Ülo Ennuste majandusartiklid

FinantsImedeMaailmas

MaarjaMaa (MM) parajasti FinantsImedeMaailmas (FIM)

Tõepoolest:

  1. Nt ESA andmetel 2008 Venemaa kontrolli all olevad siinsed tütarfirmad olid kokkuvõttes kahjumis (miinustes) aga ikkagi maksid samal aastal siin efektviiselt kasumimaksu (http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp) – RahandusMinisteeriumi (RM) andmetel JOKK sest meie maksusüsteemis ei eristata kasumimaksu dividendimaksust et MM finants- ja fiskaal-läbipaistmatust efektiivselt suurendada – ning võimaldada firmadel oma suva järgi maksta kasumimakse: nt sama tabeli alusel Venemaa kontrolli all olevad MM firmad keskmiselt maksavad efektiivselt alla 1% ja ülejäänud riikide omad keskmiselt magnituudi võrra rohkem :==)
  2. EP Statistika maksebilansi finantskonto andmetel oli 2015 finantside netoväljavool üle miljardi euro (sic! rohkem kui välismaised toetused meile) ja nt ka isegi                     Q2 2016 oli Eesti välismaale netolaenu andja mitmesaja miljoni euro ulatuses (sh meist rikkamatele riikidele) – RM väitel JOKK sest niipalju saame meie neilt ju toetusi kahh ja lõpuks on ju selles bilansis finantside väljamaale siirdamised IMF formaadis positiivsed (ja selle kõrval on MM mingid haigekassa ininad oma paarikümne miljoni euro miinusega täielik köömes – liiatigi RM väiel MMis palga tõstmine käivat kasumite arvelt ja mitte vastupidi :==)
  3. RM 15.IX Prognoosi väitel näib et ainult meie GDP p.c juurdekasvu tempo on oodatust madalal – aga kõik muu on „täitsa hästi“ – seejuures parajasti kahetsusväärne divergentsi trend EL28 keskmise suhtes (Joonis 2) ja seega MM majandusliku ebavõrdsuse barbaarne süvenemine (suhteliselt teiste liikmesriikidega – vt Eurostat) ning seega rahvusliku majanduse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse kängumine jne – poliitkorrektsuse ja FIM huvides nii RM kui ka EP jätavad MM finantsbilansi prognoosimise täitsa imepäraselt kahesilma vahele :==)
  4. Kümmel (2016) „Kadunud raha“ pt „Euroopa uks jäi suletuks“ lk338-9 järgi „VEB-fondi kreeditorid … kaebasid … Euroopa Inimõiguste Kohtusse …“ – taevane arm – tõesti müstiline – nagu riivaks inimlik finants-sulindus inimõigusi või oleks genotsiid jne – või väidetavalt see Kremli mõjusfääris institutsioon oleks mingi IME-Euroopa uksehoidja? Muide Euroopas on see VEB-fondi summa alla saja miljoni euro täielik köömes: isegi Eesti tänapäeva mõistes nii sest nt 2015 oli ESA        http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp    Tabeli järgi välismaale antud netolaenude maht 842  miljonit eurot (sic! ühes aastas).                                                  P.S.: Kümmeli raamat on ladus ja hästi dokumenteeritud – muidugi ei puudu selles ka faktoidid.   Nt lk 276 et 1984 sai  Otsason ENSV Teaduste Akadeemia Eesti Majanduse Instituudi direktoriks – sellel ajal ei “saadud” vaid selle tasemel TAs “pandi” seltsimees partei ja KGB poolt paika – tema lisaks kõigele toodi NSVL Ungari saatkonnast – linnalegendi järgi vastu tahtmist :==).
Advertisements

september 20, 2016 - Posted by | Uncategorized

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: