Ülo Ennuste majandusartiklid

P.S.: 12.III 15

P.S.:

Mida hämab EP (http://www.eestipank.ee/press/valistasakaal-mullu-paranes-11032015) ja mida projitseerib Economist Eurostati baasil (Economist: http://www.economist.com/node/21604509 ja Eurostat:  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1 )

EP: „Tasakaalulähedane jooksevkonto ei eelda kapitali aktiivset liikumist maksebilansi finantskonto poolel, kuna investeeringuteks ei ole vaja hankida välismaalt lisaraha. Tehingute käive ehk raha sisse- ja väljavool oli aga mullu isegi suurem kui 2013. aastal, ilmselt likviidsusjuhtimise ja finantsinvesteeringute alal tehtud otsuste tõttu. Raha sisse- ja väljavoolu kiirenemine ei mõjutanud aasta kokkuvõttes aga oluliselt investeerimisaktiivsust erasektoris. Eesti majandus oli 2014. aastal, nii nagu 2013. aastalgi netolaenuandja ning selle maht oli mõlemal aastal umbes sama suur. Netovälisvõla positsioon suurenes aasta lõpuks ligikaudu miinus 9%ni SKP suhtes.

Eesti majanduse välistasakaal mullu seega paranes, nii maksebilansi kui ka rahvusvahelise investeerimispositsiooni peamiste näitajate arvestuses.

Vaata ka: Eesti 2014. aasta maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg

  • Taevane arm: tasakaalulähedane jooksevkonto ei eelda kapitali lisahankimist välismaalt kui kapitali samas kodumaisest majandusest anomaalselt välja ei slikerdata nagu meil 2014 – mullu miljardi jägu rohkem kui 2013

Economist projitseerib 2016: EA18 GDP juurdekasv 1,6%  ning Eesti 3,2% – seega pc mahu tõus 2010 püsihindades vastavalt Eurostatile: EA18 ca 29 000×1,016=ligemale 300 eurot aastas ja Eestis ca 13 000×1,032= ligi 130 eurot aastas – ehk elaniku kohta meil GDP tulujuurdekasv ligemale 170 eurot aastas vähem

– järelikult Maarjamaa kolgastumine/tuluvaesustumine tulevaasta süveneb subregionaalses kontekstis

Liiatigi väheneb meil 2016 suhteline varakus pc sest kodumajapidamise hoiustamine on EA18 kontekstis absoluutmahus meil väga väike; seega anomaalne väljaränne jätkub praeguse ignorantse hämava finantspoliitika jätkumisel.

Advertisements

märts 12, 2015 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: