Ülo Ennuste majandusartiklid

“RAPORT”

Tõesti veider Raport: Link raportile: Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport (517.3 KB)

Tõepoolest nt:

Lk7  dotseeritakse: „Kes peaks ütlema, millised on need tänasele Eestile vajalike teadusvaldkondade optimaalsed mahud? Kindlasti ei saa seda otsustada teadlased ise, see on pigem strateegiline ja poliitiline otsus.“ – ometi osundatud kirjandusest lk25-7 midagi taolist nii veidrat väidet mitte kuskilt ei leia: tõsi et kirjanduse valik on lünklikust lünklikum nt Lippmaa’d ega  Mereste’t ei leia nagu ei leia rahvusvaheliselt suurimaid teadlasi inim- ja sotsiaal-kapitali või kultuurivarade vallast mida teadus- ning haridus-tegevused otseselt mõjutavad ning eeskätt nende kaudu kogu rahvusliku jätkusulikkuse kestlikkuse riske – näib et eeskätt on viidatud kirjandust mis käsitleb hariduse ning teaduse mõju materiaalse tootmise konkurentsivõimele välisturgudel (ja seda kah bulvarliku kerguse ning hehkenpükslusega nagu nt ilmselt sõbrameest: Rebane, Raul. 2013. Väikeriiklus. Postimees, 30. 12. 2013 – artiklit mis põhiliselt jutustab suvaliselt ümber teisi ajalehti mistahes teemadel). Veidral kombel selles kontekstis on kirjandus kallutatud institutsioonide reputatsioonilt kasumlikkusele, soomestunult viidatakse väidetavalt venemõjulisi OECD materjale aga mitte Brüsseli suuniseid, ei viidata info- ja küber-sõjaga seotud aktuaalseid e-haridusprobleeme – ei prof Kissinger’i ega E. Lucas’e Raporteid Parlamendi Ülemkojale jne)

Raporti Soovituste sektoris on tsentraalne: „2.10. Kujundada ümber ja konsolideerida Eesti ülikoolide, kõrgkoolide ja teadusasutuste võrk, eesmärgiga suurendada nende asutuste rahvusvahelist konkurentsivõimet ning majanduslikku jätkusuutlikkust, ühendades***:

– Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Biokeskus, Tartu Observatoorium, osa Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist (lähtudes kokkusobivatest teadusvaldkondadest ja uurimistööde spetsiifikast (sic! Legendaarne Lippmaa’ Instituut)), Tartu Kõrgem Kunstikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Eesti Keele Instituut;

– Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Eesti Mereakadeemia, Lääne-Viru rakenduskõrgkool, osa Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist (lähtudes kokkusobivatest teadusvaldkondadest ja uurimistööde spetsiifikast) ja Tallinna Tehnikakõrgkool;

– Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna

Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Tervise Arengu Instituut.“

Taevane arm kuidas selline bi-konsolideerimine (koos tasulise kõrghariduse seadustamisega ning meil koos tsentraalse haridus/teadus rahvusvahelise ärinduskontserni rajamisega) edasi barbariseerib niigi meie suhtviletsat (Euroliidu kontekstis) regionaalset arengut ning süvendab veelgi barbaarsemat majanduslikku ebavõrdsust maakondades rääkimata teadmusvaeguse süvendamisest nii etniliselt kui ka piirkondlikult –  ning selle ebaõiglusega sunnib veelgi rohkem tööjõudu väljamaale rändama – koos sellega kaasneva kapitalide täiendava väljavooluga ning majanduspotentsiaali langusega (muide 2014 Eesti GDP pc 2010 hindades juurdekasv jäigi juba  maha EL28 keskmisest – seega divergents) – sellest ei ole Raportis suurest riigimehelikust poliitkorrektsusest õhkagi (muide ka Rapordi väide et Eesti TA/GDP indeks alates 2011 ületab EL28 keskmist on inetu manipuleeriv asjatundmatu kelkimine partnerriikide arvel kes meie TA rahastamist suuremeelselt tugevasti toetavad)

Samuti täiesti asjatundmatu ka kohatu on väide et Eestis on viimase kümne aasta jooksul on TA rahastamise maht suurenenud viiekordselt – oleks ikka võinud Mereste (2003) rahvusvaheliselt tunnustusväärsest Leksikonist vaadata et mahu muutusid ajas ei mõõdeta koos inflatsiooniga (luftiga) ning koos metoodika muudatustega (nt 2011-12 olla väidetavalt teaduskulutuse hulka loetud meil pettuslikult mingite tehaste seadmete soetused ja laevandusele aluste hankimised jne)

Lk3 veelgi politikaansem Raporti koostaja poolt kuulutada:

Teadlikult ei ole ma tsiteerinud ühtegi minu poolt intervjuude käigus kuuldud või kirjalikest allikatest loetud konkreetset seisukohta või mõtet. Seega võtan ka vastutuse kõigi rõhuasetuste ja interpretatsioonide eest.“

Nii et kõik täielikult subjektiivsed ja mittekontrollitavad (seega täiesti ebausaldatavad seisukohad püha TANi egiidi all) ning Suur Koostaja võtab kõik teabemoonutused ja manipulatsioonid enda vastutusele. Ei tea kuidas ta vastutab kui nt Raporti alusel nt TAN korrumpeerunult likvideerib suure osa Lippmaa elutööst nagu tema Oivalise Instituudi nullimise ja et Tema Koolkonna teadusloogiliste meetoditega uuringud mistahes aladel täielikult asendatakse asjatundmatute populistlike aruteludega TV foorumites ning soolakeldrites jne (kas mitte Hollandis ei ole taolised konurentsitrikid juba läbi kukkunud).

Muideks – eriti kahetsusväärne ning rahvuslikku teadmusruumi hägustav ja rahvuslike otsustuste kvaliteeti solkiv ning rahvuslikke  jätkusuutlikkuse riske süvendav – on Raportist valla päästetud moraaliriskiliste poliitpopulistide ning valitsuspugejate poriloopimise ärgitamine õpetlaste pihta ja hosiannad Valitusele ning ilmselt Pankade huvides – ning seega rahvuslikku teadmusstruktuuri kvaliteeti õõnestav* teabemoonutamine (nagu Riik/Poliitikud/Plutokraadid peavadki lõppude lõpuks õpetlastele päitsed ohjadega pähe tõmbama, et Eesti on kõiges TA alal kõige kiiremini viiekordselt arenev ning rikas riik (pangajuht Kitt**) ja aeg on rahastamist kärpida vähese lisaväärtusega tegevustel (muide TA ongi lisandväärtus) ning tasuta kõrgharidus likvideerida sest Soomes ongi juba doktoreid liiast ja mõned ei töötagi erialal – meil samuti ei olevat külmal ajal doktoritel väljas tööd ei jätkuvat ja tuleb neid sooja tuppa lasta (vist Pajula mõtles meie rahvusvaheliselt kuulsate seeneteadlaste peale :==) – ah ja TTÜ paikeseenergia doktorid on talvel samuti toasoojas).

Järelhüüe Raportile

Akadeemik Lippmaa sotsiaal-küberneetiline raud-printsiip oli et mistahes rahvuslikult olulised (ka riiklikud, diplomaatilised) otsustused tuleb disainida teadusloogiliselt uurimuslikult (Gödel’i loogikaliselt ning falsifitseeritavalt Popper’i järgi ning statistiliselt 0-hüpoteesist lähtudes jne) ning kõiki määramatuseid ning infomürasid tõenäosuslikult kvantifitseerides ning riske (sh moraaliriske) kalibreerides ning agentide tingimisjõude objektiivselt hinnates – lahendada rahvuslikult optimaalselt kooopreratiivselt koordineeritult õiglaselt (vt nt Soome Ülikoolide raamatukogudest OtsustusteTeooria, OpratsioonAnalüüsi, InstitusionaalKüberneetika, SotsiaalKüberneetika jne rahvusvaheliselt tunnustet tosinaid akadeemilisi ajakirju mida meie Ülikoolide raamatukogudest eriti ei leia vist ühtegi).

ETIS.ee: „Mari Meel, doktorikraad, 1976, (juh) Ülo Ennuste, Eesti haridussüsteemi stohhastilise programmeerimise mudel, Eesti Teaduste Akadeemia“ – muide: seda uurimust oleks väga sobiv olnud Raportis osundada kohe kahel põhjusel – nagu selle Autoreferaat kaante vahele sai ilmus Instituuti HTM osakonnajuhataja ning resoluutselt nõudis selle üdini Lippmaa’liku uurimuse ideoloogiliselt keelatud kirjandusse saatmist riigivastasena – sest nende Ministeeriumis ei olevat mingit stohhastikat ega muud korralagedust kunagi olnud (piinlik olukord lahendati nii et bürokraadile selgitati et tegemist on Punase (prof Valge’ mõistes) Akadeemiku tütrega – ikkagi Instituut ei meeldinud läbi aegade jätkusutlikele teadusvõimuritele ning plutokraatidele ja liideti TTÜga ning Rektor Keevallik’u ajal äriti kinnisvarana maha (muide viidata oleks sobinud kah Mari Saadi viimatist romaani kus nii kõrghariduse ja teaduskorralduse tegelikkuse ning moraaliriskide kohta nii ühte kui teist tõesti õpetlikku) sest nagu Raport soovitab „ülikoolid hoolitsegu endi majandamise eest ise“.

Tosin aastat või nii tagasi telliti HTM poolt ühest UK tippülikoolist uurimus Eesti teadussüsteemi kardinaalseks reformimiseks mis ka eesti kinnistes teadusvõimurite ringkondades kuuldavasti läbi arutati: ka sellele oleks sobinud Raportis tugineda või vähemalt viidata (kuigi selles klassifitseeriti meie süsteemi Kafka’likuks – et – taolise süsteemi (laiemalt) puhul pole mõtet TAd reformida ega ka rahastamist suurendada – kui õigesti mäletan – seega ka Kafka’t oleks sobinud viidata – rääkimata nt Fukuyama monograafiaid makro-reformimise printsiipidest jne)

Arvukad Raporti nutikused on juba meie bulvarikirjanduses ning pangandusringkondades loorbereid lõiganud: eeskätt vist et Akadeemiat vist soovitatakse esimesena globaalselt reformida  rahvusvaheliseks teadus-toodangu ja -lisaväärtuse turustamise e-äriühinguks vist miljonite e-residentidega – ning – esimesena maailmas vist konsolideeritakse kunsti- ja meditsiini-institutsioone vist eeskätt hargmaise (Mereste termin) panganduse meeleheaks sest kodumaine regionaalareng nt Raportit ei näi eriti morjendavat jne.

Lõpetuseks:

Mari Meel’e 1976. aasta uurimus on üheks eeskujuks kuidas rahvuslikult olulisi sotsiaalprobleeme (nagu reformimine, makrostruktuuride muutmine jne) ausameelselt/objektiivselt lahendada vähemalt kvantifitseeritavas fragmendis teadusloogiliselt suurte adekvaatsete mudelitega – nii kõikvõimakke teadmisi kui ka teadmatuseid arvestades – nii et midagi enam populistlikult/poleemiliselt ning subjektiiv/fragmentaarselt asjatundmatutele arutada ei jää nt dr arvu osas (alusandmete taustmaatriks sisaldas sadu tuhandeid arve (koos perfokaartide indeksitega) kus iga väärtus oli määratletud usalduspiiridega – seda ka prognooside osas)

Francis Fukuyama printsiibid reformimise alal on õpetlikud selles mõttes et mõttekad reformid peavad toimuma õiges ajastuses ning järjekorras: Eestis parajasti nt on juba tosin aastat kõige põletavamaks rahvuslikuks probleemiks küpardlike maksusüsteemide teaduspõhine reformimine ja alles peale seda on mõtet haridus-teadus mehhanismide korrastamisele asuda – mis mõtet on nt rohkem doktoreid produtseerida kui need suuresti just ebaõiglase maksusüsteemi (nt 0-kasumimaks ka Venemaa kontrolli all olevatele siinsetele firmadele – seega riiklik sponsoreerimine (EL Komisjoni mõistes) isegi sanktsioneeritavatele firmadele – selge et nii ei ole Maarjamaal doktoritele võimalik kuldseid käeraudu sepitseda) – tõttu on sunnitud riigist lahkuma.

*) http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

**) https://yloennuste.wordpress.com/2015/08/28/hagusrikkus/

Advertisements

september 5, 2015 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja / Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja / Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja / Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: