kvartali positiivse majandusjuurdekasvu mõõtmisel võrreldes mulluse esimese kvartaliga neljateistkümne kordse vea teinud, mille Eurostat olla ära parandanud.

Taevane arm, just eurostat paneb kõigile oma üllitistele peenkirjas hoiatuse juurde: statistilised näidud on kaudsete mõõtmiste punkthinnangud ja tegelikud näidud võiks asuda antud punkthinnangute läheduses, et liikmesriigiti võib esineda ka mõõtmistel erinevaid seisukohti jne. Seega täiesti mõttetu on teha taolisi neljateistkümnekordseid täppisarvutusi selles vallas.

Muide, mida nimetet Eurostati tabelist oleks pidanud lp guru esile tooma on see, et seal näidatakse, et võrreldes eelmise kvartaliga oli meil esimeses kvartalis SKT langus, seega majanduslangus. Ilmselt guru ka seda negatiivset arvu märkas, sest milleks muidu ta kiiresti ei jätnud lisamata, et tema arvates mingit majanduslangust Eestis ei ole (muide isegi EP trükib ümber ühte meie ametliku statistika käsitlust mille alusel nimetet languse punkthinnanguks on 8,5% , seega võiks arvata et üsna kindlasti miinus seitsme-üheksa protsendi vahemikus).

Viimaste seikade veel üheks heaks näiteks kõrganalüütikute hulgas on saanud  sellise statistilise konstruktsiooni kasutamine nagu „ostujõu pariteedi hinnad” (elanike ostujõuga pole siin mingit tegemist). Need on olematud imaginaarsed hinnad mis arvutatakse põhimõttel: vaesele rahvale on viletsad odavad värgid just täpselt sama head kui head täpselt on rikastele kvaliteetsed kallid värgid. Konstruktsioon on spetsiifiliselt mõeldud poliitiliseks riikidevaheliseks majandusvõrdluseks.

Kuid 10.VII 08 oli PMis EP ühe valveteadustaja kirjutis, mis oluliselt põhines PPS hindade alusel Eesti sisemajanduslike probleemide väärtõlgendamisel. Mis on üsna ootuspärane, sest Eurostati PPS hindade kalkuleerimise manuaal on ligemale kolmsada lehekülge paks ja seal hulgas üsna keerukad matemaatilises keeles lõigud. Seiga traagika aga peitub siin veel selles, et üks selle kirjatöö ilmselt asjatundlik kommija kahjuks väitis et „artikkel on täiesti kahjutu“.

Nagu oleks juba ka meie avalikkuses levinud arusaam, et isegi keskpanga poolt väärteabe levitamine polekski nagu rahvusliku ulatusega väärtegu. Seega, nagu seega polekski meil enam lootagi, et meie laiem publik suudaks kuidagi ehk ka ise valitsusväliselt hakata täiendavalt ohjama laastava majandusliku väärteabe levitamist.

 

SELGITUSI KASVUTEMPODE ASJUS

 

MAJANDUSKASVU aeglustumist täheldati Eestis 2008 esimeses kvartalis 0,1% peale. NB: seda statistiliselt võrreldes eelmise aasta 2007 esimese kvartaliga, seega üsna pika vinnaga. Ja tulemuseks ikkagi tsiviliseeritud maailmas harvanähtavas “jõulisuses” ehk ligemale aastases 10 protsendipunkti ulatuses.

MAJANDUSLANGUST aga tõdeti Eestis esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga ehk 2007 neljanda kvartaliga võrreldes. Viimasel juhul, olenevalt statistilisest arvutusmeetodist oli ESA tabelite järgi majanduslangus ehk negatiivne kasvutempo esimeses kvartalis vahemikus 0,5% kuni 8,5%, Eurostat annab meie majanduskasvutempoks esimeses kvartalis miinus 0,5, ikka eelmise kvartaliga võrreldes.

Kuid The Economist prognoosib kogu aasta 2008 Eesti majanduse kasvutempoks miinus 0,6%, ka isegi EP vihjab majanduslanguse olulisele tõenäosusele kogu 2008 aasta ulatuses(tee paar klikki kui ei usu).

 

Muide, sõltumatutes kõrgtasemega kriisidiskussioonides rahvusvaheliselt üldiselt kasutatakse võrdlust eelmise kvartaliga, ehk kõige viimasemaid andmeid.

KUID OLULINE on, et millise inflatsioonitaseme juures majanduslik mingi langus toimub. Kui see toimub samal ajal pikaajalise kõrge inflatsioonitaseme juures, nagu see Eestis esimeses kvartalis toimus, siis on languse negatiivne koosmõju rahvuslikule majandusele ja rahvuslikule arengule eriti suur. Muide, laastavalt kõrge kahekohaline inflatsioon on püsinud meil siiani, nt juunis oli üle 11%, kuigi EP juba märtsis pühalik-silmakirjalikult kinnitas, et nüüdseks on inflatsioon murtud, tsükkel langeb jne. Tegelt inflatsiooni prognoosimine edaspidiseks ongi meil põhimõtteliselt võimatu, sest valitsuse reguleerimistegevus inflatsiooni kallal ei näi järgivat absoluutselt mingit ratsionaalsust. Seega midagi on võimalik ainult siis usaldusväärselt sellel alal prognoosida kui omada domineeriva partei siseinfi.

veelgi enam, kõigi keskpankade põhieesmärk on inflatsiooniliste survete steriliseerimine, kuid meie vastne EP Nõukogu juht teatas, et tema arust on Eestis kõrge (loe laastav) inflatsioon innovatsiooni mootoriks (mis sest et kõrge inflatsioon hävitab innovaatilise ekspordi).

Veelgi halvendab majandus olukorda see kui samal ajal tööstuse toodang ja eksport reaalselt vähenevad, nagu meil näib enamuste statistikate alusel see praegu olevat. Muide, kui jooksvates hindades tööstuse eksport näitab muskleid eeskätt vanaraua väljaveo näol, siis seda ei saa vist võtta tõsiselt.

 

Ning vastupidine kehtib, kui kõrge inflatsioon toimis järsu majanduslanguse taustal, siis see on rahvale eriti ränk. Seda ka tingimustes kus nt palkasid, pensione jne tõstetakse vastavalt inflatsioonile, sest pankrottide ja tööjõu pagemise jne tõttu palgasaajate ja maksumaksjate hulk ikkagi väheneb, makse on seega vaja samuti paralleelselt tõsta.

Kõrge inflatsiooni tõttu lisaks sellele rahvuslike hoiuste ostujõud sulab jne.

MORAAL:
1) KÕRGE INFLATSI0ONI PUHUL IGASUGUSE MAJANDUSLIKU LANGUSE NEGATIIVNE MÕJU VÕIMENDUB. Nt kui riiklikud kõrgkoolid tõstavad õppemakse justkui õiglaselt 10% vastavalt inflatsioonile, siis tegelikult ikkagi seab see kaudselt paljud õpihimulised senisest raskemasse majandusolukorda, isegi siis kui palgad jne üldiselt tõusevad 10%, sõnaga, see näiliselt õiglane samm teeb varjatult ikkagi karuteene rahvusliku teadmuse edendamisele Eestis.
2) DISSKUTANTIDELE: tee ikka alati paar klikki statistika andmebaasidesse, samuti poliit-ökonoomia kõrgtasemete teoreetikute, eriti nobelistide üllitistesse inflatsiooni kohta, enne, et selle asemel ise omast tarkusest kohe hakata targa näoga tegema plää-plää, seda eriti oma parteile hosianna laulmiseks.

3) PROGNOOSIMISEST: seoses tänavuse eelarve äpardunud planeerimisega on hakatud viljelema kodukootuid teooriaid nagu poleks majandust üldse võimalik prognoosida (nt viimane Keskpäevatund). Teadmuspõhiselt võiks selle juurde lisada selgituse, et prognoosimise eesmärk on eeskätt nende võimalike tulevaste olukordade määratlemine, millega tuleb arvestada vähemalt esialgselt parima plaani paikapanemiseks.

Keskpäevatunnis lähtuti kahetsusväärselt ühes väga kitsast alast nagu börs ehk samahea kui loterii. Ning sedagi ainult inertsiaalse prognoosimise metoodika aspektist, mis on tõesti nii mitteprognoositav ja laiendati seda kitsast käsitlust täiesti absurdselt ka eelarveprognoosidele. Viimaste puhul on adekvaatsed eeskätt kontseptuaalsed lähenemised, nagu nt prognostiliselt kalibreeritud struktuurimudelid (vt nt E. Phelps’i, Nobelist 2006). Meie praeguses kontekstis on viimases lähememises kõige määramatumaks faktoriks ilmselt valitsuse enda tulevased majanduspoliitikad, sega usaldusväärne prognoosimine nõuab siseinfi omamist, kuid taolisi prognoose on vastavalt Riigikogu aprilliseadusele SE 182 keelatud avalikkusele näidata.

Eurostati statistika suunitlus on anda liikmesriikide statistikad võrreldavatena. Nt Rootsi SKT maht otseselt ei ole võrreldav teiste riikide omaga, sest seal riikliku töötu abiraha asemel püütakse töötud värvata mingitele palgalistele riiklikele libatöödele, nt luuaga pargis lehti kokku pühkima, seega aga luualiste palgad lähevad kohalikus statistikas sisse kui SKT mahu tõstmised, aga mitte kui tarbimised jne

Kohalikud riiklikud ametlikud statistikad aga peavad silmas pidama, et mis aspektid kohalikult olulised, seda eriti kriisiolukordades. Nt Soome arvutab rahvuslikke tarbijahinna indekseid nii et arvestatakse sisse ka elamispinna turuhinna tõusud ja langused, sest Põhjamaades on elamuvärgid suht kaalukamad kui nt euroliidus keskmisel ja euroliidu harmoniseeritud tarbijahinnaindeksis need kulud puuduvad, kuid mida soomlased samuti paralleelselt arvutavad. Muide, soomlaste kodumaised inflatsiooninäidud on kõrgemad kui eurostati harmoniseeritud Soome kohta. Seejuures The Economist kasutab Soome kohta nende kodumaiseid inflatsiooninäite võrdluses isegi teiste Euroliidu riikidega milliseid nad näitavad reeglina harmoniseeritult jne.

Näib, et meil vähemalt RM ja ka EP peavad endi ülesannete täitmise huvides mingeid spetsiaalseid rahvamajanduslikke statistikaid. Kõige lollim, mida „analüütikud“ saavad teha oleks neid erinevaid statistikaid ammulisui aritmeetiliste jagamistehete abil võrdlema hakata. Seda eriti ka sellepärast, et makroökonoomilised statistilised näidud on pelgalt punkhinnangud: Eurostat pidevalt rõhutab et nende näitudest tegelikud väärtused võivad antud punktidest kalduda kuni pluss/miinus viis protsenti või ka protsendipunkti, vastavalt käsitlusele.

Eesti kulutustempo juhib Euroopas  (Tallinn Mai 2008 „Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008 – 2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks“ 88 lk, vist Riigikantselei e-üllitis)

Selle üldise majandusseaduse avastamine on märkimisväärne. Põhiliselt tõestatakse nimetatud käsitluses selle kehtivust T&A näitel, nt:

1)    „2008. aastal suurenevad teadus- ja arendustegevuse eelarvelised vahendid võrreldes 2007. aastaga 58%,“ (lk 24)

2)    „Eesti teadus- ja arendustegevuse mahu (kulutused teadus- ja arendustegevusele) kasv on olnud Euroopa kiireim.“ (lk 22)

Lugejale selgituseks tuleb siinkohal lisada et sõna „kasv“ all ei mõelda selles tekstis absoluutset kasvu väärtust kroonides, vaid ikka juurdekasvutempot. Viimane on teatavasti on seda kõrgem/kiirem mida madalam on algtase. Nt Soomest on see meil pc madalam oma 10 korda.

Kuid väga lihtne oleks lugejal Eurostati andmetel, mis liikmeriikidevaheliselt võrreldavad, kontrollida avastatud seaduspära kehtivust mistahes tegevusalal. Nt kui Eestis on viimastel aastatel kulutused toidukaupadele tõusnud ligemale 20% aastas, siis EL-is keskmiselt neli korda vähem jne.

Veel tuleks lugejale selgituseks märkida, et sellist suhtelist juhtpositsiooni võimaldab meile selles käsitluses esitatud teine märkimisväärne avastus (joonis koostöös Euroopa Komisjoniga). Nimelt oleme meie oma rahvuslike tulude tõstmise võimalustelt võrreldes liikmesriikide keskmisega tugevas komponendilises eelispositsioonis, omades tugevat täiendavat lisakangi rahvusliku rikkuse tõstmiseks, selle näol, et meil on suhteliselt kõrgem mittekodanike osakaal (sic! lk.5).

September 2008

 

Advertisements

september 27, 2008 - Posted by | Uncategorized |

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: