Ülo Ennuste majandusartiklid

Komisjon esitas maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketi

 Euroopa Komisjoni pressiteade

18.III 2015 ELis maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide

paketi kohta ja EK vastav ettepanek:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf

Komisjon esitab maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketi, et
võidelda äriühingu tulumaksu vältimise vastu
Brüssel, 18 märts 2015
Euroopa Komisjon – pressiteade
Euroopa Komisjon tutvustas täna maksustamise läbipaistvust käsitlevat meetmepaketti, mis on osa
ambitsioonikast tegevuskavast, mille eesmärk on võidelda äriühingu tulumaksu vältimise ja kahjuliku
maksukonkurentsi vastu ELis. Paketi üks oluline osa on ettepanek võtta kasutusele maksuotsuseid
käsitleva teabe automaatne vahetamine liikmesriikide vahel.
Hinnangute kohaselt jääb ELi liikmesriikidel äriühingu tulumaksu vältimise tõttu aastas saamata
miljardeid eurosid. Selline tegevus õõnestab maksukoormuse õiglast jaotumist maksumaksjate vahel ja
ettevõtete ausat konkurentsi. Äriühingud kasutavad ära maksusüsteemide keerukust ning liikmesriikide
vähest koostööd, et paigutada oma kasum ümber ja minimeerida makse. Seetõttu on väga oluline
suurendada läbipaistvust ja koostööd võitluses agressiivse maksuplaneerimise ja kuritarvitavate
maksutavade vastu.
Maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketiga, mis nüüd esitatakse, püütakse tagada, et
liikmesriigid saavad vajaliku teabe, et kaitsta tõhusalt oma maksubaasi ja tegeleda tulemuslikult
äriühingutega, kes püüavad vältida õiglase maksumäära tasumist.
„Igaüks peab tasuma maksudest õiglase osa. See kehtib nii hargmaiste ettevõtjate kui ka kõigi teiste
kohta. Tänane ettepanek automaatse teabevahetuse kohta võimaldab maksuametitel teha paremini
kindlaks liikmesriikide õigusaktides eksisteerivaid lünki või topeltmaksustamise võimalusi. Lähikuudel
esitab komisjon konkreetsed meetmed nende lünkade ja kattuvuste kõrvaldamiseks. Komisjon töötab
selle nimel, et lubadused saaksid täidetud tegelike, usaldusväärsete ja õiglaste meetmete abil,” ütles
euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis.
Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis omalt poolt
järgmist: „Sallivus firmade suhtes, kes hoiavad kõrvale õiglase maksumäära tasumisest, ja süsteemide
suhtes, mis võimaldavad neil seda teha, on otsa saanud. Äriühingute kasum tuleb maksustada seal,
kus kasum tegelikult teenitakse. Selleks peavad liikmesriigid olema avatud ja tegema omavahel
koostööd. Just see ongi on maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketi eesmärk.”
Maksuotsuste läbipaistvus
Maksustamise läbipaistvust käsitleva paketi oluline osa on seadusandlik ettepanek parandada
liikmesriikide koostööd piiriülese maksustamise valdkonnas ja see peaks tähistama uue
läbipaistvusajastu algust.
Praegu jagavad liikmesriigid üksteisega väga vähe teavet oma maksuotsuste kohta. Iga liikmesriik võib
ise otsustada, kas maksuotsus võiks olla oluline ELi muude liikmesriikide jaoks. See tähendab, et
liikmesriigid ei ole sageli teadlikud mujal ELis kehtivatest piiriülestest maksuotsustest, mis võivad
mõjutada riigi maksubaasi. Maksuotsuste läbipaistmatus võimaldab teatavatel äriühingutel vähendada
kunstlikult oma maksukoormust.
Olukorra lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku kõrvaldada selline otsustamise ja tõlgendamise
võimalus. Liikmesriike kohustatakse vahetama automaatselt teavet oma maksuotsuste kohta.
Komisjon teeb ettepaneku kehtestada range ajakava: iga kolme kuu järel peavad liikmesriikide
maksuametid saatma kõigile teistele liikmesriikidele lühiaruande kõikide kehtestatud piiriüleste
maksuotsuste kohta. Liikmesriikidel on siis võimalik taotleda üksikasjalikumat teavet seoses
konkreetse otsusega.
Automaatne teabevahetus võimaldab liikmesriikidel välja selgitada äriühingute kuritarvitavaid
maksutavasid ja võtta vajalikke meetmeid. See peaks muutma maksukonkurentsi õiglasemaks, sest on
vähem tõenäoline, et maksuametid pakuvad ettevõtjatele valikulist maksustamist, kui teistel
ettevõtetel on juurdepääs sellisele teabele.
Muud maksustamise läbipaistvust käsitlevad algatused
Täna esitatud pakett sisaldab teatist, milles kirjeldatakse ka mitut muud algatust, mille eesmärk on
muuta maksustamine ELis läbipaistvamaks. Need algatused hõlmavad järgmist:
– Võimalike uute läbipaistvusnõuete kehtestamine hargmaiste ettevõtjate jaoks.
IP/15/4610
Komisjon uurib võimalust kehtestada äriühingute jaoks täiendavaid läbipaistvusnõudeid, näiteks
hargmaiste ettevõtjate kohustus avalikustada teatav maksuteave. Iga algatuse puhul tuleb arvesse
võtta selle eesmärke ning kaaluda hoolikalt eeldatavat kasu ja ohte. Seepärast on komisjonil kavas
hinnata võimalike täiendavate läbipaistvusnõuete mõju ning teha otsus hiljem.
– Äriühingute maksustamise käitumisjuhendi läbivaatamine.
Äriühingute maksustamise käitumisjuhend on ELi üks peamisi vahendeid õiglase maksukonkurentsi
tagamisel. Selles on sätestatud kriteeriumid, millele tuginedes määratakse kindlaks, kas
maksusüsteem on kahjulik või mitte, ja liikmesriigid on kohustatud tühistama kõik käitumisjuhendiga
vastuolus olevad kahjulikud maksumeetmed. Liikmesriikide esindajad kohtuvad korrapäraselt, et
hinnata maksumeetmete vastavust käitumisjuhendile.Paraku ei ole käitumisjuhend viimastel aastatel
kahjulike maksusüsteemide vastu võitlemisel enam nii tõhus kui varem, sest sätestatud kriteeriumide
puhul ei võeta arvesse keerukamaid äriühingu tulumaksu vältimise skeeme. Seepärast vaatab
komisjon koos liikmesriikidega läbi käitumisjuhendi ja sellekohase töörühma volitused, et muuta
tegevus selles valdkonnas tulemuslikumaks ning tagada ELis aus ja läbipaistvam konkurents.
– Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ulatuse kindlaksmääramine.
Komisjon, nagu ka Eurostat, teeb liikmesriikidega koostööd, et koostada maksudest kõrvalehoidumise
ja maksustamise vältimise määra kohta usaldusväärne hinnang. Üha rohkem on tõendeid selle kohta,
et maksudest kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine on ulatuslikud ja riikide tulud vähenevad
seetõttu märkimisväärselt. Nende probleemide ulatust ja mõju ei ole aga seni suudetud täpselt
kindlaks määrata. Usaldusväärne statistika osutatud probleemide ulatuse ja mõju kohta võimaldaks
poliitikameetmeid paremini suunata.
– Hoiuste intresside maksustamise direktiivi kehtetuks tunnistamine.
Komisjon teeb ettepaneku tunnistada hoiuste intresside maksustamise direktiiv kehtetuks, sest see on
asendatud põhjalikuma õigusaktiga, milles on sätestatud palju ulatuslikum automaatse teabevahetuse
nõue seoses finantskontodega, sh hoiustelt saadud tuluga (IP/13/530). Hoiuste intresside
maksustamise direktiivi kehtetuks tunnistamisega luuakse finantsteabe automaatse vahetamise
ühtlustatud raamistik ning hoitakse ära maksuametite ja äriühingute õiguslik ebakindlus ja
ülemäärased halduskulud.
Edasised sammud
Paketti kuuluvad kaks seadusandlikku ettepanekut esitatakse Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks
ja nõukogule vastuvõtmiseks. Liikmesriigid peaksid jõudma maksuotsuste ettepaneku osas
kokkuleppele 2015. aasta lõpuks, et see võiks jõustuda 1. jaanuaril 2016. Võttes arvesse, et
ettepaneku esitamine tehti komisjonile ülesandeks Euroopa Ülemkogu kohtumisel 2014. aasta
detsembris, tuleks kokkuleppe õigeaegseks saavutamiseks näidata üles täielikku poliitilist
pühendumist.
Järgmise sammuna esitab komisjon suveks äriühingute maksustamise tegevuskava. Osutatud
tegevuskavas keskendutakse meetmetele, mis tagaksid äriühingute õiglasema ja tõhusama
maksustamise siseturul, arutatakse veel kord äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi
kehtestamist ning võimalust kohaldada OECD ja G20 uusi meetmeid, et ELi tasandil võidelda
maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastu.
Lisateave
TEATIS
Ettepanek automaatse teabevahetuse kohta
Memo/15/4609
Veebileht
Kontaktandmed üldsuse jaoks:
Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)

 

 

 

u

Brüssel, 18 märts 2015

 

 

 

Advertisements

märts 19, 2015 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: