Ülo Ennuste majandusartiklid

Fuih! – matematiseerimine: Iivi Masso „Enesepiitsutus edetabelites” PM 17.XI 10 lk 12.

Fuih! – matematiseerimine: Iivi Masso „Enesepiitsutus edetabelites” PM 17.XI 10 lk 12.

Lugupeetav kolumnist dotseerib:

„ühiskondlike ilmingute matematiseerimine … on alati paratamatult ebatäiuslik.”

Tõepoolest nii, kuid tänapäeval kaugeltki mitte nii ebatäiuslik kui mistahes oma-arust geniaalne mitte-matemaatiline sotsioloogiline käsitlus ehk seega kogu Masso antud käsitlus mis ei näi sisaldavat mitte terakestki matemaatilist rangust ega tõestuspõhisust ja on tänapäeval täiesti

eba-kvaliteetne/eba-adekvaatne,

eriti selles mõttes et statistilised indeksid oma ligikaudsuse tõttu ei ole järjestatavad vaid ainult rühmitatavad (nt kui meie andmed oleks kvantifitseeritud koos hajuvustega –siis veel ei tea kuhu rühma eesti olek kuuluks).
Tõepoolest, kogu käsitletav regressorite valik millest antud kolumnis juttu on ei näi sisaldavat mitte kuskilt otsastki mitte mingitki rangete moodsate sotsiaalteaduste kvantitatiivsete loogikameetodite rakendusvõimaluste vähematki tundmist (võrdluseks vt nt kasvõi: Ott, A.F. and Ennuste, U. 1996. Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of Opinion Surveys in Estonia. – Social Science Journal, 33, 2, 149-164, Internetis saadaval).
Muide, viidatud 1996. aasta uurimuste kogemuste põhjal võiks öelda et tõenäoselt matemaatilis-statistilise analüüsi alusel Maarjamaa “õitsenguindeksi” kaalukatemaks faktoriteks  oleks võinud nii paari-kolme aasta eest (millest ilmselt Masso’l jutt) kui ka ilmselt praegu, kujunema eeskätt: etniliselt eriti konfliktse heterogeensuse väga kõrge määr, NNI/GDP väga madal määr, rahvusliku avaliku sotsiaal-majandus-poliitilise teadmusruumi errrakordne risustatus valimiskampaaniate tipus, majandusarengu jätkusuutlikkuse tõenäosuse kõdunemine praeguse majandus-poliitika ning -politi jätkumisel jne jne – kuid nendest indikaatoritest ei ole ei Masso selles tekstis ega tema poolt viidatud indeksite populistlikes klastrites õhkagi.

PS:

Võiks olla huvitav:

http://www.ft.com/cms/s/0/3a3f140a-f41f-11df-886b-00144feab49a.html#ixzz15nnPs8uF

Advertisements

november 17, 2010 - Posted by | Uncategorized

1 kommentaar »

  1. […] Fuih! – matematiseerimine: Iivi Masso „Enesepiitsutus edetabelites” PM 17.XI 10 lk 12. […]

    Pingback-viide kirjutas Selgitusi ühe FT’ artikli juurde « Ülo Ennuste majandusartiklid | november 21, 2010 | Vasta


Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: