Ülo Ennuste majandusartiklid

Sic transit gloria mundi

Sic transit gloria mundi – lobitööga* fabritseeritud libatõed silutavad teed jätkusuutmatusse – E.Savisaar “Tõde Eestist” (ilmumas ingl)   

U. Sõõrumaa „Edgari raamatud on mälestusmärk … „ (“Pealinn” 30.I 12 lk 8): „Eestis on olnud kaks iseseisvuse perioodi. Esimesel perioodil (1920ndatest 1940-ni) suutis Eesti ennast nii tööstuslikult ka kui põllumajanduslikult viia 20 aastaga Euroopa tippu, nii et Soome jäi meist maha.“ – see väide on igas mõttes võhiklik kui mitte öelda kehkenpükslik kui kasutada The Economist’ist E.Lucas’e väljenit meie mõnede majanduseliidite kohta kes püüavad isegi meid toetavatele partnerriikidele pähe istuda: vt nt „Estonia and Finland“ ETLA 2003 404 lk – nt väikelaste suremus (üks olulisim arenguindikaator) enne 1940. oli Soomes oluliselt madalam kui Eestis, GDP ametlik arvestus on soomlastel aastate lõikes olemas alates 1900  ning alates viimaisest kriisis isegi kuude lõikes – ja meil usaldusväärsel kujul alates 1994 ning enne seda makroökonoomikas toimunu kohta on meil suur määramatus ja igaühe suva Eesti positsioneerimiseks (Eurostati järgi oli 2010 reaalselt GDP pc Eestis 8,3 tuhat ja Soomes 31 tuhat eurot ning NNI pc järgi vahe veel masendavam rääkimata kodumaiselt kasutatavast NNI pc võrdlusest). Ja kus veel loogikaviga on see et ilmselt olid soomlased meist juba 1920 ees (nt Gustav Suits’i arvates juba 1905 nii).

Aga miljoniline riik tuulises kohas ei ole kunagi võrreldav nt Kesk-Euroopa riikidega majanduslikult sest peale suurte välispoliitiliste riskide suure vaese elanikkonnaga ja ebastabiilse poliitikaga irredentistliku naabri kõrval (makroökonoomiliselt: pahaolu riik kus barbaarne majanduslik ebavõrdsus ning oluline poliitiline majanduse koordineerimine), etnilis-lingvistiliseltelt lõhestatud elanikkond (nt ilmselt venekeelsed magnaadid võtavad meil suhtvähem dividende ja lumpeni hulgas kuritegevus suhtsuurem jne), samuti puudub meil nii mastaabiefekt (Saksamaa majandus nt kõvasti üle saja korra võimsam) kui ka tingimisjõud väike (nt piirilepingu puhul, isegi presidendi ametitunnuste kättesaamisel Kremlist jne) – niikaua kui meil pole brüsseli lõppmatuid toetusi ja et need riigist välja ei leki ka nt  „rikka“ Ida avarustesse :-).

US: „Savisaare raamatud pole niivõrd poliitilised, nad on hoopis oma aja märgid. Kui sa annad raamatu välja (NB! kontrollitavalt täpsete andmete ja faktide alusel ning asjatundlikult eelretsenseeritult, üe), siis talletad selle perioodi. Savisaare igas raamatus on tükk ajalugu ja kuna ma kirjutajat hästi tunnen, siis oskan selle väärtust ka hinnata. Mida rohkem selliseid raamatuid kaante vahele saab, seda parem.“ – täiesti võhiklik väide sest kui poliitikautori ajalooline raamat pole antud välja tõsiteadusliku kirjastuse poolt  (nt TÜ ek või EEPL ingl) – eelretsenseerituna tõsiteadlaste poolt – siis sellel ei ole mingit ajamärgilist ajaloolist väärtust ja kui selliseid libateaduslikke ehk teadusliku loogika alusel verifitseerimata üllitisi meil vähem ilmub seda parem meie rahvusliku teadmusstruktuuri kvaliteedile ning rahvuslikule jätkusuutlikkusele – seda parem ka rahvuslikele kröösustele (muide on tõsiseid ja järjest süvenevaid hüpoteese et finantskriisi põhjustajaks oli eeskätt avaliku makroökonoomilise teadmusruumi madal kvaliteet/moonutatus/piiratus/hägusus, üks viimatisi mittepoliitilisi kommentaare selle kohta nt FT 30.I 12 – H. de Soto “Knowledge lies at the heart of western capitalism” või vt http://tyillc.blogspot.com/2012/01/knowledge-lies-at-heart-of-western.html) – ja meie erakordselt sügav kriis euroliidu kontekstis võib samuti tuleneda eriti madalast rahvusliku makroökonoomilise teadmusruumi kvaliteedist nagu nt “Laar hävitas põllumajanduse” vms.

Tõepoolest – nt samas Peallinna nubris on ilmuvast ES raamatust lõik vahepealkirjaga „Laar hävitas Eesti keskklassi …“ mis on täielik häma et mitte öelda häbematu poliitporno Mart Laari kohta  nt:

ES: „Ilmselt tundis Swedbankile riiklikku puutumatust lubanud Laar ennast väga enesekindlalt just ajaloolise kogemuse tõttu. Ta suutis omal ajal hävitada Eestis põllumajanduse. Ju see asjaolu süstis temasse veendumust, et ta suudab hävitada ka Eesti keskklassi. Ta suutis luua vaesunud maaelanikkonna, ju arvas suutvat luua ka eluaegsete pangavõlglaste klassi. Mida muud sai silmas pidada Laari Swedbanki nõukokku soovitanud Swedbanki soovituskomitee esimees Allan Karlsson Laari Baltimaade tingimustes erakordset äritegemise kogemust kiites. Poliitikavälises tegevuses on Mart Laar ju ikkagi ajaloolane.“ – taevane arm – “Laar hävitas Eesti põllumajanduse” – kas  mitte Laar ei “hävitanud” kogu Baltikumi põllumajanduse? Kas mitte PM Savisaar ei murdnud enne seda võilao värvaid kangiga lahti ja kas mitte tema juhtimisel ei jõustatud aastake varem 1991 vastavad reformid põllumajanduse transitsiooniks  järgnenud Laari valitsusele 1992 nt eeskätt omandireformi aluste ja maareformi seadusega (vt nt täpsemalt Ennuste. Ü. 2007. Dual Market-Transition in Estonia 1987-2006: Institutional Mechanism Analysis Approach.  In:  “EUROPE AFTER HISTORICAL ENLARGEMENT”. The Proceedings of 5th Audentes Spring Conference, Apr. 28 2007, Tallinn, 60-126:http://www.ies.ee/iesp/No3/).

Ja kas ainult hargmaine Swedbank on ikka üksi siin kõlvatult laenu andnud ja seda mitte kroonides vaid eurodes? Ning kus on vastavad tõendavad arvandmed?

ES: „(Laar) Aitas raha maksuvabalt riigist välja viia. Mart Laari halli kardinali roll ja käitumismustri sarnasus tema varasema tegevusega avaldub ka maksupoliitika teemadel. Eesti maksupoliitika Laari poolt veetav parempoolne orientatsioon on võimaldanud pankadel kasumeid kenasti riigist välja viia ilma Eestis makse tasumata. Eesti maksusüsteem on kaotanud palju, maksud on saanud Rootsi ja teised välisriigid. Täpselt sama käitumisnorm, mis kitsa rikaste kildkonna ja suure hulga vaeste tekitamine ühetaolise tulumaksu abil.“ – taevane arm – Laar pole enam ammu PM ja selle ajaga oleks ammu saanud koalitsiooni tulnud Savisaar 2002 kõlvatu 0-kasumimaksu tühistada aga seda Savisaar ei märgi et muidugi teha suitsukatet istuva valitsuse käpardlikkusele ja omaenda sellega kooskoalitsioonilisele uuele lootusele.

Muide 0-kasumimaksu isaks on ennast Gräzin nimetanud ja seda üdini ebaeetilist seadust (nii siseriikikult kui rahvusvaheliselt) ei kasuta mitte ainult hargmaised pangad rahadega nii avalikult kui ka varjatult siin manööverdades – vaid eriti usinasti just meie omad taikuunid ning kinnisvaraparseldajad (nt palmirandadesse villasid ehitades siin maksustamata kasumitetest ehk odava kapitaliga jne – ning kurb fakt on see et mullu ainuüksi muude investeeringute nime varjus kanditi kodumaisest majandusest maksustamata üle kolme miljardi euro jagu väljamaale ehk ligemale poole eelarve mahus ehk palju rohkem kui pangad oleks suutelised või meile välistoetusi saadeti) – kuid sellest ES vaatab osavalt mööda sest nende väljakantijate hulgas ongi tema enda teadmusmoonutustega raamatude sponsoreid.

ES: „Seega oli ka eurole kiire üleminek üheks asjaks, mida Laari abil loodeti ja millega devalveerimisriski maha taheti võtta. Parempoolne valitsus rapsis, mis ta suutis, ja Eesti rahvas euro ka sai. Pankade ja Laari jaoks pole midagi lahti, et euro tõi hinnatõusu, hulga globaalseid majandusriske ja kohustuse kinni maksta Lõuna-Euroopa riikide priiskavat elamist. Pankadel üks mure vähem ja eluaegseid laenuorje kergem hallata.“ – tõsiteaduslikult optimaalne eurole ülemineku aeg 2007 jaanuar keerati kihva kõrge administratiivse inflatsiooniga alates 2005 rahvuslikult vastutustundetult (vt nt ibidem ning meenutagem et veel 2005 lõpul avaldatud teadusartiklis EP nõukogu esimees TÜ prof Sõrg kinnitas et 2007 on õige aeg sest iga aasta pangad võtsid meie majandusest poole miljardi jagu hõlptulu valuutavahetuse tehingutega  – kahjuks “unustades” et valitsus lootis saada Brüsselist Eestile erandit Maastrichti inflatsioonikriteeriumi osas mis ei õnnestunud)  ja sellega saavutati rekordilise sügavusega masu mis muide halvas jätkusuutlikkuse – nt hõive langes siiani taastamatult eeskätt mitmete mõttetute kärbete tõttu mis tingisid tööjõu anomaalse väljarännu isegi arstide osas jne.

Muide mõttetute kärbete ettekäändeks oli valvelause “euro saamise nimel”. Samas ES poolt vihatud eurovaluutaga soomlased 2004-10 muuseas ka meid toetades läksid meist toetavatest veelgi rohkem ette GDP pc näidus ligemale 15 tuhande krooni võrra, Eurostat). Ja peale euro saabumist alustati meil uuesti ülemäärast inflatsiooni tõstmist et mugavalt eelarvet täita (seega kodumaise konkurentsivõime kärpimist ning rangemat rahvuslike finantsvarade kaudset konfiskeerivat maksustamist – aga ka nendest faktidest ES vaatab samuti mööda).

Moraal

Jälle tõesti Ivan Orava kaliibris seik see ingl ES tõeüllitis in spe – ja magus suutäis tabloididele ja peale ilmumist juba laialt rahvusvaheliselt: pealinna linnapea, ekspeaminister, opositsioonipartei juht, kröösuste poolt sponsoreeritud poliitautor jne lausa tindibazuukaga põmmutab täiesti destruktiivselt oma riigis istuva kaitseministri, mitmekordse ekspeaministri, koalitsioonipartei auesimehe, arvukate lähisjalooliste monograafiate autori ning rahvusvahelise Friedman’i preemia laureaadi  pihta – kahjustades nii riigi usaldusväärsust kui kah oma heausklike sponsorite positsiooni.

Seejuures hägustades ning moonutades veelgi rohkem meie niigi segast rahvuslikku avalikku makro-ökonoomilist teadmusruumi (nt vaadake milline segadus ning vastuoksus valitseb meil avalikes arusaamades et palju raha õieti nt need rootsi pangad siia sisse toovad või välja viivad ja palju tulumakse siin maksavad jne) – mis veelgi hullem on see et niimoodi me tegutseme otseselt ESM protsessi vastu mille üheks oluliseks suunaks on volinik Rehni eestvedamisel eeskätt nii rahvuslike statistikate kvaliteedi tõstmine kui ka liikmesriikide paremaks koordineerimiseks nende tõerääkimise taseme stimuleerimine (meenutagem piinlikku lugu “me oleme moosisööja rahvas” ja millega see spekulantide tegevust varjata püüdev ministrite hämamine rahva jaoks lõppes).

Kuid mida siis nüüd sellel ingl üllitise ilmumise puhul nt meie kiitev sõber Lucas (ei loe e.k) peaks The Economist’is kommenteerima oma ELi lemmikmusterliikmeriigi kohta mis selle üllitise alusel näib täiesti kitsa ratsionaalsusega võimuritega olevat, või mida hargmaised pangandusekaitsjad reitinguagentuurid peaks meiega tegema – kes siiani nt on isegi juba kõvasti silmad kinni pigistanud nt meie liialt kõrge inflatsiooni (reeglina sellel infla tasemel ei mingit juttugi AA-dest) ning väga madala maksevõime asjus?

Ilmselt on vaja seadust mis kehtestab rahvusliku teadusliku tsensuuri (eelretsenseerimise mingis vormis mis nt kas soovitab avaldamist või mitte vähemalt poliitautorite ajaloolistele publikatsioonidele) et mitte kahjustada meie avaliku  rahvusliku teadmusruumi kvaliteeti ning koos sellega nii Eesti usaldusväärsust kui ka jätkusuutlikkust (vt selle kohta lisaks ning kirjandust nt  http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf ).

Vast ei oleks meie keerukat olukorda arvestades mitte liialt palju kui me paluksime Brüsselistki abi et asjalised kes siin vett sogavad ja nt täiesti põhjendamatult ning ei tea mis allikatest rahadega euroala halvustavad ja selle kokkukukkumist paaniliselt propageerivad või täiesti ebaratsionaalselt mahitavad kapitale (sh mitmete toetuste arvelt nt CO2-ga seoses) ülisuure riskigiga (meie tingimisvõime nõrkust arvestamata) nt kolmandatesse riikidesse – et need saaksid vähemasti moraalset vastulööki ka Brüsselist.

*Lobitöö kohta teoreetiliselt vt nt http://uloennuste.wordpress.com/2012/02/06/an-interesting-paper-on-informational-lobbing/

Advertisements

jaanuar 30, 2012 - Posted by | Uncategorized

2 kommentaari »

  1. Quality articles or reviews is the secret to interest the viewers to pay a quick visit the web site, that’s what
    this web page is providing.

    Kommentaar kirjutas free dental clinic roanoke va | november 11, 2012 | Vasta

  2. You should be a part of a contest for one of the finest blogs on the net.
    I’m going to recommend this blog!

    Kommentaar kirjutas govern | detsember 15, 2012 | Vasta


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: