Ülo Ennuste majandusartiklid

Vilesäuts Riigikogulastele 1.IV 15

Riigikogulasele: Kremli putinistliku kimäärsõja ideoloogia levitamine isegi hägusalt on inimsusvastane kuritegu

Tõepoolest – isegi Lordide Koda on võtnud vaevaks seda tõdeda ja vastava resoluutse teavituse parajasti avaldanud* – milles muide ka loetakse epistlit EL mõnigate väikeriikidele  et need ei suuda oma jõudude ja teadmustega rahvusvahelise korruptsiooni (mida Kreml suuresti viljeleb) vastu piisavalt võidelda (nt kasumite transfeerimist hargmaiste korpotatsioonide poolt ning ilmselt ka viiendate kolonnide ohjeldamist)

Mis aga kahetsusväärselt Maarjamaal toimub eriti “ideoloogia sõja rindel” on üsna õudne nt:

  • Samal ajal kui nt Sofi rahvusvaheliselt pidas ettekandeid meie 1949 Märtsiküüditamise Mälestuspäeva tähistamiseks 25.III vist parajasti Kanadas – samal ajal mõned meie „intelligendid“ (Nietzsche järgi küll semi-intellektid) koukisid välja mingi meie lastekirjaniku kes samuti verise stalinliku 1941 küüditamise aastal (laste küüditamist sellel aastal vt**) oli ilmselt imagineerinud fantaasia suure vene rahva igavesest sõprusest tillu eesti vastu et oma nahka ilmselt päästa
  • Või nt Riigikogulase ja Presidendikandidaadi in spe laiahaardelist hägus-putinoidlikku propagandategevust Tallinna linnakantselei ajajalehe kaudu – kasvõi 30.III lk5:

„Ka ei saa ma aru, milline oht meie riiki ähvardab. Tuleb see idast, läänest või peaksime hoopis vaatama omaenda südametesse?“

Muideks ka 2003 Keskerakonna Esimees “ei saanud aru” kas siirduda itta või läände ja jättis suuremeelselt selle rahvahääletaja südameasjaks  – ja nagu lugeda nüüd ongi häda käes:

„Euroopa Liit võtab liikmesriikidelt, sealhulgas meilt, maavarad, tööstuse sisseseaded, toodangu, metsa jm.“

Siin täiesti absurdne osundus “tööstuse sisseseaded” on täiesti standardne putinoidtrollide propagandatrikk – nt et selle asendusteema hämaga publiku tähelpanu juhtida kõrvale kasvõi sellest ei meie täiesti teadustühise ning rahvusvaheliselt kõlvatu 0-kasumimaksu varjus meie Valitsus subsideerib (EL Komisjoni mõistes) hargmaiseid korpotatsioone (rahvusvaheliselt kasumimaksust kõrvalehiilimise võimaldamisega) – s.h sanktsioneeritavaid (nt kas mitte Krediidipanka? – muide ELi mõistes kõlvatu null-kasumimaksu varjus on Eestist piiritaha transfeeritud EP Statistika järgi üle 27 miljardi “investeeringuid” – nendest oluline osa ilmselt Venemaa kontrolli all olevate firmade poolt mida EP aga publiku eest varjab: vt nt  https://uloennuste.wordpress.com/2015/03/17/a-few-fallacies/)

Veelgi hullem et isegi meie saadik Euroopa Parlamendis kaabaklikult (asjatundmatuid kolleege alttõmmates putinoidliku lausvaletamisega) nõuab ELi poolt Kremli kontrolli all olevate firmade sanktsioneerimise viivitamatut lõpetamist – seega Kremli kimäärsõjaga nõustumist ning ELi ideoloogilist õõnestamist ning killustamist (muide kas ka RK 19. kooseisus  mitte “euroratsionalistide” osakaal ei tõusnud?) ja seega Putinile dobroo andmist baltlaste järjekordseks genotsiidiks? Muide Komisjonis sm Ansip’i poolt äsja esitatud Digitaalse Ühisturu arenduskava tase oli küberteoreetiliselt tühine ja mitu sammu tagasi võrreldes eelmise Komisjoniga

Samasugune häma lk5 – NLi kokkukukukumiseajal Eestil üldse ei olnud röögatud riigivõlga nagu praegu – tõsi – Taasiseseisvumisel jäi hoopis NL meile võlgu majanduskahjustustelt ligemale triljoni krooni ulatuses 2005 seisuga + tohutult barbaarsed rahvusrepressioonid väga mitmeti – vt “Valge Raamat”***b Tabel lk42)

Moraal: Kissinger (2014 “World Order” lk345) väidab et Putin oma praeguses hübriidsõjas Lääne vastu tõi küber-rünnaku strateegia sisse 2007 Eestit rünnates nn pronkmäsus – ning The Economist 17.III 15 lk17-20 järgi Krimmi annekteerimisega siirdas Maailma Uue Tuumasõja Ajastusse (FT järgi pani tuumarevolvri lauale) – milles Kremlil on kaabakalik õigus kaasmaalaste kaitseks Lääne rahvaste vastu tuumarelvi kasutada sest seda sundivat teha usa sõjardid- ja seega The Bullettain of the Atomic Scientists järgi lükkas Tuuma Viimsepäeva (Einstein’i ammusel väitel Tsivilisatsiooni Viimsepäeva) Riski Kella kiiremini tiksuma – seda kõike ettevalmistades vastava putinistliku hägusloogilise inimsusvastase ideoloogia levitamise toel. Seda eriti edukalt ilmselt meil nt EEs kus nt parajasti nt Ukraina kohta kvaliteetartiklit priilt lugeda ei saa – kuid täiesti vabalt võib seda Kremli essuga üle valada toimetajate rõõmuks.

Tingimata Riigikogu peab võtma viivitamatult eeskujuks HOUSE OF LORDS teavituse HL Paper 115  „The EU and Russia: before and beyond the crisis in Ukraine“   (http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/115.pdf)

eeskätt selles mõttes et analüüs on  koostatud kogu EL28 rakursist ning väga laia tõenduse alusel riiklikult resoluutselt  ning ei mingit hägustamist liberalismi või liikmesriikide suveräänsuse arvel või et mitmetele ELi taikuunidele ning finantsoligarhidele sanktsioonid piiravad turuvabadusi jne. Selgelt on tõenduslikult tõdetud et Euroopa heaolumajanduste jätkusuutlikkuse kestlikkus on otseselt suures riskis Kremli praeguse agressorliku ideoloogia ning reaalpoliitika ja aktuaalse hübriid/kimäär sõja tingimustes (tuumarelvaga avalikult ähvardades ning kogu maailmale kaabakalikult näkku valetades) ja seda eriti lähinaabruse puhul – vt nt katket Kokkuvõttest:

 „ … In the shared neighbourhood, the EU and Member States face a strategic question of whether Europe can be secure and prosperous if Russia continues to be governed as it is today. Whatever the present Russian government’s real intentions may be, Russia’s internal governance and its resulting threat perceptions create geopolitical competition in the neighbourhood. The EU’s capacity to influence the internal politics of Russia is limited, and Member States have not demonstrated an appetite to make the attempt. … “

Selgelt on öeldud et Liikmesriigid ei ole piisavalt endale olukorra riskantsust kainelt/teaduspõhiselt selgeks teinud (eriti perifeerias nt meil käib riiklikul/panganduslikul tasemel teadustühine häma et ELi heaolumajanduslik ideoloogia on läbi kukkunud sest klaaslagi olla taolisel majandusel peal ja et meie stagnatsioonis on eeskätt soomlased süüdi aga mitte putinislikud hübriidinterventsioonid jne) ja küllalt robustseid teaduspõhiseid kaitsemeetmeid ning õiglasi kübermehhanisme pole rakendanud kogu EL28 jätkuvaks teaduspõhiseks õitsenguks (muide nii liikmesriikide maksumehhanismid kui ka sanktsioneerimispoliitkad peavad olema teaduspõhises Liidus koordineeritult ja küberteaduspõhiselt optimaalselt disainitud: vt nt                    http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT )

P.S.: „Hägus“ (loogika) on siin Zadeh’i mõistes mis võimaldab subjektiivsuse ka tsiviliseeritud rangelt formaliseeritult otsustustesse sisse tuua  (osalusfunktsioonidega) nagu barbaarne dialektilinegi loogikagi eeskätt nn “eituse eituse seadusega” (teeme teisiti) mis oli stalinismi aluseks – vt nt Wikipedia “Fuzzy logic” (lisaks aitab hägusloogika ähmastada teadmatuse ning riskide arvestamise olulisust võrreldes klassikalise loogikaga). Selle loogika järgi muide ongi terroridiktaatori kõige ratsionaalsemaks käitumiseks just süütute masside maapealt minema pühkimine –

https://uloennuste.wordpress.com/2011/08/04/letter-to-thejce/

P.S.P.S.: Kaabakluse mõistet võimuahnuse ning üliinimese kontekstis on ilmselt kõige kohasem järgi vaadata Nietzsche filosoofiast – seda eriti aspektist kuidas Kreml praegu lausa näkku kogu maailmale valetab  (vt***a)

*) http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/115.pdf

HOUSE OF LORDS
European Union Committee
6th Report of Session 2014–15
The EU and Russia: before and beyond the crisis in Ukraine
Ordered to be printed 10 February 2015 and published 20 February 2015
Published by the Authority of the House of Lords
London : The Stationery Office Limited£price
HL Paper 115

Näide lk82-84

“Conclusions and recommendations
314. Combating corruption should be an essential part of the EU-Russia relationship. Only in this way will the EU be able to prevent the theft of assets from the Russian people.
315. The UK could play a very useful role at the EU level. We urge the UK Government to take the lead in supporting good practice across the EU.
316. The necessary EU legislation is in place, but there is inconsistent enforcement across the Member States. It is not enough to enact the law. The EU Commission, if necessary through infraction proceedings, must also ensure that all national governments are implementing the law correctly.
471 Q 88
472 Q 87
473 Q 91
474 Department for Business, Innovation and Skills, ‘Transparency and Trust: Enhancing the transparency of UK company ownership and increasing trust in UK business’ (April 2014): https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304297/bis-14-672-transparency-and-trust-consultation-response.pdf [accessed 2 February 2015]
THE EU AND RUSSIA: BEFORE AND BEYOND THE CRISIS IN UKRAINE 85
317. The capacity of some smaller Member States to enforce anti-corruption legislation is limited. The EU should consider providing additional resources—financial, staff and training—to these Member States. Not to do so puts the entire Union’s anti-money laundering and anti-corruption regime at risk. We recommend that the Commission should put forward a proposal to assess the shortage of capacity across Member States. This could form the basis of an action plan to address this shortage, and thereby strengthen implementation.
Upholding human rights
318. Russia frequently claims that other countries should not interfere in its domestic policies. But several witnesses reminded us that Russia had voluntarily signed up to a number of human rights commitments in international forums, and that human rights within Russia were therefore not just an internal matter. Mr Bond reminded us that as a member of the OSCE Russia had accepted the commitments embodied in the Helsinki Final Act and later additions.475 Mr Kara-Murza and Mr Kasyanov also emphasised that Russia was a member of both the Council of Europe (and thus a signatory to the European Convention on Human Rights (ECHR)) and the OSCE, within which human rights, democracy and the rule of law were the concern of all the participating states.476 The onus lay with Member States, as signatories to these international treaties and parties to these international bodies, to hold Russia to those international commitments.
319. Witnesses highlighted the importance of the pan-European Convention system—the Council of Europe, the ECHR and the European Court of Human Rights (ECtHR)—in helping Russia remedy its human rights problems. Russia, as a member of the Council of Europe, is a signatory to the ECHR and judgments of the Court are binding on it. Mr Gunnar Wiegand, Director for Russia, Eastern Partnership, Central Asia, Regional Cooperation and OSCE, EEAS, said that the ECHR was “binding law” in Russia, but that Russia was not very attentive and faced “by far the largest caseload in terms of human rights violations of any member of the Council of Europe.”477 Mr Kara-Murza said that the ECtHR was the “last independent court that we have in Russia”.478 In the context of the OSCE, Mr Bond urged Member States to be “more forward and more assertive in challenging Russia on its compliance with those commitments.”479 We note that the enforcement of judgments of the ECtHR and Member State actions at the OSCE fall outside the scope of this Report and indeed the remit of this Committee.
475 Q 14. The Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe Summit of Heads of State or Government states that human rights are of “universal significance” and an “essential factor for the peace, justice and wellbeing necessary to ensure the development of friendly relations and co-operation among themselves as among all States.” Conference on Security and Cooperation in Europe, Final Act (Helsinki 1975): http://www.osce.org/mc/39501?download=true [accessed 2 February 2015]
476 Q 100 (Vladimir Kara-Murza), Q 221 (Mikhail Kasyanov)
477 Q 160
478 Q 108
479 Q 14”

 

**)   2013. Peep Varju. Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- jasõjakuritegu. Sihtasutus Valge Raamat, Talinna Raamatutrükikoda, 116 lk, Tallinn 2013:

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=134869

***)  a) https://uloennuste.wordpress.com/2015/03/01/makro-ja-meso-informatsioonisusteemide-kuberdisaini-optimeerimise-varskeid-teoreeme/

b) 2005. Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991(peatoim Vello Salo). Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005 Tallinn.

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=8196

http://www.riigikogu.ee/failid/valger.pdf

Advertisements

märts 30, 2015 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: