Ülo Ennuste majandusartiklid

Enn Vetemaa viimatisest romaanist

Visand 6.VI 11

Romaan meie süütu kirjarahva hiilgusest ja viletsusest nõukogude repressioonides: Enn Vetemaa „Akadeemik Gustav Naani hiilgus ja viletsus”   (2011 504 lk € 19.85)

**************************************************************

Hakkas huvitama et mis hiilgust või midagi taolist võis olla staalinlikul filosoofia kandidaadil, tõsi küll kes sügiseti doktoreid (nii teadus- kui ka meditsiini-doktoreid repressiivselt) nt katuleid võtma kärutas* koos manitsustega à la: mitte alluda kolhoosnike nõukogudevastastele langusmeeleoludele ja mitte laskuda nendega koos padujoomarlusse (üldse ta kasuta palju eitavaid määranguid).

Tõsi, meie omad rahvuslikud  entsüklopeediad põlistavad et tegemist on eeskätt nõuk. eesti kosmoloogiga: seejuures Naani enda toimetet ENE kõites 5 (1973) ta delikaatselt jätab oma teosed märkimata (erinevalt teistest teadlastest keda kandidatski puhul üldse kaante vahele ei lastud) – seda naljakam et hilisemad Kaevats’i toimetet (EE 6 ja 14) sedastavad ikka edasi et kosmoloog mis kosmoloog kuigi Naani teostena viitavad ainult puhtpolitikaansetele sofistlikele shmershlikele poliit-paskvillidele** mis karjusid avalikult et tegemist on meie kirjarahva staalinliku Juudasega ja  ebateadusliku stalinistliku prakseloogilise repressivismi (ka süütute kallal) propageerijaga ning ilmselt mitmete jälkide repressioonide initsiaatoriga, seda eriti psüühilises vormis meie naiivsema*** kirjarahva hulgas.

Muide, juba Naani ajal oli tõestuspõhine täppisteaduslik sotsiaalküberneetika juba õitsengul ning tema intellekti juures oleks pidanud olema kah kremlismi viljelemisel efektiivselt kasutav**** – tõsi meie noortele ellit-dissidentidele (romaani järgi eeskätt Valton, Kaplinski, Ines, Tõnu, Joel jne) muidugi suutis Naan selle romaani järgi kah nt pelgalt aine jäävuse seaduse alusel selgeks teha et nt rahvuste assimilatsioonis eesti geenid ei kao samuti kuhugi, seega et ka nõukogulik informatsioon on ideoloogiliselt jääv vms, ilma küberneetilise negentroopia keerukustesse laskumata; rääkimata seejuures imaginaararvuga songlõõrimisest (muide romaanis on imaginaarühik valesti defineeritud: -2 alusel – mis eriti vaimukas sest ENE peatoimetajana Naan I ei oleks seda eksitust siiski mitte teinud nagu Naan II romaanis).

Eriti absurd on muidugi sootsiumi probleeme modelleerida lõngakeraga trepil ja ja laenata sellele nimi mittekoordineeritavast reaalsusest/füüsikast – “metastabiilsus” (prof Veidemann PM 4.V 11 näib isegi tänaseni uskuvat et see oli tõsifilosoof N I-i suur filosoofiline avastus, tõsifilosoof selles mõttes et kuskil nukataguses entsüklopeedias olevat nii kirjas; oleks vähemasti herilasepesagi olnud: igatahes sootsiumi käitumise adekvaatsel matemaatilisel modelleerimisel ei piisa ei kerge ega raske  kuuli liikumise mudelitest vaid vähemasti on vaja hierarhilisi struktuure strateegiliste agentidega, seega Lagrange’i kordajaid (hindu) ja Bayes’e ootuseid (mõlemad tulemused kaheksadestkümnendast sajandist) ning matemaatilise koordineeritud mängude tasakaalu kontseptsioone – õigemini kõigi metasünteesi).

Kuid natukenegi romaani kiigates on selge et kogu N I hiilgus tulenes eeskätt kõlakatest (N II enda poolt suuresti  fabritseeritud) et temal on oma moskoviidist julgeolukindrali tütrest naise kaudu sidemed kohe otse Jossi endaga – ja mis teatavasti represseerivas süsteemis (taolises kus ka süütute pead peavad lendama) determineerib sellega kogu sootsiumi biheiviorismi – eeskätt jätisluse/litsluse (N I/N II terminid) kaudu, soovitav tempranillo manustamisel (nääte kuidas julges eirata Jossi maitset). Ilmselt avaldas õrnemale soole muljet tema rikkus (palk kümneid ja kümneid kordi kõrgem kui oli samaealisel etturteaduril) ja ihnuse puudumine.

*****************************************************

*muide huvitav on kah see et kui akadeemik Naan’i poolt kamandatavast akadeemiast mõnele poliitiliselt mitteustavale sulg sappa pandi – siis sageli maabus represseeritu akadeemik Naan’i poolt kamandatavas ENEs ja mitte vaimuhaiglas või ei kukkunud aknast alla

**tõsi, suurt avalikkuse tähele panu leidis avalikkuses Loomingus ilmunud essee populistlik “Võimust ja vaimust” kuigi tõsiteaduslikult oli seegi libakäsitlus sest demokraatia analüüsimisel rikuti selles komplemetaarsuse printsiibi arvestamist (mis antud kaasuses seisneb selles et demokraatia töötab efektiivselt vaid institutsioneeritud efektiivse opositsiooni puhul kus ei puudu kõrgeastmeline varivalitsus)

***muide eriti naiivne on romaanis lõik parteilasest Anna Brandt’i kaebekirjadest (lk 248-54 N II pihtimusena) tolleaegsete prominentide ja isegi Käbini jne vastu: nagu oleks N I ende jälile salakavalalt saanud Stalin’i ringkondadest eesti rahva õnneks (nagu ka paljudele ENEs avaldatud materjalidele – N II enda kinnitusel).

Taevane arm – Anna stalinistist vend intrigeeris selle ajal meie Naani juhitavas akadeemias ja tema ümbruses parteiringkondades oli Anna afäär ilmselt tollajal avalikukuks saladuseks. Muide vend Eduard olla peale sõda olnud Tartus parteiataman (hävituspataljoni komissar ja silmapaistev kirjanike ridade “puhastaja” Max Laosson (vt nt S. Olesk “Kirjandus ja kirjanduselu Eestis okupatsioonide ajal” Kogumik “Kannatuste aastad 194o-1991” 2008 lk 83-122) ilmselt ta oli N I relvavend mida N II püüab varjata ja oli Tartumaa I sekretär – seega eriti represseeriv bande sealkandis N I-ga seostatult, ja teatavasti sealkandis olid tollajal kirjarahva hulgas, eriti Ülikoolis, süütute kallal repressioonid eriti sagedased (vt nt Vello Salo (peatoim) “Valge raamat” lk 77-85, 2005 154 lk: http://www.riigikogu.ee/failid/valger.pdf), kuid isegi rohkesti ka isegi arstide kallal.

Nt isegi  Tartu legendaarne linnaarst dr Robert Lattik kes  oli tuntud nii heategevuse kui ka seltsitegevuse mitmel alal kaotas tollajal elu koos pajude arstidega, sest kremli doktriini järgi oli ilmselt saadud Tartule välja kaubelda parteiliselt kiiduväärt kvoot süütuid hävitada: vt nt Helbe Merila-Lattik “Eesti arstid 1940-1960” lk 227, 2000 1198 lk – kogu Lattik’u perekond kuhu kuulus veel kaks arsti julmalt represseeriti.

****täppiteadusliku taustaga ning tõelise tiigriratsuri puhul kellel oli juurdepääs sajastele arhiividele oleks sellel ajal (tõenäosuslik otsustuste teooria ja matemaatiline mänguteooria olid juba arenenud) juba stalinismi saanud käsitleda tõsiteaduslikult järgneva näite stiilis ehk “küberneetiliselt”:

Journal of Comparative Economics
Volume 39, Issue 1, March 2011, Pages 34-42


Paul R. Gregorya,, Philipp J.H. Schröderb and Konstantin Soninc

“Rational dictators and the killing of innocents: Data from Stalin’s archives”

a University of Houston and Hoover Institution, Stanford University, United States

b Aarhus University, Denmark

c New Economic School, Moscow, Russia

Abstract

We posit a rational choice model of dictatorship to explain the tendency of dictators to repress innocent citizens. This model demonstrates that, when the quality of information about regime enemies is low, a rational dictator will knowingly kill and imprison citizens who are not real enemies. We use the formerly secret Stalin archives to test this proposition against the stylized facts of Stalin’s three major repressions.

Research highlights

► This paper uses data from the Soviet state and party archives to examine the “rationality” of Stalin’s repression campaigns. ► We use an eliminations model that posits the dictator eliminates enemies when the number of enemies approaches a revolution constraint. ► The number of eliminations depends positively on the number of enemies and the dictator’s control and varies negatively with the quality of information about enemies. ► We apply this model to Stalin’s three major repression campaigns: collectivization (1930–1932), mass operations (1937–1938), and national operations (1937–1945). ► Application of the model to the three repression campaigns demonstrates that the greatest number of “innocent” victims were repressed when the information about enemies was poorest.

Keywords: Dictatorial systems; Stalinism; Soviet State and Party archives; NKVD; OPGU …”

NB: pealkirjas “süütud” ja mudelis ilmselt diktaatori Bayes’e ootused.

****************************************************

PS: Postimees.ee kommidest tuli tagasiside:

“natuke kosmoloog oli ikka ka

31.05.2011 12:07

Naan oli kosmoloog ikka natuke ka. Lisaks lõmpsija ja filosoofiaga rammu katsuv teadusintrigant. Lühikest aega rahva seas populaarne arvamusliider Eestis ja äge mosvkameelsus kukutas ta sealt Laulva revolutsiooni päevil.Tähtsamad tööd kosmoloogiast:
Развитие астрономии в СССР. — М., “Наука”, 1967.
Pikem artikkel soliidseimas NL astronoomiakogumikus, käsitlus sümmeetrilisest universumist meie universumi peegel-universumist st hüpotees anti-maailmast.
Густав Наан. Симметричная Вселенная. Публикация Тартуской астрономической обсерватории. Том XXXIV, 1964 г.

Poeg Gustav tegutseb tal Moskvas ja viimane uudis on roolijoodiku katsumused kohtukoridorides (25.05.2011):
http://12.mo.mirsudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=10742781&delo_id=1500001
Lapselaps Deniss on arhitekti haridusega Vene tuntud meelelahutustegelane.”

Tänan anonüümse kommi eest – kuid need “tähtsamad tööd” ei oma kaugeltki mitte seda kaalu et nende autor entsüklopeediliselt saaks tituleeritud kosmoloogiks: ikka eeskätt repressivpoliititiliseks karjärisltikuks ideoloogiks ning jälkide repressioonide initsiaatoriks? 

Või siis teaduspärasemalt “diktatuuri prakseloog”: N I doktriiniga – diktatuuri jätkusuutlikkuseks hävitada sootsiumi kõiki kihte ja segmente kuid mittetäielikult (nt jätame Tuglase demostratiivselt ellu jne); teatavasti alternatiivse baltisakslasest diktatuuriideoloogi (hävitada üks rahvus ja totaalselt) hiilgus lõppes võllas; N II ühe doktriiniga romaanis aga – mutteerida baltlased NLi läänelikekeks kubjasteks nagu tsaariajalgi baltisakslased (muide viimati nimetet keniaalsused võisivad kergesti pähe tulla N II-sel kaaviari kausi allaloputamisel pudeli konjakiga koos kavala nonkonformistiga (Veidemann’i järgi Vetemaa ise) – aga mine tea – sest leebema represseeringu vormis saadetigi meie ülikoolide lõpetanuid sundkorras vene eriti vähearenenud perifeeriatesse, aga võib-olla see oli siiski vaid kättemaks “koostöö” ettepanekutest tõrjumise vms eest).

Muide ei saa jätta seoses eelöelduga  märkimata et ilmselt mingid psüühilised repressioonid, vist eestkätt Stockholmi sündroomi (vt represseeritud dr Noor’e artiklit “Valges raamatus”) mõttes, näivad meie mõningast kirjarahvast oluliselt kummitavat siiani.

PS: Kommid PPM artikli (lühendatud) juurest

» Artikli juurde

Enn Vetemaalt ilmus äsja romaan meie kirjarahva hiilgusest ja viletsusest Nõukogude repressioonides: ”Akadeemik Gustav Naani hiilgus ja viletsus” (504 lk, 19.85 eurot).

« 1 »

Kübermeetikast

03.06.2011 09:25

Soovitaksin austatud Ülo Ennustel lugeda Gutsav Naani eessõna “Norbert Wiener ja ajastu mõttelaad”, ehk leiab ta sealt oma küsimusele vastuseid. Igaljuhul meie majandusmatemaatika professori mõttelend jääb selgelt alla Gustav Naanile.
http://et.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
vasta_kommentaarile teata ebasobivast kommentaarist-2 -1  +1 +4

üe

05.06.2011 12:21

a) käsikirja järgi oli minu kirjutise tuumaks et N II (romaani Naan) ei tegelenud eesti rahva represeerimisega erinevalt akadeemik Naani’st (N I): vt https://yloennuste.wordpress.com/2011/05/30/enn-vetemaa-viimatisest-romaanist/b) Wiener on sotsiaalteaduslikult täiesti kasutu: puudub isegi hierarhia mõiste, rääkimata matemaatilisest mänguteoreetilisest stohhastilisest tasakaalist (Nash) tagasiside aga oli narratiivselt juba Aristoteles’el ja matemaatilisel Newton’il  (kohe mitte kuskilt kiiresti ei leia et matemaatilistest majandusnobelistist oleks Wiener’it kuskil ära märkinud)tänuga Ü Ennuste

teata ebasobivast kommentaarist-0 -1  +1 +1

vana

03.06.2011 10:37

Artiklit lugedes tulli meelde nõukogude aeg, kus punaprofessorid kritiseerisid Solženitsenit või teisi “teisitimõtlejaid”.
vasta_kommentaarile teata ebasobivast kommentaarist-1 -1  +1 +5

üe

05.06.2011 12:24

missugust artiklit lugedes Samalt IP-aadressilt on siin kommenteerinud ka üe(12:21 05.06).
teata ebasobivast kommentaarist-0 -1  +1 +0

hahh

03.06.2011 18:00

aga mulle meenub, et hr akadeemik pani suht kümnesse oma artiklitega eesti iseseisvumise alguses. siis sõimati teda muidugi, paraku aga…
vasta_kommentaarile teata ebasobivast kommentaarist-1 -1  +1 +2

üe

05.06.2011 12:27

kelle märklauda, ja mis kaliibrigaSamalt IP-aadressilt on siin kommenteerinud ka üe(12:21 05.06) jaüe(12:24 05.06).
teata ebasobivast kommentaarist-0 -1  +1 +1

üe

05.06.2011 15:41

hahh’ile:a) tuli meelde et 40 kirja puhul Naan kirjutas Käbinile (koopia olemas) – “snaiperitulega tuleb dissidendid hävitada” see on ikka kümnesse küllb) kuid Naani võitluskaaslane igal rindel Max Laosson (hävituspataljon komandör, N I tõlkis temae kabekirja 1950 Stalinile vene keelde: Naan -oli ikka omades huvides kah sest akadeemia president Kruus tuli teepealt eest hävitada) oli peale sõda Tartumaa parteiataman ja tema muidugi snaiperit ei kasutanud. Tõepoolest Tartumaal ilmselt repressioonid sellel ajal kohe nagu kartetshidega: näib et isegi arste hävitati sealkandis rohkem – vt nt H. Merila-Lattik “Eesti arstid 1940-1960” 2000 1189 lk ja Ülikoolist rääkimata – vt nt V. Salo (peatoim) “Valge raamat” 2005 154 lk.Samalt IP-aadressilt on siin kommenteerinud ka üe(12:21 05.06),üe(12:24 05.06), üe(12:27 05.06), üe(12:29 05.06), üe(12:31 05.06),üe(13:01 05.06), üe(14:49 05.06) ja üe(14:56 05.06).

teata ebasobivast kommentaarist-0 -1  +1 +1

penskar

03.06.2011 18:01

Lisaks soovitaksin ” lugupeetud ” Ü. Ennustel lugeda ka aastail ca 1985-1989 a. G. Naani analüüse või kui soovite prognoose ( ajakirjas ” Horisont ” ), milline saab oletatavasti olema hariduse ja majanduse ” areng ” kas IME või iseseisva / n.n. vaba turumajanduse tingimustes väikeriigil.
Kurvalt hämmastav ( aga siis ja ka praegu kirutud G.Naan või nagu rahvakeeli siis öeldi “pestav tapeet” ) kirjutas ja analüüsis kahjuks meie tuleviku õieti, seda masendavam, et oma suures “uhkuses ” me ei soovi ka praegu masendavat tegelikkust / reaalsust tõdeda ja jätkame endale ilusioonide loomist.
Tingimustes, kus meil praktiliselt puudub omariiklik tööstus, omamaine pangandus / loe rahanduspoliitika, hariduse tase on allekäigul jne.
vasta_kommentaarile teata ebasobivast kommentaarist-2 -1  +1 +4

üe

05.06.2011 12:29

mis on häda Islandi haridusel Samalt IP-aadressilt on siin kommenteerinud ka üe(12:21 05.06),üe(12:24 05.06) ja üe(12:27 05.06).
teata ebasobivast kommentaarist-0 -1  +1 +1

üe

05.06.2011 13:01

a) romaani N II järgi jääb mulje et N I surematud artiklid võisid olla kah matemaatikutest sinisukakeste kompilatsioonid venekeelsetest artiklitestb “Horisont” nt ei avaladud artiklit mis viitas Koort’i artiklit “Loomingus” määramatuse printsiibi kohta (mis ilmus enne okupatsiooni)Samalt IP-aadressilt on siin kommenteerinud ka üe(12:21 05.06),üe(12:24 05.06), üe(12:27 05.06), üe(12:29 05.06) ja üe(12:31 05.06).c) Wiener’i kontseptsioonidega pole võimalik sotsiaalseid protsesse kvaliteetselt prognoosida, tõsi “Suure Tüürimehe” element seal on.

teata ebasobivast kommentaarist-0 -1  +1 +0

Kestvad kiiduavaldused

04.06.2011 01:29

mis te nüüd. meil oli ja on kõik hästi ja ajakirjandus peab nii kirjutamagi.
vasta_kommentaarile teata ebasobivast kommentaarist-2 -1  +1 +2

üe

05.06.2011 14:56

kae nalla: stalinisti kritiseerimine on mõne arust ikka veel populismSamalt IP-aadressilt on siin kommenteerinud ka üe(12:21 05.06),üe(12:24 05.06), üe(12:27 05.06), üe(12:29 05.06), üe(12:31 05.06),üe(13:01 05.06) ja üe(14:49 05.06).
teata ebasobivast kommentaarist-0 -1  +1 +1

to Postimees, see Pärnu oma

04.06.2011 17:36

Kas Ülo Ennuste foto (nägu) on loomulikult punasem kui teiste härrade oma või on retušeeritud teadlikult? Ma näen, et pidevalt on meil vähemalt üks punane oma artiklitega ajalehes.
vasta_kommentaarile teata ebasobivast kommentaarist-0 -1  +1 +0
üe

05.06.2011 14:49

yloennuste.wordpress.com/2011/05/30/enn-vetemaa-viimatisest-romaanist/

Samalt IP-aadressilt on siin kommenteerinud ka üe(12:21 05.06),üe(12:24 05.06), üe(12:27 05.06), üe(12:29 05.06), üe(12:31 05.06) ja üe(13:01 05.06).

**************************************************************************

Üks hea kolleeg läkitas õienduse:

Aga jätsite tähelepanuta, et Vetemaad huvitas tema romaanis, kuidas inimese saatuses jääb lõpuks valitsema tema isiksuseks kujunemise algmuster – see ongi minu meelest selle teose moraal.“

Jah, aga kui stalinlikud organid oleks Naan’i lähetanud romaanis nt Valgevenesse – kuidas siis tema kujunemise algmuster oleks „viletsuse“  temale kaela toonud? Ja lisaks näib et Naani algmuster oleks teda viletsusest päästnud ka  siis kui ta oleks õigel ajal koos nt Vaino ja Paulman’iga Moskvasse pagenud sest mingit tõsiteaduslikku kaalukust tal vabas maailmas ei olnud, kuid siiajäädes oli vähemalt romaani järgi risk hiilgusest sattuda isegi inimsusevastaste kuritegude süüpinki (a`la Rosenberg või metsavendade hävitaja või mine tea mis veel sest ilmselt oli tal 49. küüditamise  kvootide määramine kremlist hästi teada, teada seegi et Eesti sai nt Leeduga võrreldes mitu korda suht kõrgema kvoodi millegi pärast) – ikka sama mustri alusel – kus see moraal siis siin on?

Advertisements

mai 30, 2011 - Posted by | Uncategorized

1 kommentaar »

  1. Tubli töö!

    Loen ise ka selle läbi!

    Kommentaar kirjutas Härjapõlvlane | juuli 8, 2011 | Vasta


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja / Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja / Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja / Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: