Ülo Ennuste majandusartiklid

Ettevaatuskiri

Kiri 1.XII 14: Ettevaatust e-püsiasukluse tõlgendamisel!

Riigikogu aruteludest oktoobris vastava seaduseelnõu üle* paistab silma lause:

„Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalev Kallemetsa sõnul võiks e-residendi digi-ID loomine ehk võimalus ajada äriasju sõltumata oma asukohast tuua firmade peakontorid Eestisse.“

Häda on nüüd selles et novembris EL Komisjon alustas järjekordselt uurimisi** et kuivõrd firmade peakontorite riikidevaheline manööverdamine võib olla seotud hargmaiste korporatsioonide kasumimaksu pettustega  – ning juhul kui on – siis jõustada direktiivid taolise väärpraktika likvideerimiseks (tõepoolest – teaduspõhiselt kapitali vaba liikumist ei tohi tõlgendada kui peakontorite vaba kolimist nt kasumimaksu oaasidesse jne)

Seega  peaksime ilmselt ettevaatlikud olema et kas mitte arvukad mitteresidentide massid välismaailmas (eriti moraaliriskilised) ei tõlgenda korporatsioonide peakontorite siiameelitamist mitte kui kasumimaksu jätkusuutliku varjendi pakkumist siinse lihtmaksumaksja kulul rajatud e-taristu kilbi varjus :==)? Kas me ei peaks ettevaatlikult maailmale selgitama et tegelikult:

Tegemist on maailmas üsna ainulaadse asjaga ja üle hulga aja on mul riigikogu liikmena väga hea meel hääletada asja poolt, mis on epohhi loov, millel on potentsiaal saada rahvusvahelist tähelepanu ja sellega viia Eesti asja edasi,“ ütles Lang täna riigikogus seaduseelnõu kolmandal lugemisel.“*

 

*) http://www.riigikogu.ee/index.php?id=180928

**)  file:///C:/Users/user/14-XII%20New%20folder/Euroopa%20Komisjon%20-%20Pressiteated%20-%20Pressiteade%20-%20lahing%20maksupettuste%20ja%20maksudest%20k%C3%B5rvalehoidumise.html

See on Komisjoni (sic!) automaattõlkes eesti keelde prantsuse-inglise segakeelest – kuid tekstist leiab ka originaali (vaikses lootuses et keegi noorem inimene või erialane kirjastus vaevuks  seda heategevuslikult redigeerima):

Euroopa Komisjon – Speech – [Vaata Against Toimetaja]

Võitlus maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise

Brüssel, 13. november 2014

Pierre Moscovici – Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste, Maksu- ja Tolliameti

Brüssel, Euroopa Parlament

[Sissejuhatavad märkused]

Nagu te kõik teate, on komisjon mänginud võtmerolli viimastel jõupingutusi ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et võidelda pettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu.

Ma võin teile kinnitada, et me jätkame näidata hääl küsimuses. (…) Dropoff Window

Maksudest kõrvalehoidumine on üha ülemaailmne nähtus. Koostöö riigi- maailma on oluline efektiivne lahendus sellele probleemile.

Eelkõige Brisbane, ulatuslikud tööd erosiooni maksubaasi ja kasumi ülekandeid (BEPS inglise keeles) on programm.

Komisjon ei ole seni olnud väga aktiivne edendamine ambitsioonikas uued standardid. Ta ei kartnud teha ettepanekuid ja olema standard kandja selles võitluses. See kohustus on nüüd hakanud vilja kandma.

Lubame, et tagada töö BEPS viiakse lõpule 2015. aastal, nagu oli kavandatud, et luua õiglasem ülemaailmset maksu keskkond.

Sarnaselt komisjoni pühendumust suurema eelarve läbipaistvust maailmas andnud tulemusi.

Aitasime otsustavalt ja tõhusus OECD tööd uue ülemaailmne standard teabevahetust, mis tagab enneolematu taseme avatuse ja koostöö maksuametite vahel kogu maailmas.

Samal ajal on komisjon aussi beens tõstes maksu hea valitsemistava Euroopas.

Pärast 2012. aasta tegevuskava, siis rullitakse seeria õigusaktide eelnõude ja poliitilisi algatusi, et suurendada maksude läbipaistvuse ja tegeleda agressiivse maksuplaneerimise.

Seoses läbipaistvuse, eelmisel kuul, et nõukogu leppis komisjon 2013. aasta ettepanekut kaotada pangasaladus ja rakendada ülemaailmne standard automaatse teabevahetuse alates 2016..

See oli suur saavutus lühikese aja Väärib märkimist, võttes eelkõige arvesse ühehäälsuse nõue.

Lisaks on läbirääkimised käimas meie Euroopa naabritega tihe 5 (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino ja Šveits), et kindlustaja que la automaatse teabevahetuse on tihendanud meie kahepoolsed suhted em.

Loomise osas õiglasemat konkurentsi, komisjoni algatusi vastu agressiivse maksuplaneerimise sont également juurdumise.

Liikmesriigid-on nõustunud Kavandatud vahetus ema- ja tütarettevõtjate direktiivi, qui sulgeb lünki ja blokeerida levinum maksudest kõrvalehoidmise.

Olen tugevalt investeerivad käimasolevate läbirääkimiste kuritarvituste vastaseid sätteid kaalukamaks, et saada kokkuleppele enne aasta lõppu.

Koos selle töö jookseb käimasolevad kohtuasjad, mida juhtis kolleeg Margarete Vestager, qui aussi-olla õiglane maksukonkurents Nende eesmärk. Sheappeared Enne rahanduskomisjoni Eile oli ja usaldusväärne kõigile pakkuda vajalikku infot selle kohta küsimus.

Igal juhul, nagu te juba teate mail võttis komisjon uurib liikmesriikide Praegu maksu- otsuseid tegevuses, mis võib eelistada Konkreetsed mõned ettevõtted.

Komisjon on tihedas koostöös liikmesriikide autorités sõita konstruktiivselt ja koostöövalmidust selles valdkonnas.

Me-ei ole näinud kogu teave eile avaldatud, ja me tegime seda internatuuri-pole veel välja kujunenud aasta arvamust ‘em ja olla ametliku järelkontrolli komisjon.

See oli üldisem tähele volinik Vestager teenused AbeBooks veebilehtede-olla teavet erinevates riikides ja ta pöörab tähelepanu jõustada riigiabi kontrolli õiglane ja põhjendatud viisil.

Lisaks sellele on selge, AbeBooks web pead sisse võtta süstemaatilisem lähenemine probleemile ettevõtete maksustamise vältimist. Me peame logi pilk algpõhjustega ja kauakestvad Mõtle parandamiseks.

See hõlmab Kaevetööd küsimusega, kuidas rohkem kindlustaja sobiva maksustamise kaasaegne, digitaalse majanduse.

Seda silmas pidades ja kooskõlas volitustega, mis mulle on antud president Juncker, ma esmatähtsaks edendamine ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi ettepaneku (CCCTB).

See ettepanek ei ole pelgalt tehniline. Kaugel sellest.

CCCTB võivad oluliselt muutuvad ettevõtete maksukeskkonna Euroopas tagamine tihedam side entre maksunduse ja Majandus ja seiskamiseks põhikanalitega vältimist.

Ta peab seega pidada võtmeelemendiks oma tööd võimalikult õiglase maksustamise. Sel põhjusel CCCTB jääb aastas olulise poliitilise joone mulle ja see komisjonile.

Komisjoni soovitus liikmesriikidele, see on, kuidas maha surumiseks maksuparadiiside est veel laual. Uurime, kuidas shoulds Seda võiks rakendada täielikult ja edasi arendada.

Lõpuks, nagu te teate, ei kõhkle komisjon, et täiendada meie tööriista kasti further vajadusel algatusi.

Selles kontekstis me otsustasime täna hommikul further Tõsta tulumaksu läbipaistvuse, sealhulgas rohkem tõhustatud teabevahetuse ja läbipaistvuse maksu otsuseid.

Komisjoni võetud kohustust võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise pole kunagi olnud küsimus.

See kohustus on tugevam kui kunagi.

Majanduslik tõhusus. Aus konkurents. Sotsiaalne õiglus.

Need on põhimõtted, mida võitlust maksudest kõrvalehoidumisega.

Ja need põhimõtted, mis on minu jaoks, kui kõik komisjoni keskmes on meie tegevuse

See on põhjus, miks komisjoni töö eest võitluses pettuse ja maksudest kõrvalehoidmise jätkab eesmärgikindel ja pühendunud selle aja jooksul.

Siiski on oluline rõhutada, et pädevus on sisuliselt liikmesriikidega. See on kaks tähendust. Ühelt poolt, kui komisjon teha ettepanekuid mis tahes algatus võitluses maksupettuste ainult liikmesriikidel on õigus hääletada ja anda oma nõusoleku. Teadlikkust ja neid tegutsema selles suunas on väga oluline. Teiselt poolt, kuna ühehäälse heakskiidu Liikmesriigid võivad võtta kauem kui oleks vaja, ja tõepoolest, ma loodan, et mitte kunagi juhtuda.

Just selles vaimus, et ma plaanin teha Euroopa Parlamendiga lähiaastatel saavutada meie ühiseid eesmärke selles prioriteetne valdkond.

[Lõppsõna]

Lugupeetud parlamendiliikmed

Hoolikalt Olen kuulanud oma arvamusi ja küsimusi, ja ma tänan teid selle samuti Arutelu qui on vajalikud ja kasulikud.

Võitlus maksupettuste ja maksudest hoidumise on prioriteet minu ametiaja volinik maksunduse, ma ei peatu korrates seda.

Ma Kasuta iga tööriista minu käsutuses täita saavutada konkreetseid tulemusi ja meie Euroopa Vajad citoyens oodata ja paluda, et sa.

Olemasolevad projektid ja uusi ideid, nagu automaatse teabevahetuse maksudest otsused, aitab suurendada tugevust ja sihikindlust.

Me vaatame aussi Into huvitav-on-olnud ettepanekuid, mis kutsus esile täna. Ma võin teile kinnitada, et iga vahend ja analüüsida hinnatakse.

Mõni sõna kaks küsimust, mis on tagastatud mitmed sekkumised.

Esiteks on aruandluse riigis. Nagu te teate, on komisjon jätkuvalt pühendunud ambitsioonika lähenemisviisi: see on see, et me ei kavatse toetada G20 osana OECD tööd.

Samuti tahan uurida, kuidas läbipaistvust maksude otsuseid saab ka läbida kohustuste eest, mida abisaajad äriühingud.

Küsimus valikulisus CCCTB tekib mul kergesti tunnistama. Nõuab, et komisjon vaataks, kuidas projekt on praegu laual saab paremini reageerida võitluses erosiooni maksubaasi. Ja ma võtan College of küsimus.

Üldiselt pealegi on küsimus jätkas töid maksude ühtlustamine tahan haarata. Mitmed hüpoteesid eksisteerida: kas me võtame ettepanekud juba laual, või võtame need järjestikku või erinevad, või muidu me tugineda tõhustatud koostöö. Ma ei taha jätta siin midagi.

Daamid ja härrad,

Just nüüd, härra Lamberts ütles, et ma oli maine teha. See ei ole mõte, mida ma tahan teha. Mul on kohustus saavutada. Ma olen väga teadlik läbi oma erinevate sekkumiste, et on olemas teema – võitlus maksudest kõrvalehoidumise, maksutulude alused, maksudest kõrvalehoidumise – mis on oluline kodanike, mis on väga tundlik millele meie arvamusi ja meil ei ole õigust röövida.

Praeguses olukorras on kaks vastust tuua: esimese osas uurimist, see tehti, on lasta tal edasi liikuda iseseisvuse läbipaistvalt täieliku hoolsusega ja valvsust, mis on soovitud ja soovitav.

Ja see, president Juncker võtnud kohustusi, muidugi, ja proua Vestager on sisimas, et hoida oma funktsiooni.

Ja siis sa pead olema teemadel me räägime nüüd võitluses maksudest kõrvalehoidumise, äärmiselt solvav, väga ambitsioonikas. Ja see on tähendus, mida ma tahan teha temale pandud ülesandeid mind.

Me räägime sellest. Sageli. Läbi asjakohaseid õiguslikke meetmeid tuleb pidevalt esitatakse Euroopa Parlamendile. Ma kuulsin tooni poliitilise arutelu. Ei ole kahtlust määramiseks selle komisjonile ja minu oma, isiklik, osaleda selles võitluses.

SPEECH / 14/1720

Advertisements

detsember 1, 2014 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: