Ülo Ennuste majandusartiklid

Halvasti rakistatud mudel

Peaaegu kindlasti halvasti rakistatud rahvusliku jätksuutlikkuse majandusmudel

Sotsiaal-küberneetiliselt on meie praegune teadustühine majandusmudel rahvusliku jätkusuutlikkuse seisukohalt disfunktsionaalne/suboptimaalne kuna täielikult vaatab mööda riskidest ning määramatustest ja kiskjalikest agentidest. Üks viimatisi tõendeid selle kohta on äsja avaldatud EP publikatsioon* – mis šokina meile teavitab et ELi kontekstis  on Eesti leibkondadel ka netovarade osas rekordiline suhtkehvus ning ebavõrdsus – seda lisaks juba ammu Eurostatist teadaolevatele analoogsetele näitudele nii leibkondade tulude kui ka nende jaotuse osas – ja mis veelgi hullem rahvusliku jätkusuutlikkuse seisukohalt et seda lisaks sellele  mudelile omaselt  anomaalsele/kiskjalikule finantside neto transfeerimisele piiritaha maksuvabalt – juba pooltosinat aastat ning samuti tööjõu väljarändele – seda eriti suurte rahvuslike riskide tingimustes.

Jääb vaid lisada et teaduspõhiselt tegutsevas EL Komisjonis ning eriti selle Euroopa Semestri mehhanismis on nt GDP kasvutempo indeks juba aastaid lausa kolmanda järgu alam-kriteerium rahvusliku jätkusuutlikkuse riskide hindamisel**: seda eriti parajasti toimuva Hübriid-Sõja riskide ning määramatuste tingimustes – mille eesrinnetel meie oleme nii seoses terroristlikust impeeriumi naabrusega ja ka reaalsete sanktsioonide/subsiidiumite sõja majandus-keeristes***.

Mis veelgi olulisem et nendes tingimustes on rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse seisukohalt kodumaiselt kasutavate rahvuslike tulude kõrval – rahvuslike varade seisundid ja nendes kahetsusväärsed okupatsioonide setted (suure tõenäosusega ülemäärane etniline  heterogeensus, suures osas amortiseerunud kinnisvarad, suhthägustunud rahvuslik teadmusruum, vähesed rahvuslikud teadusvarad jne ning divergents nendel aladel).

 

*) http://www.eestipank.ee/publikatsioon/teemapaberid/2016/jaanika-merikull-tairi-room-eesti-leibkondade-varad-kohustused-ja-joukus-leibkondade

**) http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm

ja

https://uloennuste.wordpress.com/2016/02/28/visand-28-ii-16/

***) http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Advertisements

aprill 1, 2016 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: