Ülo Ennuste majandusartiklid

Lisa

Lisa

Intellektuaalvara (IV) varguse mõiste on Karistusseaduses (2002) defineeritud hägusloogiliselt ning seega soodustab intellektuaalvara vastast kuritegevust

Tõepoolest vt nt:

13. peatükk VARAVASTASED SÜÜTEOD 

1. jagu Süüteod omandi vastu 

1. jaotis Asja ebaseaduslik omastamine 

§ 199.  Vargus

(1) Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(IV  ek teos ei pruugi olla vallasasi (ainulf aineline/kehaline objekt on asi/ese) – seega (1) alla/hulka IV  otseselt ei kuulu ehk kuuluvuse määr võib olla enamasti 0, üe)


3) teo objektiks on suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega ese;

(ilmselt IV kuulub enamasti 3) alla ja seda subjektiivse kuuluvuse määraga 0 kuni 1, seega häguse (ingl fuzzy) määraga sest “suure” väärtusega teoste hulk on ilmselt hägus hulk (vt nt Ü.Kaasik “Matematika leksikon” 1992). Muide erinevalt objektiivses loogikas kuuluvus on selge (ingl crisp) ja nt vargus fikseeritakse kui nt objekti hind ületab keskmist päevapalka, üe)

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
[RT I 2008, 33, 199 – jõust. 28.07.2008]

Jääb sulgudes olevatele tekstimärkustele selgitavalt juurde lisada et

 a) kuuluvuse määra subjektiivsus tuleneb 3)-s oleva indikaatoriga „suure“: kui on suur siis kuuluvuse määr on ilmselt 1 ja kui ei ole suur siis langeb, ning see kas suur või mitte on ilmselt objektiivselt mitte-mõõdetav ning seega subjektiivne

 

b) teadusloogikas Popper’i järgi on taoline subjektiivne kuuluvusmäär mitte-falsifitseeritav ja seega kogu taoline käsitlus on mõttetu

 

c) nt subjekt omastab maali või helindi (varastades nt  autorluse) või filmi koopia jne või muu taolise objekti –  kuid kui kohtuväitluses nt selgub et omastatud objektile ei omistata ekspertide poolt „suurt“ kultuuriväärtust  –  siis seega § 199 alusel on isegi vähese kvalifikatsiooniga advokaadil kahtlustav subjekt võimalik vabastada nimetet  varguskahtlustusest – vastuolus nt rahvusvaheliste autoriõigustega ja teiste regulatsioonidega ning nt ka lokaalsetele objektiivsetele eetilistele põhivoolu seisukohtadele.

Advertisements

veebruar 22, 2012 - Posted by | Uncategorized

1 kommentaar »

  1. I always used to read post in news papers but now as I am a user of
    net so from now I am using net for articles, thanks to web.

    kommentaar kirjutas videos and hot celebrity celebrity | aprill 26, 2012 | Vasta


Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: