Ülo Ennuste majandusartiklid

Juhtimiskiri

Juhtimiskiri mis teeb Uhkeks

PM 21.XII 13 „Suured väikesed. Väljaränd pole reetmine, nagu Eestisse jäämine saamatus“

TÕEPOOLEST:

„Euroopasse tulvab põgenikke, kelle valikud on sama dramaatilised nagu meie omad neljakümnendatel ning meie praegune vastumeelsus nende suhtes ei tekita uhkust.

Eesti ei tegutse vaakumis. Eesti riigi käekäik sõltub paljudest asjaoludest ja oma väiksuse tõttu saame neid mõjutada vaid hea õnne ja suure osavuse kombinatsioonina. Eestlased rändasid välja ka enne Teist maailmasõda, selle ajal ja, samuti hea õnne korral, pärast sedagi. Ja teised inimesed rändasid siia. Ent siit lapikeselt ei kadunud seepärast ei eestlased ega nende keel. Me oleme küll endiselt väikesed, kuid suuremeelsus teeks meid suuremaks.“

VÄGA ÕIGE:

(a) miks me ei võiks „Osavalt“ kasutada „Õnne“ et oleme Euroopas teadaolevalt –

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Coastal_regions_-   _   population_statistics

–          Ainuke mandririik kus üle poole inimestest elab merepiirkonnas ja saab kalast elada (+arendab IQd) ja seda rohkesti ka  „Teistele Inimestele“ rohkem „Suuremeelselt“ ei paku (b) sest kogu tsiviliseeritud EL28-s liigume parajasti kohapealsündinud inimeste dünaamika poolest vastuvoolu:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00157&plugin=1

nt 2012 EL mittekohapeal sündinute arv võrreldes eelmise aastaga suurenes robustselt paar miljonit – aga meil kahetsusväärselt  kahanes paari tuhande võrra (c) õnneks teiste inimeste meie randadesse kutsumist osavalt soodustavad meie mittesaamatumad äri/finants ringkonnad/ministeeriumid nii et loovad kõrgtehnoloogilisi töökohti meie randadest kaugetesse kõrbedesse ning palmisaartele – ja – sellega stimuleerivad et meie kõrgkvalifitseeritud inimesed vabastavad meeleldi mittereetlikult siin häid käsitsitöökohti teistele uutele ja isegi suurrahvaste inimestele.

TÕSISELT – miks ei või meie inimesed olla suuremeelsed põgenike vastuvõtmisel  –  samuti nagu meie raharingkonnad saavad olla suuremeelsed teiste rahvaste toetamisega vt nt:

http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/1802/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/145/436

eeskätt „Muude Investeeringute“ nimetuse varjunime all miljardite-miljardite väljarännutamisega igaveseks meie inimeste piiritaha?            Eriti silmas pidades et vastavalt PSile ei kao väikesed eestlased ega nende keel igavesti – eriti kui nad suuremeelsuselt suured suuremate vastu.

Advertisements

detsember 22, 2013 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: