Ülo Ennuste majandusartiklid

J.-C. Juncker “Euroopa uus algus … “

Jean-Claude Juncker „Euroopa uus algus: minu tegevuskava töökohtade loomiseks ning majanduskasvu, õigluse ja demokraatlike muutuste tagamiseks“ 
Poliitilised suunised järgmisele Euroopa Komisjonile Strasbourg, 15. juuli 2014: http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_et.pdf

NB! meile eeskätt lk7-8:

„ … Seetõttu peaksime edendama tööjõu liikuvust, eelkõige sellistes valdkondades, kus on pidevalt täitmata töökohti või kus töötajate oskused ei vasta tööturu nõudlusele. Samal ajal tagan, et töötajate lähetamise direktiivi rakendatakse täpselt, ja algatan selle direktiivi sihipärase läbivaatamise tagamaks, et sotsiaalsel dumpingul ei ole kohta Euroopa Liidus. Meie liidus tuleks samas kohas tehtud sama töö eest saada sama palka. (lk7)
Meie siseturg peab olema õiglasem. Kuigi ma pean õigeks, et liikmesriigid vastutavad oma maksusüsteemide eest, peaksime suurendama pingutusi võitluses maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuste vastu, nii et kõik panustaksid õiglaselt. Eelkõige kavatsen ma jätkata halduskoostöö edendamisega maksuametite vahel ning töötada selle nimel, et ELi tasandil võetaks vastu äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas ja finantstehingute maks. Liidu tugevdatud rahapesuvastased normid, mille kohta on tehtud ettepanek, tuleks kiiresti vastu võtta ning nende sisu peaks olema kaugeleulatuv, eelkõige tegelike tulusaajate kindlakstegemise ja kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete parandamise osas. … “ –
NB!NB! meile tõesti lause: „Eelkõige kavatsen ma jätkata halduskoostöö edendamisega maksuametite vahel ning töötada selle nimel, et ELi tasandil võetaks vastu äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas … “

MORAAL – kui siin J.-C.J. ei vihja et ka Eesti täiesti sotsiaalselt ebaõiglane ning anomaalne ja rahvuslik-sotsiaalselt täiesti jätkusuutmatu äriühingute null-tulumaksu/kasumimaksu seadus tuleb viivitamatult maksubaaside konsolideerimiseks tühistada – siis millest üldse tema jutt võiks olla? – Muideks jääb meil loota et selle kompleksküsimuse edukaks lahendamiseks Komisjonis luuakse ekstra Voliniku ametikoht ning sellele kohale määratakse üks kõige suurem spetsialist ELis kõlvatute hägusmaksusüsteemide disainimise alal – hr Ansip – ehk lasta traditsioon liikvele – nagu omal ajal Eestist hr Kallas kui asjatundja määrati mingiks korruptsiooni likvideerimise Volinikuks :=).

EC.EUROPA.EU
Advertisements

juuli 16, 2014 - Posted by | Uncategorized

1 kommentaar »

  1. It’s an amazing post designed for all the internet viewers; they will take advantage
    from it I am sure.

    kommentaar kirjutas work out | juuli 18, 2014 | Vasta


Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: