Ülo Ennuste majandusartiklid

NB 15.IX 2017

 

 

Euroopa Komisjon – Kõne

JEAN-CLAUDE JUNCKER (13.IX 2017) Komisjoni Presidendi Kõne Euroopa Liidu olukorrast 2017:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm (14.IX 2017 oli Kõne Komisjoni Koduleheküljel neljas keeles – sh Eesistuja keeles: ingl, sks, pr ja e.k)

Ise tõstaksin sotsiaalküber rakursist esile kaks lõiku:

(A) Euroopa Küberturbeameti (EA) loomisest

„Viimasel kolmel aastal oleme teinud edusamme eurooplaste veebiturvalisuse alal. Tänu komisjoni esitatud uutele õigusnormidele kaitseme intellektuaalomandit, kultuurilist mitmekesisust ja isikuandmeid. Oleme asunud võitlusesse veebis levitatava terrorismi- ja radikaliseerumispropagandaga. Ent küberrünnete vastu ei ole Euroopa ikkagi veel hästi kaitstud.

Küberründed võivad ohustada demokraatia ja majanduse stabiilsust mõnikord enamgi kui relvad ja tankid. Ainuüksi eelmisel aastal toimus iga päev enam kui 4000 lunavararünnakut ja 80% Euroopa ettevõtetest puutus kokku vähemalt ühe küberturvalisusintsidendiga.

Küberründed ei tunne riigipiire ja kaitstud pole mitte keegi. Kaitsmaks meid paremini taoliste rünnakute vastu, teeb komisjon täna ettepaneku uute vahendite kohta, sealhulgas Euroopa Küberturbeameti loomiseks.“

NB: (a) muide probleem on üleilmne alates nt värskelt U.S. õudustest viimatistel presidendivalimistel 2016 seoses välisriigi strateegilise kommunikatsioonilise mõjuka sekkunisega ning jõuetusega seda manipulatsiooni superriigi poolt täielikult elimineerida (Clinton, 2017) ja (b) lõpetades nt Eestis 2017 nn ID kaardi teoreetilise turvariski rünnakuga – mis ilmselt oli teoreetiline hõnglemine (phishing – ehk spämm, punane heeringas, spunk, faktoid jne – sest ilmselt sellel “teoreetilisel riskil” ei näi olevat peaaegu kindlasti mitte mingit reaalset rakendust sest see oleks agressorile katastroofiliselt kulukas – Svenda et al, 2016) kuid siiski tekitas rahvuslikke mainekahjustusi kuna puudub vastav usaldusväärne rahvusvaheline ning rahvusvaheliselt tunnustet kompetentne ametkond taoliste spämmi rünnakute kiireks tagasi löömiseks ning tarvidusel kriminaliseerimiseks – ja seega probleemi lahendamisel sai oluliseks kohalike poliitikute üleliialdatud subjektiivne hirm endi saatuse pärast: Chanel&Chichilinsky, 2013 (c) eriti tahaks tähelpanu juhtida et ka propaganda vastu võitlemine kuulub Komisjoni järgi küberturve valda (see on nii ka Clinton (2017) järgi) – ja – selles osas oleme meie Kremli massilise propaganda vääramisega suures hädas ja seda vist ka suuresti meie rahvusliku teadmus/teadus ruumi haledusest eriti sotsiaalteaduste alal nt: hiljuti valmis Prof Lindpere oopus (ligemale 5 tuhat lk) mis käsitleb meie Teise Vabadussõja ühte kangelaslikku etappi – Suvesõda 1941 – kuid meie teadusministeeriumi taolised moodustised püüavad seda tööd maha vaikida nagu ka selle sõja kangelaslikkust ning ohvreid ja sellega eestluse patriotismi õõnestada – mis rahvuslikult eriti kahjulik parajasti hübriidsõja eesrinnetel. Muide samuti püütakse ETISes maha vaikida Akad Mereste tohutut loomingut – seda eriti Eesti ELiga ühinemise majandus/rahandus probleemide uurimise alal.

 

(B) EL/27 ühise hübriidse/klaster majandus- ja rahandus-ministeeriumi loomisest Komisjoni raamides

 Me vajame ka Euroopa majandus- ja rahandusministrit – ministrit, kes positiivseid struktuurireforme toetaks. Selles saab ta toetuda tööle, mida komisjon alustas 2015. aastal struktuurireformide tugiteenusega. Euroopa majandus- ja rahandusminister peaks koordineerima kõiki ELi rahastamise instrumente, mida kasutatakse juhul kui liikmesriike tabab majanduslangus või kriis.

Ma ei taha luua ametikohta lihtsalt selle loomise pärast. Efektiivsust silmas pidades palun ma anda see ülesanne ühele komisjoni volinikest – veelgi parem asepresidentidest –, kes majandus- ja finantsküsimustega tegeleb. Samal ajal peaks ta juhtima ka eurorühma.

Loomulikult tuleks Euroopa Majandus- ja Rahandusministril aru anda Euroopa Parlamendile.

Meil ei ole vaja paralleelstruktuure. Meil pole vaja ka eraldi euroala majapidamist, vaid hoopis tugevamat euroala eelarveliini meie ELi majapidamise raames.“

NB: (a) eriti oluline taolise koordineerimise olemasolu – nt meie RM majandusprognoosides on maksebilansi finantskonto prognoosides osas auk (vähemalt avalikkusele) – rahvuslik kahju sellest lüngast tohutu (b) sest ka EP ega ülikoolid ei näi tegevat rahvuslikke rahandusprognoose ega vastavaid uuringuid – et miks igal aastal miljardid eurod kodumaisest majandusest välismaadesse lekivad/slikerdatakse – ja kui kauaks selline majandussüsteemi disfunktsionaalsus jääb veel püsima et vaene liikmesriik annab isegi netos laene rikkamatele (vt EP ja ESA vastavaid statistikaid).

P.S.: (a) Juncker’i kiituseks ütleksin  et Brexit seal Kõnes ei esine – see on juba ajalugu ning Junker’i väitel põhineb suuresti valetamisel; ei esine ka Hübriid-Sõda – mis EL/27 ei olegi ilmselt midagi eksistentsiaalset – kuigi väikeriigi seisukohalt sotsiaalküberneetiliselt kriitiliste riskide tõenäosuste seisukohalt vägagi olulised (Ennuste&Rajasalu, 2002), ei esine GPD samuti – tipptasemel Meta-GDP ja IKT ajastul teaduskauge minevik sest nt GDP võidakse suuresti kasutada vääralt ning riigist välja slikerdada/lekitada – tulevik on eksistentisaalselt teaduspõhised (mittepopulistlikud)) rahvuslike jätkusuutlikkuste väärtused ja ressursid (sh elanike majanduslik võrdsus ning rahvusliku sotsiaalkapitali mahu edendamine ja migratsiooni piiramine – mis Juncker’i uskumusel teatavasti aitab nt leevendada nii kodusõdade riske etniliselt konfliktsetes riikides ning kõrvaloleva piiritaguse etnilise agressori ässitusel); tulevik on insitutsionaal-evolutsiooniline sotsiaal-küberneetiline reformimine – tuulte pidevalt progressi purjedes hoidmiseks (b) Kõnes puudub nii Trump kui Putin sest tõepoolest Glinton (2017) järgi näib et tõenäosusega 95% nende avaldused on 95% hõnglemisesd (manipulatsioonid ning valed: Akerlof&Shiller, 2015) – kuid on MINA/MINA/MINA ning Jüri Ratas figureerivad; puudub nt U.K. – kuid on Rumeenia: seega justkui Ida-Euroopa poole silma tegemine; on Mark Twain’i maksiim aga kahjuks mitte rohkem asjakohaseid suurkirjanikke nagu le Carrè (2017, ingl kaksikagentide  reetlikkusest) ja Coetzee (immigrantide tsiviliseeritud laagritest ning getodest); superpoliitikule omaselt ühtegi teadlast Kõnes ei osundata – vaatamata sellele et Komisjoni töötab sotsiaalküberi  alal suuresti Nobelistide õlgadel (eeskätt Stiglitz. Diamond, Phelps jne); kuid segast hägusloogikat näib Junker harrastavat küll nt “EL ei ole riik – kuid on õigusriik” – see võimaldab ilmselt mitmeid subjektiivseid võrdõigeid tõlgendusi sest on liialt lihtsustatud (Wiener’i järgi) populistlik –  nagu meiegi parajasti tipppoliitikas kuulus kalambuur  “laev on laev ja kaubamaja on kaubamaja – ja mitte laev”: kuigi .

 

 Osundusi

Akerlof, Georg; Robert Shiller (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, ISBN: 9781400873265 Princeton University Press, Princeton, NY and Kindle Edition: 280.

“Akerlof and Shiller extend the standard ‘market failure’ theory–which says that there is a potential role for government intervention when markets fail–by showing that markets fail not only because of the familiar reasons of externalities and unfair income distribution, but also because of the pervasive phenomenon of ‘phishing for phools’ (profit-seeking through manipulation and deception). They point the way to a new paradigm freed from the constraints of market failure theory, able to illuminate ‘control by capital’ (partly through phishing) and to prescribe for ‘control of capital’ (partly by techniques for limiting phishing suggested here).” – Robert H. Wade, London School of Economics.

le Carrè, John (2017 Sept 7) A Legasy of Spies. Kindle

Amazon: Interweaving past with present so that each may tell its own intense story, John le Carré has spun a single plot as ingenious and thrilling as the two predecessors on which it looks back: The Spy Who Came in from the Cold and Tinker Tailor Soldier Spy. In a story resonating with tension, humor and moral ambivalence, le Carré and his narrator Peter Guillam present the reader with a legacy of unforgettable characters old and new..

Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

Clinton, Hillary Rodham (2017 12.IX) What Happened. Kindle Edition.

Amazon: “ … She lays out how the 2016 election was marked by an unprecedented assault on our democracy by a foreign adversary (Sic! üe). By analyzing the evidence and connecting the dots, Hillary shows just how dangerous the forces are that shaped the outcome, and why Americans need to understand them to protect our values and our democracy in the future. … “

f Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures.” – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Ennuste, Ü. and Rajasalu, T. (2002) „Critical Probability of the EU Eastern Enlargement Project’s Institutional Failure: Aspects of Calibrated Economic Impacts of the Failure.“  In: Aksel Kirch and Juhan Sillaste (eds.) Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. 4th International Conference 4-6 October, 2002 Pärnu, Estonia, The Institute for European Studies, Tallinn, 212-227: http://www.ies.ee/iesp/ennuste

Lindmäe, Herbert (2015-1999) SUVESÕDA … 1941, IX Kõidet. Tartu, Estonia OÜ Greif: 4825 lk.

Svenda, Petr, Matus Nemec, Peter Sekan, Rudolf Kvasnovsky,
David Formanek, David Komarek and Vashek Matyas (2016)

„The Million-Key Question – Investigating the Origins of RSA Public Keys“ – https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity16/technical-sessions/presentation/svenda

Abstract

Can bits of an RSA public key leak information about

design and implementation choices such as the prime

generation algorithm? We analysed over 60 million

freshly generated key pairs from 22 open- and closedsource

libraries and from 16 different smartcards, revealing

significant leakage. The bias introduced by different

choices is sufficiently large to classify a probable library

or smartcard with high accuracy based only on the values

of public keys. Such a classification can be used to

decrease the anonymity set of users of anonymous mailers

or operators of linked Tor hidden services, to quickly

detect keys from the same vulnerable library or to verify

a claim of use of secure hardware by a remote party.

The classification of the key origins of more than 10 million

RSA-based IPv4 TLS keys and 1.4 million PGP keys

also provides an independent estimation of the libraries

that are most commonly used to generate the keys found

on the Internet.

Our broad inspection provides a sanity check and

deep insight regarding which of the recommendations for

RSA key pair generation are followed in practice, including

closed-source libraries and smartcards.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

september 15, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

NB 7.IX 17

 

 

 

NB- 9.IX: Kas riskida e-valimistega või mitte – kitsendusel et Eesistumisel Valitsus ei lagune

Teaduslikult on selle e-valimiste riskiprobleemi* ratsionaalne (mitte-poliitiline või populistlik – kuid loomulikult poliitiliste kitsendustega) lahendamine üsana lihtne eeskätt nn moodsate katastroofi teooriate alusel mis hõlmavad mudelites nt ka Musta Luige (ID kaardi nõrkuse (MLID)) olulist tõenäosust** ja seega ka oota- ja vaata- lahendeid. Ülelihtsustatud kujul nt Bayes’i printsiibi*** alusel arvestades aposteriori tõenäose hindamisel meie peale 2014. ID kaardi nõrkuse parajasti hiljutist ilmsiks tulekut – kuid nt** alusel ilmselt taolisel lihtsustatud käsitlusel MLID probleem ekslikult elimineeritakse .

*) Ajalehed ja MLID

ttps://www.ft.com/content/874359dc-925b-11e7-a9e6-11d2f0ebb7f0 ja

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/estland-sicherheitsluecke-bei-elektronischen-personalausweisen-15186516.html

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/parteien-zeigen-im-internet-wahlkampf-wenig-mut-15168510.html

http://pluss.postimees.ee/4238025/vastasele-kasulik-risk-avalikustati-ajaga-voidu-joostes?_ga=2.140402865.308016313.1498803753-219461728.1498803748

**) Uurimused:

Akerlof, Georg; Robert Shiller (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, ISBN: 9781400873265 Princeton University Press, Princeton, NY and Kindle Edition: 280.

“Akerlof and Shiller extend the standard ‘market failure’ theory–which says that there is a potential role for government intervention when markets fail–by showing that markets fail not only because of the familiar reasons of externalities and unfair income distribution, but also because of the pervasive phenomenon of ‘phishing for phools’ (profit-seeking through manipulation and deception). They point the way to a new paradigm freed from the constraints of market failure theory, able to illuminate ‘control by capital’ (partly through phishing) and to prescribe for ‘control of capital’ (partly by techniques for limiting phishing suggested here).” – Robert H. Wade, London School of Economics.

Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

Chichilnisky, Graciela  (2010) „The foundations of statistics with black swans“ –

https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2009.09.007Get rights and content

Abstract

We extend the foundation of statistics to integrate rare events that are potentially catastrophic, called black swans.These include natural hazards, regime change in complex systems, market crashes, catastrophic climate change and major episodes of species extinction. Classic statistics and physics treat such events as ‘outliers’ and often disregard them. We propose a new axiomatization of subjective probability requiring equal treatment for rare and frequent events, and characterize the likelihoods or subjective probabilities that the axioms imply. These coincide with countably additive measures and yield normal distributions when the sample has no black swans. When the sample includes black swans, the new likelihoods are represented by a combination of countable and finitely additive measures with both parts present. The axioms were introduced in Chichilnisky (2000, 2002); they extend the axiomatic foundations of Savage (1954)Villegas (1964) and Arrow (1971) and they are valid for bounded and unbounded samples (Chichilnisky, 1996b). The finitely additive measures assign more weight to rare events than do standard distributions and in that sense explain the persistent observation of power laws and ‘heavy tails’ that eludes classic theory.

Chichilnisky, Graciela (2009) „The topology of fear“ – Journal of Mathematical Economics 45:  807–816.

A b s t r a c t

For many years experimental observations have raised questions about the rationality of economic agents—for example, the Allais Paradox or the Equity Premium Puzzle. The probleem is a narrow notion of rationality that disregards fear. This article extends the notion of rationality with new axioms of choice under uncertainty and the decision criteria they imply (Chichilnisky, G., 1996a. An axiomatic approach to sustainable development. Social Choice andWelfare 13, 257–321; Chichilnisky, G., 2000. An axiomatic approach to choice under uncertainty with Catastrophic risks. Resource and Energy Economics; Chichilnisky, G., 2002. Catastrophical Risk. Encyclopedia of Environmetrics, vol. 1. John Wiley & Sons, Ltd., Chicester). In the absence of catastrophes, the old and the newapproach coincide, and both lead to standard expected utility. A sharp difference emerges when facing rare events with important consequences, or catastrophes. Theorem 1 establishes that a classic axiom of choice under uncertainty – Arrow’s Monotone Continuity axiom, or its relatives introduced by DeGroot, Villegas, Hernstein and Milnor – postulate rational behavior that is ‘insensitive’ to rare events as defined in (Chichilnisky, G., 1996a. An axiomatic approach to sustainable development. Social Choice andWelfare 13, 257–321; Chichilnisky, G., 2000. An axiomatic approach to choice under uncertainty with Catastrophic risks. Resource and Energy Economics; Chichilnisky, G., 2002. Catastrophical Risk. Encyclopedia of Environmetrics, vol. 1. John Wiley & Sons, Ltd., Chicester). Theorem 2 replaces this axiom with another that allows extreme responses to extreme events, and characterizes the implied decision criteria as a combination of expected utility with extremal responses. Theorems 1 and 2 offer a new understanding of rationality consistent with previously unexplained observations about decisions involving rare and catastrophic events, decisions involving fear, the Equity Premium Puzzle, ‘jump diffusion’ processes and ‘heavy tails’, and it agrees with (Debreu, G., 1953. Valuation equilibrium and Pareto optimum. Proceedings of the National Academy of Sciences, 40, 588–592) formulation of market behavior and his proof of Adam Smith’s Invisible Hand theorem.

© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

le Carrè, John (2017 Sept 7) A Legasy of Spies. Kindle

Interweaving past with present so that each may tell its own intense story, John le Carré has spun a single plot as ingenious and thrilling as the two predecessors on which it looks back: The Spy Who Came in from the Cold and Tinker Tailor Soldier Spy. In a story resonating with tension, humor and moral ambivalence, le Carré and his narrator Peter Guillam present the reader with a legacy of unforgettable characters old and new..

Ennuste,Ü. (2014) “Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures.” – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Ennuste, Ü. and Rajasalu, T. (2002) „Critical Probability of the EU Eastern Enlargement Project’s Institutional Failure: Aspects of Calibrated Economic Impacts of the Failure.“  In: Aksel Kirch and Juhan Sillaste (eds.) Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. 4th International Conference 4-6 October, 2002 Pärnu, Estonia, The Institute for European Studies, Tallinn, 212-227: http://www.ies.ee/iesp/ennuste.pdf

Perea, Andrés (2017) „Forward induction reasoning and correct beliefs“- Journal of Economic Theory 169: 489–516:  www.elsevier.com/locate/jet

Abstract

All equilibrium concepts implicitly make a correct beliefs assumption, stating that a player believes that his opponents are correct about his first-order beliefs. In this paper we show that in many dynamic games of interest, this correct beliefs assumption may be incompatible with a very basic form of forward induction reasoning: the first two layers of extensive-form rationalizability (Pearce, 1984;Battigalli, 1997, epistemically characterized by Battigalli and Siniscalchi, 2002). Hence, forward induction reasoning naturally leads us away from equilibrium reasoning. In the second part we classify the games for which equilibrium reasoning is consistent with this type of forward induction reasoning, and find that this class is very small.

©2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 

***) ENE Köide 1 (1985)**** lk488: e.k ilmselt esimest korda üldteaduslikus teatmeteoses on Bayes’i valem avaldatud (lihtsustatud kujul ja märkusega et tegu on „inglise matemaatikuga“ 1702-61 – tegelikult sovjeti okupatsiooni ajal tuli varjata et tegemist oli ikkagi eeskätt anglikaani kirikutegelasega)

****) Mitmesugust:

PM elu24 6.IX 2017 vt fotot kuidas meie theadusmin ENE/EE 10 Köidete rahvuslikku Varumit  prügiurni „salvestas“: vt LISA.

PS 8.IX: (a) Kõigepealt täpsustada tuleks et kui suure tõenäosusega võib tegemist olla vaenuliku strateegilise kommunikatsiooni manipulatsiooniga (vt nt Akerlof&Shiller, 2015) ja reeturite (le Carrè, 2017) igat masti ja kaliibrit negatiivse aktiivsusega – sest ära ei tohi unustada et oleme parajasti hübriidsõja sanktsioonide sektoris mitmes dimensioonis eesrindel (Ennuste, 2014) – eriti ka ideoloogia ning küberrindel – ja seega eriti sattuda  manipuleeritud tasakaalu (Perea, 2017)  (b) seega on mängus arvukalt kiskjalikke agente/tüüpe kes püüavad meie institutsionaalseid küberneetilisi nõrkuseid ära kasutada külvates meie rahvuslikku teadmusruumi hägusust ning katastroofi hirmu mida traditsioonilised heaoluteooriad ei pruugi adekvaatselt käsitleda (vt Chichlinski, 2009) ja  eriti kompetentse  le Carrè (2017) jne tekstidest) ja seega ka meie tähelpanu kõrvale juhtida meie rahvuslike sotsiaal-küberneetiliste mitmete rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse seisukohalt eksistentsiaalsete mehhanismide teaduslagedast disunktsionaalsusest ning ka sellest et e-valimistel on veel muid riske peale ID nõrkuste ning meil on seega tegelikult MLID puhul tõenäosuse täiendava suurenemise risk sattuda võltstasakaalu lõksu (Perea, 2017)  (c) nt kuigi meil II kv 2017 majandusaktiivsuse juurdekasvu määr oli pealiskaudselt OK: GDP 5,2% (Eurostat 8.IX 17)  – ja mahuliselt p.c EL/28 keskmisele üsna lähedal – siis samas sügavamalt lähenemiselt näeme et rahvuslike ressursside kõlvatu väljalekkimine meie kodumaisest majandusest oli meil kahetsusväärselt mahukas – eriti haritud põliselanikest tööjõu väljarände (Eurostati järgi põliselanike positiivne efektiivsus on keskmiselt kõrgem kui immigrantidel) ning finantsressursside osas: eriti välismaale netolaenude siirdamisel (vt ESA Kogumajanduse II Kv statistika Tabelit) ja seega ka GDP potentsiaali kahandavalt – järelikult ka eestluse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosust õõnestavalt.

PSPS 9.IX: Momendil on meil MLID kohta teada et mitte eriti usaldusväärsest nukatagusest institutsioonist teatati/õngitseti et eksisteerib teoreetiline katastroofiline e-valimiste risk – ning selle realiseerimine agressorite poolt oleks nendele ääretult kallis (vist Eesti näitel 60 miljardi euro ringis*) – mingeid usaldusväärseid andmeid vist veel ei ole ka MLID riski võimaliku realiseerumise tõenäosuse kohta. Samas on teada* et meil tehakse jõulisi pingutusi selle riski võimalike füüsiliste põhjuste kõrvaldamiseks. Samuti ei ole veel kuulda mingeid usaldusväärseid hinnanguid et kui suurte kahjudega ning milliste tõenäosustega (nii maineliste/moraalsete kui ainelistega/finantslistega  – ja – nii meie kohalike kui ka liidulistega) – tuleks arvestada e-valimiste tühistamisel.

Kokkuvõttes moodsa sotsiaal-küberneetilise stohhastilise optimeerimise rakursist võib suure tõenäosusega väita – et eestluse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse seisukohalt ratsionaalne strateegia oleks adaptiivne – ehk ootame ja vaatame veel kuidas tõenäosed edaspidi kujunevad sest pragu need ei näi üldsegi mitte kriitilistena (Ennuste&Rajasalu, 2002) – ehk ootame ja vaatame lõpliku otsustusega niikaua kuni jõuame sillani (autor on täiesti teadlik et see ei ole ratsionaalne ei poliitoponentide ega agressoritele jne natsionaalselt negatiivsete tüüpidele ning euroliidu lõhestajatele jne).

 

LISA: Lihtsustatud Bayes’lik spämmi filtreering

Algoritmi***** alusel tähendagu: A – väidetav e-kiri vihjega – et ID turvaaugu olemasolu on Musta Luige kaliibris oht – on spämm aprioorse tõenäosusega 0,9; X – e- kirjas on teatavad sõnad –           X( kuuekümne miljardi euro ringis, autoritel pole veel õigust turvaaugu olemasolu väite/hüpoteesi tõestust esitada, jne; nüüd Bayes’i lihtsustatud valemi järgi kus Pr on tõenäosuse operaator – on spämmi aposterioorse tõenäosuse väärtus:
    Pr(A/X)=Pr(X/A)Pr(A):Pr(X) –  ja – ekspertlikult kalibreeritult Pr(A/X)=0,9×0,8:0,75=0,96.
 
*****) https://betterexplained.com/articles/an-intuitive-and-short-explanation-of-bayes-theorem/
„ … Bayesian Spam Filtering

One clever application of Bayes’ Theorem is in spam filtering. We have

 • Event A: The message is spam.
 • Test X: The message contains certain words (X)

Plugged into a more readable formula (from Wikipedia):

Bayesian filtering allows us to predict the chance a message is really spam given the “test results” (the presence of certain words). Clearly, words like “viagra” have a higher chance of appearing in spam messages than in normal ones.

Spam filtering based on a blacklist is flawed — it’s too restrictive and false positives are too great. But Bayesian filtering gives us a middle ground — we use probabilities. As we analyze the words in a message, we can compute the chance it is spam (rather than making a yes/no decision). If a message has a 99.9% chance of being spam, it probably is. As the filter gets trained with more and more messages, it updates the probabilities that certain words lead to spam messages. Advanced Bayesian filters can examine multiple words in a row, as another data point.

Further Reading

There’s a lot being said about Bayes:

 

 

 

 

september 7, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Esialgseid osundusi

 

31.VIII 17

Sotsio-küberneetiliselt optimaalse natsionalismi määra konteptsioonist: post-okupeeritud etnilis-heterogeensele väikerahvale liikmesriigina turbulentses hübriidsõjas – eestluse jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse institutsionaalsel maksimeerimisel

Olulisemaid esialgseid osundusi kavas olevale ingl lühiartiklile (SN):

Ahlerup, Pelle; Gustav Hansson (2011) „Nationalism and government effectiveness“ – Journal of Comparative Economics Volume 39, Issue 3, September 2011, Pages 431–451.

A b s t r a c t

Nation-building is believed to have a positive influence on economic and political outcomes, especially in countries with ethnically fragmented populations. Yet nationalism, an indicator of successful nation-building, has been empirically linked to protectionism and intolerance, which suggests that dismal performance is a more likely outcome. This paper empirically identifies an inverted U-shaped relationship between nationalism and government effectiveness. The results suggest that the level of nationalism in the population

is higher than optimal in most countries. It is further shown that nationalism may mitigate the negative effects of ethnic heterogeneity in former colonies. We find no clear linkages between nationalism and trade openness.

Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

NB: (a) moodsas sotsiaal-teaduskirjanduses (nt Fukuyama (2014)) üldiselt “koloniseerimine” ja “okupeerimine” on sünonüümid ning eeskätt suunatud põliselanike hävitamisele: Kukk (2005) järgi sovjeti okupatsioon Eestis 1940-1991 vastas kolonisatsiooni tingimustele (b) kahetsusväärselt on autorid ilmselt meie valitsuse kvaliteeti ülehindanud ja rühmitanud Eesti “rikaste riikide” hulka – kuid see ilmselt ei oma üldiselt eksitavat mõju meie majanduse väiksuse tõttu.

Ennuste, Ülo (2014) “ Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks oPreliminary Postulates and Conjectures” – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:  http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

Modelling remarks

Theoretically, the most complicated problem in the planning of collective sanctions in the EU context in this third round is the central optimal coordination of the defensive/deterrent economic sanction measures taken by the imposing EU Member States, as these penalty measures, projected by the imposing countries against transgressing third national economy, are as a rule hurting the Member States’ economies as well—and—directly and indirectly to different stochastic degrees. First of all, via counter-attacks by the transgressor in many ways: political, economic, military etc. (at least in this conflict, see The Economist, 2014).

Thus from the cybereconomics perspective, the adequate optimization criterion has to be complex: for example, real economic risk axis, and complementary imaginary political risk axis. Additionally, complications in this model may come

into game via third-country fuzzy logic and dictators’ nfamous moral hazards. And most importantly—the complexity of the problems increases as, alongside sanctions to the antagonist, the coalition union has to introduce complementary domestic economic policies and mechanisms for the minimization of losse inflicted to the national member economies from the counter-reactions …

NB: (a) liitude puhul adekvaatne modelleerimine hübriid-sõjas nõuab hierarhiliste institutsionaalsete koordineerimis-struktuuride peegeldamist (nt Ennuste (1989) ning seega ka negatiivse aktiivsusega tüüpide endogeniseerimist (nt trollide ja diversantide kolonnid jne) (b) nendes tingimustes nii kapitalide kui ka tööjõu täisesti vaba liikumine ning täielik sõnavabadus on sotsiaal-küberneetiliselt post-okupeeritu ning etniliselt konfliktselt fragmenteeritult absoluutne absurd (ning muu hulgas nõuab positiivse tsensuuri rakendamist väikerahvast alandava laimamise vastu (vt nt Ennuste (2008))

Ennuste, Ü. (2008) “Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples.” Kirch, Aksel; Kerikmäe, Tanel; Talts, Mait (Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39: http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

 https://doi.org/10.1016/j.jet.2017.06.004Get rights and

Abstract

We investigate the effect of ambiguity and ambiguity attitude on the shape and properties of the optimal contract in an adverse selection model with a continuum of types, using the NEO-additive model. We show that it necessarily features efficiency and a jump at the top and pooling at the bottom of the distribution. Conditional on the degree of ambiguity, the pooling section may be supplemented by a separating section. As a result, ambiguity adversely affects the principal’s ability to solve the adverse selection problem and therefore the least efficient types benefit from ambiguity with respect to risk. Conversely, ambiguity is detrimental to the most efficient types.

Schmid-Schmidsfelden, Hubertus and Kristina Potapova (2016) The Bear in Sheep’s Clothing: Russia’s Government-Funded Organisations in the EU. Wilfried Martens Centre for European Studies:

https://www.google.ee/search?q=martensctre%20eu%20publications%20bear%20sheeps%20clothing%20russias%20government%20funded%20organisations

Thorsten Janus; Daniel Riera-Crichton (2015) Economic shocks, civil war and ethnicity. – Journal of Development Economics 115 32–44.

NB: antagonistlike diasporaade agressiivsus hübriid-sõja majandus-shokkide mõjul suureneb.

StratCom COE (15.III 2017) StratCom laughs. In search of an analytical framework – ISBN: 978-9934-564-12-3: http://www.stratcomcoe.org/publications

Eelretsenseerimata publikatsioone

Communist Crimes (Polish legal concepts)https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_crimes_(Polish_legal_concept)

CommunistCrimes.org: http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

NB: spioonide sõjas natsionaalne/etniline faktor on alati eksistentsiaalne.

Lõhmus, Rain (2017) https://geenius.ee/uudis/rain-lohmus-residentsus-on-ulehaibitud-absurd/ 

NBNB: paralleelselt nt Maestri (2017) akadeemilisele tekstile – siin empiiriliselt Lõhmus  väidab et nt Eesti  e-residentsuse institutsioon suurendab rahvuslikku informatsioonilist ebakindlust ja sellega muudab ratsionaalseks kapitali vaba liikumise kitsendamise – arvestades negatiivse efektiivsusega välismaiste heterogeensete tüüpide (sulide, diversantide, trollide jne) püüdlusi olukordade hägususe suurenemist rahvuslikult kahjustavalt ära kasutada – arvestades rahvusliku majandusmehhanismi tõrkeid (teadusvaeguslikku ülelihtsustust nt 0-kasumimaksu ja puudulikult progresseeruvat individuaalset tulumaksu jne ning turbulentsi tingimustes)

Zack, Naomi (2009) Ethics for Disaster. U.S. Environmental Protection Agency (EPA):164, Kindle.
Ethics for Disaster addresses the moral aspects of hurricanes, earthquakes, tornadoes, plane crashes, Avian Flu pandemics, and other disasters. Naomi Zack explores how these catastrophes illuminate the existing inequalities in society. By employing the moral systems of utilitarianism, deontology, and virtue ethics to analyze the consequences of recent natural disasters, Zack reveals the special plight of the poor, disabled, and infirm when tragedy strikes. Zack explores the political foundations of social contract theory and dignitarianism and invites readers to rethink the distinction between risk in normal times and risk in disaster. Using both real life and fictional examples, Zack forcefully argues for the preservation of normal moral principles in times of national crisis and emergency, stressing the moral obligation of both individuals and government in preparing for and responding to disaster (https://books.google.ee/books?isbn=0742564959 
 Ft.com: https://www.ft.com/content/0c1f39b4-3bb3-11e7-ac89-b01cc67cfeec

NB: eetilise ja moraalse dimensiooni arvestamisest lisaks kitsalt turumajanduslikule

Lindmäe, Herbert (2015-1999) SUVESÕDA  … 1941, Tartu, OÜ Greif: 4825lk (sic! IX Köidet – üe)

NB: Teise Vabadussõja tähtsustamine: mis eriti oluline et selle meie järjekordset rahvusliku kangelaslikkust püütakse administratiivselt laimata väga mitmete leeride poolt – eestluse jätkusuutlikkuse hävitamiseks.

Lindmäe, Herbert (2007) Memento Association 16.VI 2007. Confrence Papers:

https://uloennuste.wordpress.com/2015/05/11/copy-of-the-papers-of-the-history-confrence-of-the-estonian-memento-association-on-june-16-2007/

Laitin, David (1998) Identity in Formation: the Russian-speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca: Cornell University Press.

NBNB: (a) SN on mõeldud Ennuste (2014, muide olevat selles 1.1 indeksiga ajakirjas 20-ne enim allalaaditava teksti hulgas) ja osaliselt ka Kholodilin and Netsunajev (2017) pelgalt hübriidsõja sanktsioonide alaste tekstide laiendamiseks: lisaks majandus-sanktsioonide dimensioonile ka kübersõjalise dimensiooni (Kissinger (2014) ja strateegilise kommunikatsiooni ideoloogilise sõja turbulentside (ning ka militaarsete katastroofide võimalikkuse arvestamist ning negatiivse aktiivsusega tüüpide endogeniseerimist) dimensioonide täielikku komplekset arvestamist (b) autor on täielikult teadlik et taoline adekvaatne komplekskäsitlus nõuab vastava ad hoc rahvusvahelise teadusliku konsiiliumi rajamist/olemasolu – ja  – loodab saavutada edaspidist selle alast heategevuslikku akadeemilist koostööd.

LISA

Memo 29.IV 15: Riigikogule ajaliselt jalgu jäänud kodulehekülje asendamise kohta

Telegrammi stiilis:

Vist mitte ainult ajale jalgu jäänud – vaid – ilmselt kah mitmetele mitte-päris-eestimeelsetele riigikogulastele 

Tõepoolest: kui eelmiselt RK Koduleheküljelt oli mõningase vaevaga leitav rahvusvaheliselt laialt osundatav (vt nt http://www.communistcrimes.org milles üle 50 riigi vastavate olulisemate teavikute osundused) Riigikogu ühe mittekooseisulise komisjoni (ORURK 1992-2005 esimehed Jaan Kross ja Vello Salo) koostatud võrguteavik (kolmes keeles):

„ Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991“ (peatoim Vello Salo). Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon (ORURK), Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005 Tallinn: http://www.riigikogu.ee/failid/valger.pdf

 • siis uuelt välisveebi kodulehelt seda teavikut justkui ei leia enam üldse mitte üheski keeles ja nt ka rahvusvahelistest portaalidest on seega sellel lingil “Valge raamat” amputeeritud ning vajab viivitamatut taastamist Riigikogu poolt – ometi oleks eetiline kui sealt oleks kättesaadavad vähemalt paar tosinat ORURK ja selle töö jätkaja SA Valge Raamat (2005 – 2015) sarjas ilmunud mahukamat publikatsiooni (vt LISA  ning sealt NB (nt ilmselt Jaanipäevaks ilmub VR Seerias prof Herbert Lindmäe sulest ajaloolise uurimuse „Suvesõda … 1941“ üheksas köide ca 500lk – kokku üheksas üle 4000lk).
 • Sarja täielik mahasalgamine Riigikogu poolt oleks a) nii rahvusliku teadmusruumi ebaõiglane vaesustamine kui ka selle leviku piiramine b) kui ka rahvusvaheliselt samuti: nt communistcrims.com koduleküljet ei oleks enam “Valge raamat” kättesaadav oleks see taandumine putinoid-trollide eest infosõja rindel c) mis samuti oluline et kogu VR seeria sai suuresti tegutseda annetuste toel ning koosseis palgata – mida ei tohiks Riigikogu unustada (muide annetused võimaldasid Komisjonile suuremat sõltumatust poliitikutest).

LISA: Valge Raamatu Sarjas ilmunud publikatsioonid 

 1. Eesti poliitilise eliidi saatusest. ORURK-1. Peep Varju. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1994.
 2. Eesti laste küüditamine 14. juunil 1941 kui genotsiidikuritegu. ORURK-2. Peep Varju. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1994.
 3. Eesti kunstielu ja okupatsioonide repressiivpoliitika. ORURK-3. Jaak Kangilaski, Ene Lamp. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1994.
 4. Eesti arstkond ja okupatsioonid. ORURK-4. Helbe Merila-Lattik. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1995.
 5. Eesti raamatute hävitamine Nõukogude võimu poolt. ORURK-5. Piret Lotman, Aivo Lõhmus. Riigikogu trükikoda. Tallinn, 1995.
 6. Saaremaa inimkaotused esimese Nõukogude okupatsiooni tagajärjel. ORURK- 6. Juta Vessik, Peep Varju. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu, 1995.
 7. Pro Patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile. (Lühinimestik). Aleks Kurgvel, Herbert Lindmäe. ORURK-7. Johannes Esto Ühing. Tartu, 1996.
 8. E.V.kaadriohvitseride saatus 1938-1996. ORURK-8. Vello Salo. Johannes Esto Ühing. Tartu, 1996.
 9. „Soomepoiste“ langenud. ORURK-9. Uno Tõnnus. Johannes Esto Ühing. Tartu, 1996.
 10. Eesti rahva inimohvrid Nõukogude ja Saksa okupatsioonide ajal 1940-1953. ORURK-10. Peep Varju. OÜ Ignats. Tartu, 1997.
 11. Õiguse vastu ei saa ükski. Eesti taotlused ja rahvusvaheline õigus. ORURK-11. Enn Sarv. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu, 1997.
 12. Saaremaa inimkaotused esimese Nõukogude okupatsiooni tagajärjel. ORURK-6a. Juta Vessik, Peep Varju. Täiendatud trükk. OÜ Ignats. Tartu, 1997.
 13. Population Losses in Estonia s Saaremaa County As A Result of the First Soviet Occupation. ORURK-6a. Peep Varju, Juta Vessik. OÜ Ignats. Tartu, 1997.
 14. Pro Patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile. ORURK-12. Aleks Kurgvel, Herbert Lindmäe. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu. 1998.
 15. Pro Patra II. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944-1978. Lühinimestik. ORURK-13. Eerik-Niiles Kross. Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio. Tartu. 1998.
 16. Nõukogude Kaug-Põhja vangilaagrid ja Eesti poliitvangid Kolõmal. ORURK-14. Aadu Oll. OÜ Ignats. Tartu, 1999.
 17. Suvesõda Tartumaal 1941. Herbert Lindmäe. Tartu, 1999.
 18. Nõukogudeaegne Narva. Elanikkonna kujunemine 1944-1970. ORURK-15. David Vseviov. OÜ Ignats. Tartu, 2001.
 19. Sakalamaa ei unusta. Nimede register. ORURK-16. Enno Piir, Vello Salo. OÜ Ignats. Tartu, 2001.
 20. Saaremaa inimkaotused Saksa okupatsiooni ja teise Nõukogude okupatsiooni aastail 1941-1953. Juta Vessik, Peep Varju. Johannes Esto Ühing. Tartu, 2002.
 21. Eesti rahvastikukaotused II/1. Saksa okupatsioon 1941-1944. ORURK-17. Indrek Paavle. OÜ Greif. Tartu, 2002.
 22. Population Losses 1940-1941: Citizens of Jewish Nationality. ORURK-18. Vello Salo. Tallinn, 2002. Kordustrükk Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus. Johannes Esto Ühing. Tartu, 2007.
 23. Eesti sõjaväe häving aastal 1941. ORURK-19. Jaak Pihlau. Johannes Esto Ühing. Tartu, 2003.
 24. Suvesõda Virumaal 1941. ORURK- 20. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2003.
 25. Suvesõda Viljandimaal 1941. ORURK- 21. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2004.
 26. Valge Raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. ORURK-22. Peatoim. Vello Salo. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2005. Täiendatud kordustrükk OÜ Greif. Tartu, 2006.
 27. The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. Ed in ch Vello Salo. ORURK-23. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2005.
 28. Белая книга. О потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991. Pt Vello Salo. ORURK-24. Kirjastus Ilo. Tallinn, 2005.
 29. Suvesõda Pärnumaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2006.
 30. 65 aastat 14. juuni 1941 genotsiidikuriteost Eestis. Eesti Memento Liidu ajalookonverents. OÜ Vali Press. Türi, 2007.
 31. Suvesõda Valgamaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2008.
 32. History Conference of the Estonian Memento Association. An International Tribunal for the Prosecution of Communism. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2008.
 33. Kannatuste aastad 1940-1991. Koguteos. ORURK-i komisjoni materjalid. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2008.
 34. Suvesõda Järvamaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2010.
 35. Pro Patria II 1940-1945. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti vabadusvõitlejaile. Aleks Kurgvel, Herbert Lindmäe.Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2010.
 36. Eesti arstid 1940-1960. Isikunimede register. Helbe Merila-Lattik. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2011.
 37. NB! –  Londoni uurimuskeskuse ResCEW ajakiri „Children in War“ – The International Journal of Evacuee and War Child Studies – Feb 2012 Vol 1 No 9 pp 87-94 avaldas artikli: Peep Varju  „Deportation of Estonian Children: 14th June 1941 – Both genocide and war-crime“.
 38. Kannatuste aastad 1940-1991. 2. raamat. Koguteos. ORURK-i komisjoni materjalid. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2012.
 39. Suvesõda Võrumaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2012.
 40. Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- ja sõjakuritegu. Peep Varju. Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn, 2013.
 41. Suvesõda Petserimaal 1941. Herbert Lindmäe. OÜ Greif. Tartu, 2013.
 42. Suvesõda Harjumaal 1941. Herbert Lindmäe (2015 trükis üe).

Koostöös sündinud publikatsioonid:

Vello Salo. Population Losses in Estonia June 1940-August 1941. Kirjastus Maarjamaa. Ont. Canada, 1989.Vello Salo. Küüditatud 1941. Üldnimestik. Kirjastus Maarjamaa. Brampton Canada, 1993.

Hilda Sabbo. „Võimatu vaikida“. Dokumentide kogu. I ja II köide. Tallinn, 1996.

Jüri Kivimäe ja Lea Kõiv. „Tallinn tules. Dokumente ja materjale Tallinna pommitamisest 9/10. märtsil 1944“. Tallinna linnaarhiivi toimetised nr. 2. Tallinn, 1997.

Hilda Sabbo. „Võimatu vaikida. Eesti inventuur”. Dokumentide kogu. III köide. Tallinn, 1998.Õilme Nurk. Küüditatud 1949. Lääne-Virumaa. Rakvere Memento Ühing. Rakvere, 1999.

Helbe Merila-Lattik. „Eesti arstid 1940-1960“. Tallinn, 2000.

Hilda Sabbo. “Võimatu vaikida. Vägivalla sajand”. Dokumentide kogu. IV köide.Tallinn

Enn Sarv. Eestlaste küüditamine. Mineviku varjud tänases päevas. Korp! Filiae Patriae koguteos.

Okupatsioonikuriteod rahvusvahelises ja Eesti õiguses. Tartu, 2004.„Auraamat Eesti Vabariigi kaadriohvitseridele“. Koostaja Jaak Pihlau. Tallinn, 2007

„Communism—to the International Tribunal“. Kuues Ida-Euroopa riigis 16. juunil 2007 toimunud ajalookonverentside ettekanded. Koostaja Vytas Miliauskas. Vilnius, 2008.

Hilda Sabbo. “Võimatu vaikida. Hukatud ja hüljatud. Dokumentide kogu. V ja VI köide.

Ando Leps. “Kui Eestit valitsesid juristid”. Välismaise professuuri panus eesti rahvusest juristide kasvatamisel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas aastatel 1889-1938. Eesti juristid poliitikas 1917-1940 ja nende hilisem saatus. Tallinn, 2009.

Jaan Laas. “Teadus diktatuuri kütkeis”. Tallinn, 2010.

Vadim Makšejev. „Narõmi kroonika 1930-1945. Küüditatute tragöödia. Dokumendid ja mälestused“. Moskva, 1997. (eesti k. kirjastus Varrak. Tallinn, 2011).

„Siberi karm kool“. Küüditatute koolilood“. Kooliõpilaste mälestusvõistlus. Koostajad: Rein Purje ja Ainu Purje. Tallinn, 2011.

Enn Sarv. „Õiguse ja vabaduse vahimehed. Heinrich Marga ja Enn Sarve kirjavahetus 1994-2003“. Kirjastus Grenader, Tallinn, 2012.

Peep Varju. “The Fate of Estonian Children Deported to Siberia on 14 th June 1941” – The International Journal of Evacuee and War Child Studies. Readingi ülikool, mai 2013.

Peep Varju „Siberi kodu. Küüditatute elulood“. Kooliõpilaste mälestusvõistlus. Koostajad: Janeli Jallai, Külli Jaakon ja Kadri Viires. Tallinn, 2014. Koostaja Peep Varju, 11.XII 14.

http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

“Estonia 1940-1945” 2006 Tallinn, Estonian International Commission. http://www.historycommission.ee

https://uloennuste.wordpress.com/2015/05/11/copy-of-the-papers-of-the-history-confrence-of-the-estonian-memento-association-on-june-16-2007/

https://yloennuste.wordpress.com/2015/04/29/memo-29-iv-15-riigikogule-ajaliselt-jalgu-jaanud-kodulehekulje-asendamise-kohta/

P.S.: lisaks omapoolt mõne koostöö-publikatsiooni mis seotud Eesti pikaajaliste rahvuslike  majanduskaotuste hinnangutega

Ennuste, Ü. 1996. Viimase okupatsiooni majanduskahju hinnangu alamtõkkest. – Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused, 45, 4, 533-534.

Ott, A.F. and Ennuste, U. 1996. Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of Opinion Surveys in Estonia. – Social Science Journal, 33, 2, 149-164.

Ennuste, Ü. 1995. A Risk Theoretical Model of Privatization Vouchers. – Proc. Estonian Acad. Sci. Humanities and Social Sciences, 44, 1, 14 – 20.

Ennuste, Ü. 1993. An outline for estimating long-term economic damage by means of analogy. Eesti TA Toimetised. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused, 42, 1, 1-4.

Brutus, L., Ennuste, Ü. 1965. Un domaine d´expe´rimentation e`conomique.- Democratie Nouvelle, Mars, 89 – 94.

(Eesti majanduskaotusest seoses turumehhanismide puudusest)

 

P.S.P.S.: Lisaks veel eraldi võrguteavikuid (viimatised eespool) ja e-raamat:

Peep Varju. 2013. Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- ja sõjakuritegu. Sihtasutus Valge Raamat, Tallinna Raamatutrükikoda, 116 lk, Tallinn 2013:

http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=134869

Ennuste, Ü. 2012.  “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No 1, 2012 p 139-164:http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf

Ennuste, Ü. 2009. Estonian hyper-crisis lessons confirm importance of more effective high quality coordination/regulation and harmonisation: Mechanism design theoretic approach. In: Aksel Kirch and András Inotai (Eds.) EUROPEAN UNION: CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC ISSUES. Institute for European Studies Tallinn School of Economics and Business Administration, 11-35:`

http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf

Ennuste, Ü. 2008. Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples. Kirch, Aksel; Kerikmäe, Tanel; Talts, Mait (Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39:

http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

https://uloennuste.wordpress.com/2015/05/11/copy-of-the-papers-of-the-history-confrence-of-the-estonian-memento-association-on-june-16-2007/

Ennuste. Ü. 2007. Dual Market-Transition in Estonia 1987-2006: Institutional Mechanism Analysis Approach. In: “EUROPE AFTER HISTORICAL ENLARGEMENT”. The Proceedings of 5th Audentes Spring Conference, Apr. 28 2007, Tallinn, 60-126:

http://www.ies.ee/iesp/No3/

Ennuste, U., Kukk, K. and Viies, M. 2006. A Political Economy Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Dual Capitalist Reform Process. Produced by: Global Development Network in 2006:

http://www.gdnet.org/pdf2/gdn_library/global_research_projects/understanding_reform/Estonia.pdf

 

 

Ulo Ennuste, Kalev Kukk, Tiia Pyss, Mare Viies. 2004. A Political Economics Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Capitalist Market Reform Process:

http://www.gdnet.org/activities/global_research_projects/understanding_reform/country_studys/study_teams/drafts.html 

Ennuste, Ü. 2003. Reforming Mechanism Implementation Failures and Lessons from Estonian Transition. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Essays in Estonian Transformation Economics. Tallinn, 247-264:

https://www.researchgate.net/profile/Uelo_Ennuste/publications/?dbw=true

Ott, A.F. and Ennuste, U. 1996. Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of  Opinion Surveys in Estonia. – Social Science Journal, 33, 2, 149-164:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&

_ArticleListID=-676851855&_sort=r&_

st=13&view=c&md5=3a0d8b6c6caea0a5b741d2d6a566ae7c

&searchtype=a

(see teavik on praegu sciencedirect.com’is  tasuline – otse parajasti ei saa sellelt aadressilt)

Ja e-raamat:

“KANNATUSTE AASTAD 1940-1991 II”
Autor: AIGI RAHI-TAMMHELBE MERILA-LATTIK,KAAREL PARVEOTSPEEP VARJUHERBERT LINDMÄE
Käesoleva raamatuga jätkub nende uurimistööde materjalide avaldamine, millega omaaegse riikliku komisjoni ORURK-i meeskond tegeles. Kodaniku algatuse korras moodustasid riikliku komisjoni liikmed sihtasutuse Valge Raamat ja võtsid endale ülesandeks viia lõpule alustatud tööd ning publitseerida need. 2008 aastal ilmunud raamat Kannatuste aastad 1940-1991 oli esimene kokkuvõte tehtud töödest.
ISBN 9789949304691
ILMUMISAASTA 2012
KEEL eestikeelne
FORMAAT Kõvakaaneline
LEHEKÜLGI 232 lk
MÕÕT 210x147x15 (mm)
KIRJASTUS VALGE RAAMAT

NB:

http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

Bibliography & Further Reading

aprill 29, 2015 Posted by  | UncategorizedLisa kommentaar Muud

 

 

august 25, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Kiri 21.VIII 17

Eesti Statistika Kvartalikiri

2/2017

Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Esimeses pt MAJANDUSÜLEVAADE (autor Robert Müürsepp lk 20) muu hulgas väidab:

„Euroopa Liidu majandus püsib stabiilne. Nagu ülejäänud maailmas, võis mõningast majanduskasvu

aeglustumist märgata ka EL-is. Siiski ei saa öelda, et SKP kasvutempo aeglustumine

2,2%-st 2015. aastal 1,9%-ni 2016. aastal oleks väga märkimisväärne. Samasugust kerget

aeglustumist võis näha ka euroalas – kasv vastavalt 2,0% ja 1,8%. Kolmandat aastat järjest oli

EL-i kõige kiiremini arenev majandus Iirimaal, mis kasvas 5,2%. Iirimaale järgnesid Malta (5,0%)

ja Rumeenia (4,8%). Vähim kasvas EL-is majandus Kreekas, mille varasematel aastatel

langenud SKP püsis möödunud aastal muutumatuna. Tagantpoolt järgnesid Itaalia (0,9%), Belgia

(1,2%) ja Prantsusmaa (1,2%). Regionaalselt arenesid Ida-Euroopa riigid teistest kiiremini.“

 

Sellest tekstist vist justkui järeldub nagu mullu ELis kõige kiiremini arenevate majanduste rühma kuulus nt Rumeenia (4,8%) – ja – kõige „Tagantpoolt“ rühma nt kuulusid võrdselt (1,2%) Belgia kui ka Prantsusmaa – hmm-hmm?

Muide (a) Eurostati andmetel mullu GDP p.c reaalne maht ehk majandusaktiivsus elaniku kohta 2010 püsihindades oli Rumeenias üks kõige madalamaid (kõvasti alla 10 tuhande euro p.c) – ja – Belgia ning Prantsusmaa kuulusid kõige kõrgemate hulka (kindlalt vastavalt üle 30 tuhande) (b) jääb lisada et nt Eurostat  juba aastaid  liikmesriikide majandusarengu taseme ja selle arengukiiruse hindamisel  ning liikmesriigiti võrdlemisel ei tugine populistlikult ainul ning eeskätt GDP kasvutempole sest see indeks ei ole riigiti võrreldav sest sõltub baasist – vaid teaduspõhiselt olulisemalt  nii majandusliku ebavõrdsuse dünaamikale seda nii elanike rühmiti kui ka piirkonniti ning seejuures ka GDP/GNI ja NNI suhteindeksile; ning toetusaluste väikeriikide puhul eeskätt konvergentsile/divergentsile EL keskmiste indeksite suhtes ning sh nt AIC indeksite põhjal (muide nende värkidega on Rumeenia  nagu öö ja päev erinev Belgiast ja Prantsusmaast; ka meil lood taoliste indikaatorite osas suhtkehvasti* viimatistel aastatel ja seda suuresti hübriidsõja tõttu ja mitte ainult täiesti teadustühise makromajandusliku mehhanismi tõttu sest oluline osa GDP mahust lekib kogumaisest majandusest välja) (c) kahetsusväärselt meil ka nt üldse puudub kodumajapidamiste varade kohta ametlik regulaarne statistika nagu ka rahvusliku sotsiaal- ja inim-vara kohta (nagu OECD raportites) – sest nagu selle kogumiku sissejuhatavast intervjuust selgub – siis meil statistikud teevad seda mida poliitikud ette kirjutavad – aga mitte seda mida sotsiaal-küberneetiliselt oleks otstarbekas nagu nt Eurostatis ja Eurosemestris püütakse teha (d) hübriidsõja tingimustes on eriti oluline jälgida ressursside väljavoolu riigist (eeskätt  põliselanike ja finants-investeeringute näol) ja sellega rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosust erodeerivalt – kahjuks taolistest eksistentsiaalsetest probleemidest see kogumik näib mööda hiilivat.

PS: Kogumikus on ligi veerandsada peatükki ja ilmselt nendel kõigil näib ilmnevat  formaalse bürokraatliku ning teadustühisuse pitserit  ning seda eriti kogumiku lõpuosas nt nn põhinäitajate valiku osas mis hägustatud detailnäitajatega ning nt esitatud maksebilansi kvartaalset graafikut tuleb lausa mikroskoopiga uurida.

Tõsiselt – head asjatundjad püüdke oma erialadel heategevuslikult aidata.

*) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1

selle Tabeli järgi 2016 nt Eesti GDP p.c lõhe EL/28 keskmisega süvenes 0.2 tuhande euro võrra.

august 21, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Märkus 16.VIII 17

EL/28 ja EL/19 majanduskasv kindlamatel alustel – eriti DFiSw alal – ilmselt erinevalt Eestist

Eurostati 16.VIII 17 13:00 News esialgsetel andmetel EL/28 ja Euroala EL/19 majanduskasv teises kvartalis kiirenes ning rohkem on riike, mis majanduse toibumisest osa saavad: EL/28 reaalne majandusaktiivsus (GDP p.c 2010 hindades) tõusis aastaga esialgsel hinnangul ligemale 0,6 tuhande euro võrra; EL/19 aga 0,7 tuhande võrra – ning Rootsi/Soome/Taani (DFiSw) alal keskmiselt kuskil 1,5 tuhande euro ringis.

Kahjuks Eesti indekseid ei ole me veel suutnud „kokku lükata“ (ÄP.ee  termin 16.VIII 17 – mis muidugi tõsises täppis e-Riigis nagu meie on andestav :==) – kuid ilmselt GDP p.c absoluutne reaalne lõhenemine/divergents – eriti meie ja DFiSw vahel jätkuvalt süveneb isegi meie kõige positiivsemate teaduspõhisemate informaalsete prognooside korral ning seda mitte ainult jooksva GDP sektoris vaid GDP potentsiaali osas.

NB: (a) ilmselt meie kodumaise majandusaktiivsuse divergentsi süvenemise peamiseks põhjuseks on parajasti hübriidsõja esirindel olek nii sanktsioonide kui ka küberrindel:

http://www.eestipank.ee/publikatsioon/toimetised/2017/52017-konstantin-kholodilin-aleksei-netsunajev-krimm-ja-karistus-sanktsioonide-moju-venemaa-ja

ja

Ülo Ennuste. 2014. Towards Special Methodological Problems of Macro-Optimal Sociocybernetic International Economic Sanctioning Coordination Modelling: Introductory Remarks on Preliminary Postulates and Conjectures. – Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 4, No. 2 (17), 150-158:

http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

(b) ilmselt sõja tingimustes tuleks meil lisaks traditsioonilisele EL/28 majandusabile informaalselt majandusabi hulka FDI kirjes lugeda liitlaste abi nii raskerelvastuse osas ning inimressursside hulka lugeda liitlasvägede siinsed üksused – muide nende ressursside rahalised mahud võivad osutuda väga suurteks ning seega oluliselt tõsta Eesti heidutusvõimet:

https://uloennuste.wordpress.com/2017/08/06/memo-6-viii-17/

 

august 17, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Memo 26.VII 17

ELi Nõukogu Eesti Eesistumiese Agenda* Peatükk III „Turvaline ja kaitstud Euroopa Liit“ –
nõuab ilmtingimata parajasti hübriidsõja tingimustes võimalike rahvuslike ning ka liiduliste katastroofide ning kriiside põhjuste mõistmist ja nende vältimise teaduspõhist sotsiaal-küberneetilist käsitlust – õnneks vastav akadeemiline uurimine ja publitseerimine näib viimastel aastakümnetel lausa vohavat – nii retrospektiivselt kui prospektiivselt (vt nt ScienceDirect.com kümneid tuhandeid vastavaid värskeid publikatsioone** – mis paari klikiga üldiselt odavalt kättesaadaval – ja – saaks meie Eesistujatele suureks abiks olla – eriti Teadus- ja Rahandus-Ministritele) – mis eetiliselt (mitte populistlikult ja partokraatlikult) käsitlevad nii vastavaid võimalikke olulisi riske kui ka nende tagajärgede ratsionaalse leevendamise võimalusi (sh nii rahvusliku sotsiaalkapitalide kui ka teadmusvarade edendamisega) ning liikmesriikide rahvuslike jätkusuutlikkuse kestlikkuste tõenäosuste harmoonilist optimeerimist.

*) http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/ – Lk. 18 lõik:

” … Estonia supports and contributes to the discussions on
Permanent Structured Cooperation (PESCO), the Coordinated Annual Review on Defence (CARD) and
a European Defence Action Plan (EDAP). Estonia supports the Commission’s initiatives, in particular in
the field of defence research and development and in strengthening the European defence industrial
base in order to create better opportunities for involving and
funding the small and medium size enterprises operating in the sector.
In a new security environment, identifying hybrid threats, increasing the awareness of such threats and stepping up resilience measures have become essential to enable
timely responses to threats. Estonia continues to contribute to the European Union’s early warning system and to promote exchanges of experience between institutions and
Member States. All the tools at the disposal of the European Union and NATO are required to tackle hybrid
and cyber threats. Estonia supports EU-NATO cooperation through practical actions in accordance
with the EU-NATO joint declaration of 2016 and contributes to the cooperation objectives in the field of cyber defence, including organising mutually open and coordinated
exercises.” (Pt III lõpp)

**) https://yloennuste.wordpress.com/2017/07/24/sotsiaal-kuber-kiri-24-vii-17/
ja
https://uloennuste.wordpress.com/2017/07/20/draft-20-vii-17-do-not-quote/
ja
https://www.hsaj.org/articles/595

P.S.: ilmselt moodsa sotsiaal-küberneetika valgusel tuleb “turvalisuse ja kaitstuse” kriteeriumeid täiendada veel heidutuse kriteeriumiga ning elanike hirmu faktori (katastroofide võimalikkus) ilmutatud arvestamisega – vt nt:

Chichilnisky, Graciela (2009) „The topology of fear“ – Journal of Mathematical Economics, 45: 807–816: http://www.elsevier.com/locate/jmateco

Ab s t r a c t

For many years experimental observations have raised questions about the rationality of

economic agents—for example, the Allais Paradox or the Equity Premium Puzzle. The problem is a narrow notion of rationality that disregards fear. This article extends the notion

of rationality with new axioms of choice under uncertainty and the decision criteria they

imply (Chichilnisky, G., 1996a. An axiomatic approach to sustainable development. Social

Choice andWelfare 13, 257–321; Chichilnisky, G., 2000. An axiomatic approach to choice

under uncertainty with Catastrophic risks. Resource and Energy Economics; Chichilnisky,

G., 2002. Catastrophical Risk. Encyclopedia of Environmetrics, vol. 1. John Wiley & Sons, Ltd.,

Chicester).

In the absence of catastrophes, the old and the newapproach coincide, and both

lead to standard expected utility. A sharp difference emerges when facing rare events with

important consequences, or catastrophes. Theorem 1 establishes that a classic axiom of

choice under uncertainty – Arrow’s Monotone Continuity axiom, or its relatives introduced

by DeGroot, Villegas, Hernstein and Milnor – postulate rational behavior that is ‘insensitive’

to rare events as defined in (Chichilnisky, G., 1996a. An axiomatic approach to sustainable

development. Social Choice andWelfare 13, 257–321; Chichilnisky, G., 2000. An axiomatic

approach to choice under uncertainty with Catastrophic risks. Resource and Energy Economics; Chichilnisky, G., 2002. Catastrophical Risk. Encyclopedia of Environmetrics, vol. 1.

John Wiley & Sons, Ltd., Chicester). Theorem 2 replaces this axiom with another that allows

extreme responses to extreme events, and characterizes the implied decision criteria as a

combination of expected utility with extremal responses.

Theorems 1 and 2 offer a new understanding of rationality consistent with previously unexplained observations about decisions involving rare and catastrophic events, decisions involving fear, the Equity Premium Puzzle, ‘jump diffusion’ processes and ‘heavy tails’, and it agrees with (Debreu, G., 1953. Valuation equilibrium and Pareto optimum. Proceedings of the National Academy of Sciences, 40, 588–592) formulation of market behavior and his proof of Adam Smith’s Invisible Hand theorem.

© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

Ja

Robert S. Pindyck, Robert S. and Neng Wang (2013) „The Economic and Policy Consequences of Catastrophes“ – American Economic Journal: Economic Policy, 5(4): 306–339: http://dx.doi.org/10.1257/pol.5.4.306

Abstract

How likely is a catastrophic event that would substantially reduce

the capital stock, GDP, and wealth? How much should society be

willing to pay to reduce the probability or impact of a catastrophe?

We answer these questions and provide a framework for policy

analysis using a general equilibrium model of production, capital

accumulation, and household preferences. Calibrating the model to

economic and financial data, we estimate the mean arrival rate of

shocks and their size distribution, the tax on consumption society

would accept to limit the maximum size of a catastrophic shock, and

the cost to insure against its impact. (JEL D81, E22, E23, E32, G22,

H25, Q54)

Ja

Fleurbaey, Marc; Stéphane Zuber (2017) „Fair management of social risk“ – Journal ofEconomicTheory, 169): 666–706:  http://www.elsevier.com/locate/jet

 

Abstract

We provide a general method for extending social preferences defined for riskless economic environments to the context of risk and uncertainty. We apply the method to the problems of managing unemployment allowances (in the context of macroeconomic fluctuations) and catastrophic risks (in the context of climate change). The method guarantees expost fairness and pays attention to individuals’ risk attitudes, while ensuring rationality properties for social preferences, revisiting basic ideas from Harsanyi’s celebrated ag-gregation theorem (Harsanyi, 1955). The social preferences that we obtain do not always take the form of an expected utility criterion, but they always satisfy statewise dominance. When we require social preferences to be expected utilities, we obtain a variant of Harsanyi’s result under a weak version of the Pareto principle, and a maximin criterion under a stronger Pareto requirement, whenever the expost social ordering does not depend on people’s risk attitudes. We also show how non-expected utility individual preferences can be accommodated in the approach.

©2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

NB!: asjatundjale meeldetuletuseks et nt ülaltoodu alusel sotsiaal-küberneetiliselt näib et kremlistide ratsionaalsus on inimkonnale katastroofiks – nagu oli ka Stalin’i ratsionaalsus:  vt nt Gregory, Paul R., Philipp J.H. Schröder, Konstantin Sonin (2011) „Rational dictators and the killing of innocents: Data from Stalin’s archives“ – Journal of Comparative Economics 39 (2011) 34–42. 

Ja  Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

 

A b s t r a c t

Global environmental phenomena like climate change, major extinction events or flutype pandemics can have catastrophic consequences. By properly assessing the outcomes involved – especially those concerning human life – economic theory of choice under uncertainty is expected to help people take the best decision. However, the widely used expected utility theory values life in terms of the low probability of death someone

would be willing to accept in order to receive extra payment. Common sense and experimental evidence refute this way of valuing life, and here we provide experimental evidence of people’s unwillingness to accept a low probability of death, contrary to expected utility predictions. This work uses new axioms of choice defined by Chichilnisky (2000), especially an axiom that allows extreme responses to extreme events, and the choice criterion that they imply (U.S. Environmental Protection Agency, 2004). The implied decision criteria are a combination of expected utility

with extreme responses, and seem more consistent with observations.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 

P.S.P.S.: teatavasti ELi Lissaboni Strateegia üks olulisemaid üleskutseid oli ja siiani on:

kutsub kõiki liikmesriike üles kohustuma kevadisel [2005] Euroopa Ülemkogul võtma

meetmeid, mida on vaja, et tõsta kulutusi uurimis- ja arendustegevusele vähemalt 3 %-ni

riigi tuludest (2% era- ja 1% avalikule sektorile), kindlustades samal ajal kõikide

edendamismeetmete kontrollimise Lissaboni eesmärkide suhtes; rõhutab, et samas

seoses tuleb kahekordistada uurimis- ja arendustegevusele antavaid Euroopa rahalisi

vahendeid kooskõlas Lissaboni eesmärkidega, sealhulgas kiita heaks Euroopa

teadusnõukogu kui sõltumatu teadusküsimuste nõuandekomitee loomine;“

 

Kahetsusväärselt Eurostati viimaste andmete järgi* 2016 EL/28 oli selle indikaatori osas keskmiselt saavutatud tase ainult 2% . Ning veelgi kahetsusväärsemalt Eesti osas mahajäämus veelgi suurem – ligikaudu 1,5%: seega kui ELis keskmiselt kulutati 2016 aastal 2010 püsihindades keskmiselt elaniku kohta ligikaudu 0,6 tuhat eurot ja Soomes ligemale tuhat eurot p.c – siis Eestis keskmiselt ainult 0,3 tuhat eurot: mida oleks meie Eesistujatel enesekiitlemise puhul sobiv arvestada.

 

*) http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard

juuli 26, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Sotsiaal-Küber kiri 24.VII 17

Määramatuste ja riskide laienedes mittestandardsete Türanniseerivate Katastroofiliste Riskide sotsiaal-küber rakendusteooriate käsitlemine muutub eetilistes sotsiaal-teadustes eeskätt rahvuslike jätkusuutlikkuste kestlikkuse tõenäosuste kindlustamisel parajasti üha olulisemaks nt:

 

Chichilnisky, Graciela (2010) “The foundations of statistics with black swans” – Mathematical Social Sciences Volume 59 Issue 2: 184-192:

https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2009.09.007Get rights and content

Abstract

We extend the foundation of statistics to integrate rare events that are potentially catastrophic, called black swans.These include natural hazards, regime change in complex systems, market crashes, catastrophic climate change and major episodes of species extinction. Classic statistics and physics treat such events as ‘outliers’ and often disregard them. We propose a new axiomatization of subjective probability requiring equal treatment for rare and frequent events, and characterize the likelihoods or subjective probabilities that the axioms imply. These coincide with countably additive measures and yield normal distributions when the sample has no black swans. When the sample includes black swans, the new likelihoods are represented by a combination of countable and finitely additive measures with both parts present. The axioms were introduced in Chichilnisky (2000, 2002); they extend the axiomatic foundations of Savage (1954)Villegas (1964) and Arrow (1971) and they are valid for bounded and unbounded samples (Chichilnisky, 1996b). The finitely additive measures assign more weight to rare events than do standard distributions and in that sense explain the persistent observation of power laws and ‘heavy tails’ that eludes classic theory.

Grechuk, Bogdan; Michael Zabarankin (2014) „Risk averse decision making under catastrophic risk“ – European Journal of Operational Research 239: 166–176.

A b s t r a c t

A nonstandard probabilistic setting for modeling of the risk of catastrophic events is presented. It allows random variables to take on infinitely large negative values with non-zero probability, which correspond to catastrophic consequences unmeasurable in monetary terms, e.g. loss of human lives. Thanks to this extension, the safety-first principle is proved to be consistent with traditional axioms on a preference relation, such as monotonicity, continuity, and risk aversion. Also, a robust preference relation is

introduced, and an example of a monotone robust preference relation, sensitive to catastrophic events in the sense of Chichilnisky (2002), is provided. The suggested setting is demonstrated in evaluating nuclear power plant projects when the probability of a catastrophe is itself a random variable. _ 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

Buchholz, Wolfgang; Michael Sch,ymura (2012) „Expected utility theory and the tyranny of catastrophic risks“ – Ecological Economics 77: 234–239.

Abstract

Expected Utility theory is not only applied to individual choices but also to social decisions, e.g. in cost–benefit analysis of climate change policymeasures that affect future generations and hence incorporate an ethical dimension. In this context the crucial question arises whether EU theory is able to deal with “catastrophic risks”, i.e. risks of high, but very unlikely losses, in an ethically appealing way. In this paper we show that this is not the case. Rather, if in the framework of EU theory a plausible level of risk aversion is assumed, a “tyranny of catastrophic risk” (TCR) emerges, i.e. project evaluation is dominated by the catastrophic event. Or, contrary to that, with

low degrees of risk aversion, the catastrophic risk eventually has no impact at all (“negligence of catastrophic risk” (NCR)) which is ethically not acceptable as well.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

Shao, Jia; Apostolos D. Papaioannou, Athanasios A. Pantelous (2017) „Pricing and simulating catastrophe risk bonds in a Markov-dependent environment“ –

A b s t r a c t

At present, insurance companies are seeking more adequate liquidity funds to cover the insured property losses related to natural and manmade disasters. Past experience shows that the losses caused by catastrophic events, such as earthquakes, tsunamis, floods, or hurricanes, are extremely high. An alternative method for covering these extreme losses is to transfer part of the risk to the financial markets by issuing catastrophe-linked bonds. In this paper, we propose a contingent claim model for pricing catastrophe risk bonds (CAT bonds). First, using a two-dimensional semi-Markov process, we derive analytical bond pricing formulae in a stochastic interest rate environment with aggregate claims that follow compound forms, where the claim inter-arrival times are dependent on the claim sizes. Furthermore, we obtain explicit CAT bond prices formulae in terms of four different payofffunctions. Next, we estimate and calibrate the parameters of the pricing models us- ing catastrophe loss data provided by Property Claim Services from 1985 to 2013. Finally, we use Monte Carlo simulations to analyse the numerical results obtained with the CAT bond pricing formulae. ©2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

Roberts, Patrick (2008) “Catastrophe: Risk and Response, by Richard A. Posner.” – Homeland Security Affairs 4, Article 5: https://www.hsaj.org/articles/595

Abstract

Catastrophe: Risk and Response, Richard Posner makes the case that the risk of global catastrophe is higher than most people think, and he analyzes the reasons why the U.S. under-prepares for natural, technological, and terrorist catastrophe. Attempts to mitigate the risk of catastrophe will incur heavy costs, whether economic (as in proposals to reduce the effects of climate change) or civic (as in policing reforms that infringe on civil liberties). How might the U.S. and the world weigh the extraordinary costs and uncertain future benefits of avoiding catastrophe? Posner advocates economic tools, especially cost-benefit analysis, as a guide in determining which catastrophes are worth protecting against and which are so unlikely to happen or so trivial that they are not worth the cost of defense

juuli 24, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Kom 8.VII 17

Kom: Kersti Kaljulaid (5.VII 2017) Riia StratCom-Dialogue Avakõne*

ScienceDirect.com järgi nt** kuulub strateegiline kommunikatsioon eeskätt institutsionaal- ja sotsiaal-küberneetika valdkonda ning seega matemaatiliselt formaliseeritav stohhastiliste antagonistlike mänguteoreetiliste mudelitega.

Kaljulaid oma tekstis õigesti rõhutab tõerääkimise olulisust kommunikatsiooni usaldusväärsuse kindlustamisel ning tuginemist kindlatele faktidele ning mitte faktoididele (vt ka nt Akerlof, Georg, Robert Shiller (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, ISBN: 9781400873265 Princeton University Press, Princeton, NJ. (Kindle) ja

Toomse, Rene (2015) Defending Estonia in peace and war. Retaining a small state near the aggressive neighbor by utilizing unconventional strategies; (supervisor: Jyrki Käkönen)  School of Governance, Law and Society, Tallinn University, Tallinn, Estonia: 245:

http://www.etera.ee/zoom/8725/view?page=1&p=separate&view=0,0,2067,2834

ja: StratCom COE (15.III 2017) StratCom laughs. In search of an analytical framework – ISBN: 978-9934-564-12-3: http://www.stratcomcoe.org/publications).

Antud kaasuses näib meil siiski vajaka jäävat kogu tõe ilmutamise vajaduse käsitlemine ja selles peituvad lüngad (eeskätt paljude erialade meie rahvuslike ning rahvusvaheliste tippteadlaste (Kissinger, Fukuyama jne) strateegiliste tööde mahavaikimine).

Nt on meie Teise Vabadussõja kangelaslikkuse (Lindmäe (2015)***) üldine mahavaikimine kommunikatsiooniteoreetiliselt äärmiselt ebakompetentne ning rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosust erodeeriv. Mis veelgi olulisem et Lindmäe magnum opus mahavaikimisega varjatakse ka soveti okupatsiooni kogu jälkust ning kogu rahvuslikku köndistamist nii füüsiliselt kui vaimselt (muide nt HTMi partner ETIS.ee jaoks prof Lindmäe on oma suurteosega „Suvesõda … 1941“ IX Köidet (ligemale viie tuhande leheküljega) tühi  koht – mis muide arvestades viimatiste teadusministrite kompetentsi ning maailmavaateid on täiesti mõistetav – nagu ka paljude Eesti tippteadlaste asjakohaste strateegiliste uurimuste mahavaikimine: nt Lippmaa ja Mereste, kelle kohta puudub info nt nende osalemises ELiga ja Euroalaga liitumises mis hübriidsõjaga seoses on strateegiliselt olulised jne). Jääb lisada et mahavaikijad ei pruugi kõik olla kremlimeelsed vaid kannatada nt okupatsioonist tingitud kauakestva nn Stockholmi sündroomi all (vt nt Noor, Heino (2005) “Permanent Health Damages” In: The White Book: Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940–1991State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Tallinn, Estonian Encyclopaedia Publishers: 58-73: http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8192)

Eriti problemaatiline on siinjuures hübriidsõja tingimustes  ja eriti eesrindel küberdimensoonis ning trollide kolonnide olemasolul – on täieliku pressivabaduse üle vaba (sh ScienceDirect mõistes mitteasjatundjate) dialoogi pidamine****.

P.S.: tähelpanu väärib et strateegilise kommunikatsiooni teaduspõhine käsitlemine on äärmiselt keerukas ning nõuab väga paljude erialade sõltumatute ning ausameelsete spetsialistide koostööd (nt viitel** on pooltosinat autorit) – nt eriti kompleksne on tänapäeval rahaliselt hinnata okupatsioonide poolt tekitatud  täielikke sotsiaalmajanduslikke ning küberneetilis-institutsionaalseid kahjustusi: lisaks traditsioonilistele majanduskapitalide kaotustele on tänapäeval Post-GDP ajastul asutud hindama ka rahvuslikke inimkapitali ning sotsiaalkapitali kaotusi samuti institutsionaalvarade kaotusi nii otseselt kui kaudselt (nt rahvusliku etnilise struktuuri köndistamise kui ka kultuuri ning hariduse ja teaduse varade hävitamise ja seega rahvusliku teadvuse hägustamise pikaajaliste kahjude hindamist (https://uloennuste.wordpress.com/2016/11/18/do-not-quote-18-xi-16/)

Muide taoliste probleemide demokraatlikud arutelud antagonistlike poliitiliste rühmituste seltskondades ei too teadusloogilist konstruktiivset selgust (nt Riigikogu komisjonides – vt nt Dr Uibu: http://arvamus.postimees.ee/4148947/jaak-uibu-kuidas-riik-on-rahvastikupoliitikas-aastaga-edasi-liikunud) vaid hägustavad veelgi rohkem vastupidiselt ausatele teadusuuringutele – seda on korduvalt väitnud nii Lippmaa kui ka nt Akerlof&Shiller (2015).

*) https://www.president.ee/et/ametitegevus/koned/13447-vabariigi-president-strateegilise-kommunikatsiooni-konverentsi-avamisel-riias/index.html

https://www.president.ee/en/official-duties/speeches/13437-president-of-the-republic-at-the-opening-of-the-riga-stratcom-dialogue/index.html

http://www.cvent.com/events/the-riga-stratcom-dialogue-2017/agenda-d47b2cc5272e4ad4a969cc73e97a8f47.aspx

**) Falkheimer, Jesper; Mats HeideHoward NothhaftSara von Platen, Rickard Andersson  (2017) Is Strategic Communication too important to be left o Communication Professionals?: Managers’ and coworkers’ attitudes towards strategic communication and communication professionals – Public Relations Review, Volume 43, Issue 1, March 2017: 91-101.

 

References

Ashforth, B. (2001). Role transitions in organizational life: An identity-based perspective. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum.Axley, S. R. (1984). Managerial and organizational communication in terms of the conduit metaphor. Academy of Management Review, 9(3), 428–437.Brønn, P. S. (2001). Communication managers as strategists? Can they make the grade? Journal of Communication Management, 5(4), 313–326.Brønn, P. S. (2014). How others see us: Leaders’ perceptions of communication and communication managers. Journal of Communication Management,18(1), 58–79. http://dx.doi.org/10.1108/JCOM-03-2013-0028Cheney, G., & Christensen, L. T. (2001). Organizational identity: Linkages between internal and external communication. In F. M. Jablin, & L. L. Putnam(Eds.), Organizational communication: Advances in theory, research, and methods (pp. 231–269). Thousand Oaks, CA: Sage.Cowan, D. (2014). Strategic internal communication: How to build employee engagement and performance. London: Kogan Page.Dewey, J. (1916). (1916/2004) democracy and education. Mineola, NY: Dover.Falkheimer, J., & Heide, M. (2014a). From public relations to strategic communication in sweden: The emergence of a transboundary field of knowledge.Nordicom Review, 35(2), 123–139.Falkheimer, J., & Heide, M. (2014b). Strategisk kommunikation: En introduktion (2nd ed. strategic communication: An introduction). Lund: Studentlitteratur.Falkheimer, J., Heide, M., Simonsson, C., Zerfass, A., & Verhoeven, P. (2016). Doing the right things or doing things right? Paradoxes and swedishcommunication professionals’ roles and challenges. Corporate Communications: An International Journal, 21(2), 142–159.http://dx.doi.org/10.1108/CCIJ-06-2015-0037Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219–245. http://dx.doi.org/10.1177/1077800405284363Global Alliance. (2010). Stockholm accords: Final text. Retrieved from. www.stockholmaccords.org/accords-text6https

***) Herbert Lindmäe (1999-2015) SUVESÕDA  … 1941, IX Köidet, OÜ Greif, 1999-2015: kokku 4825lk.

****) Ennuste, Ü. (2008) Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples. Kirch, Aksel; Kerikmäe, Tanel; Talts, Mait (Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39: http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

https://yloennuste.wordpress.com/2017/07/08/kom-8-vii-17/

References and Related Papers
Adam, K. 2004. On the Relation between Robust and Bayesian Decision
Making. – Journal of Economic Dynamics & Control, 28, 2105-117.
Antonelly, C. 2005. Models of Knowledge and Systems of Governance.
Journal of Institutional Economics, 1, 51-73.
36
Aoyagi, M. 1998. Correlated Types and Bayesian Incentive Compatible
Mechanisms with Budget Balance. – Journal of Economic theory, 79,
142-151.
d’Aspremont, C., Crémer, J. and Gerard-Varet, L.-A. 2004. Balanced
Bayesian Mechanisms. – Journal of Economic Theory, 115, 2, 385-
395.
Azrieli, Y. and Lehrer, E. 2008. The value of the stochastic information
structure. – Games and Economic Behavior, Vol. 62 (in press).
Baliga, S. 1999. Interactive Implementation. – Games and Economic
Behavior, 27, 38-63.
Callander, S and Wilkie, S. 2007. Lies, Damned Lies, and Political
Campaigns. – Games and Economic Behavior, 60, 262-86.
Chakraborty, A. and Yilmaz, B, 2004. Informed Manipulations. – Journal
of Economic Theory, 114, 132-52.
Chambers, C. 2004. Virtual Repeated Implementation. – Economic Letters,
83, 263-268.
Eliaz, K. 2002. Fault Tolerant Implementation. – Review of Economic
Studies, 69, 589-610.
Ennuste, Ü. 1969. Uncertainty, Information and Decomposition in the
Planning of the Production System. – Economics of Planning, 9, 3,
258-266.
Ennuste, Ü. 1978. A Theory of Decomposed Optimal Planning. Tallinn:
Valgus.
Ennuste, Ü. and Matin, A. 1989. Stokhasticheskie ekonomicheskie modeli
adaptivnogo optimalnogo planirovaniia i problemy ikh koordinatsii.
Moskva: Nauka.
Ennuste, Ü. 1999. On a Bayesian Mechanism Planning Model of the Shapin
the CEECs and EU Accession and Enlargement Decisions. In: Ülo
Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Harmonization with the Western
Economics: Estonian Developments and Related Conceptual and
Methodological Frameworks, Tallinn, 343-359.
Ennuste, Ü. 2001. Quasi-Implementing Design Mechanisms and Primary
Determinants: Estonian Empirical Illustrations. In: Ü. Ennuste and L.
Wilder (Eds.) Factors of Convergence: A Collection for the Analysis
of Estonian Socio-Economic and Institutional Evolution, Tallinn
Technical University, 325-361.
Ennuste, Ü. 2003. A Linear Planning Analysis of Institutional Structure in
the Economy. In: Ü. Ennuste and L. Wilder (Eds.), Essays in Estonia
Transformation Economics. Tallinn Technical University, 265-279.
37
Ennuste, Ü. 2006. Meta-synthesis Approach to Economic System
Implementation Mechanisms. In: Simulation and Optimisation in
Business and Industry: International Conference on Operational
Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / Eds. H. Pranevicius et
al.]. Kaunas: Technologija, 2006, 9-12.
Ennuste, Ü. 2007. Dual Market-Transition in Estonia 1987-2007:
Institutional Mechanism Analysis Approach. In: Europe After
Historical Enlargement. The Proceedings of 5th Audentes Spring
Conference, Apr. 28 2006, Tallinn, 60-126.
http://www.ies.ee/iesp/No3/
Foster, D. and Young, H. 2003. Learning, Hypothesis Testing, and Nash
Equilibrium. – Games and Economic Behavior, 45, 73-96.
Francois, P. 2006. Norms and the Dynamic of Institution Formation.
Department of Economics, University of British Columbia and
CentER, Tilburg University and CIAR, CEPR, CMPO.
Francois, P. 2008. Norms and Institution Formation. CEPR, London.
Geoffrion, A. 1970. Primal Resource-Directive Approach for Optimizing
Nonlinear Decomposable Systems. Operations Research, 18, 375-03.
Gu, J. and Tang, X. 2005. Meta-Synthesis Approach to Complex System
Modeling. – European Journal of Operational Research, 166, 597-
614.
Hellwig, C. 2002. Public Information, Private Information, and the
Multiplicity of Equlibria in Coordination Games. – Journal of
Economic Theory, 107, 191-222.
Huxley, A. 1938, Ends and Means. London: Chatto and Windus,House of
Commons. 2007. MINUTES OF EVIDENCE. TAKEN BEFORE
TREASURY COMMITTEE – PRIVATE EQUITY – Tuesday 11
December 2007. SIR DAVID WALKER. Evidence heard in Public.
Questions 1 – 75. (www.parliament.uk/index.cfm ).
Inotai, A. 2007. Economic Patriotism Fuels Populism and Demagogy.-
EurActive, 17 July.
Kalai, E. and Ledyard, J. 1998. Repeated Implementation. – Journal of
Economic Theory, 83, 308-317.
Kaminski, M. 2004. Social Choice and Information: The Informational
Structure of Uniqueness Theorems in Axiomatic Social Theories.
– Mathematical Social Sciences, 48, 121-138.
Klass, S, 2007. Recent Developments in Liability for Nondisclosure of
Capital Market Information. – International Review of Law and
Economics, 27, 1, 70-95.
38
Koessler, F. 2004. Strategic Knowledge Sharing in Bayesian Games.-
Games and Economic Behavior, 48, 292-320.
Kornai, J. 2008. From Socialism to Capitalism. CEU Press, Budapest,
New York, XI+240.
Macchiavello, R. 2008. Public Sector Motivation and Development
Failures. – Journal of Development Economics, 86, 1, 201-213.
Marrano, M., Haskel, J. and Wallis, G. 2007. What Happened to the
Knowledge Economy? ICT, Intangible Investment and Britain’s
Productivity Record Revisited.Working Paper No. 603, Queen Mary,
University of London.
Matsushima, H. 1993. Bayesian Monotonicity with Side Payments.
Journal of Economic Theory, 59, 107-121.
Matsushima, H. 2003. Universal Mechanisms and Moral Preferences in
Implementation. Discussion Paper CIRJE-F-254, Faculty of
Economics, University of Tokyo.
Matsushima, H. 2008. Role of honesty in full implementation. – Journal of
Economic Theory, 139, 353 – 359.
Matsushima, H. 2008. Detail-free Mechanism Design in Twice Iterative
Dominance: Large economies. – Journal of Economic Theory (in
Press).
Myatt, D. and Wallace, C. 2004. Adaptive Play by Idiosyncratic Agents. –
Games and Economic Behavior, 48, 124-138.
Myatt, D. and Wallace, C. 2008. An Evolutionary Analysis of the
Volunteer’s dilemma.-Games and Economic Behavior, 62, 1, 67-76.
Nehring, K. 2004. The Veil of Public Ignorance. – Journal of Economic
Theory, 119, 247-270.
North, D. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic
Performance. Cambridge University Press.
Parreiras, S. 2005. Correlated Information, Mechanism Design and
Informational Rents. – Journal of Economic Theory, 123, 210-217.
Persson, T, and Tabellini, G. 2002. Political Economics: Explaining
Economic Policy. MIT Press, Massachusetts Institute of Technology,
533 p.
Pryor, F. 2005: Market Economic Systems. – Journal of Comparative
Economics, 33, 1, 25-46.
Phelps, E. 2006. Macroeconomics for a Modern Economy. Prize Lecture.
Nobel Museum.
Ramazzotti, P. 2005. Knowledge and Macro-Coordination. Google.
39
Rosser, J. 2007. The Rise and Fall of Catastrophe Theory Applications in
Economics: Was the Baby Thrown out with the Bathwater? –Journal
of Economic Dynamics & Control, 31, 3255-80.
Royal Swedish Academy of Sciences. 2007. Mechanism Design Theory.
Stockholm.
Schweitzer, U. 2005. Law and Economics of Obligations. – International
Review of Law and Economics, 25, 2, 209-228.
Serrano, R. and R. Vohra. 2001. Some Limitations of Virtual Bayesian
Implementation. – Econometrica, 69, 785-792.
Vanberg, V. 2005. Markets and States: The Perspective of Constitutional
Political Economy. – Journal of Institutional Economy, 1, 23-49.
Walker, David. Guidelines for Disclosure and Transparency in Private
Equity (20 Nov 2007, see
http://walkerworkinggroup.com/?section=10366
Wallis, J. 2006. Evaluating Economic Theories of NPOs: a Case Study New
Directions for Socio-Economics – The Journal of Socio-Economics,
35, 959-979.

juuli 8, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Küsitavusi

      Makroökonoomilisi küsitavusi*

 

 1. „Ühinemisreferendumi eel tehti massilist teavitustööd. Hannes Rummi juhitud kampaanias tiirutasid kõikide Eesti erakondade poliitikud mööda Eestit sama usinasti kui mistahes valimisteks valmistudes. Tulemus on olnud vaeva väärt. Eesti õigus kuuluda läände on praeguseks ka meist läänepoolsemate riikide jaoks enesestmõistetav.“ – taevane arm: a) kessee „Rummi“ veel on – toimisid arvukad vastavad riilklikud ad hoc komisjonid, toimusid regulaarsed rahvusvahelised teadusühingute teaduskonverentsid nii meil** kui eriti mujal ja eriti seminarid ülikoolides – eriti Inglismaal ja Iirimaal liitumisvastaselt (et mitte nende pirukat piirata ja seda koos mõningate medemeestega  jne b) mitte kõikide Eesti erakondade poliitikud ei tiirutanud ringi ilma salakavaluseta ja sulitsemiseta et liitumine rentslisse keerata (nimed on avalikult  teada: vt P.S.: Endel Lippmaa tohutust panusest liitumise kujundamisel)
 2. Kas see e.k tekst on äkki konarlik tõlge ingl omast: kas nt „südames“ ei peaks olema „südamikus“; kas „liitriigid“ ei peaks olema „liikmesriigid“ – kahjuks Presidendi Koduleheküljele pole jõudnud siiani teksti ühtegi autentset  versioon jne
 3. Kas äkki ikka a) Presidendi majandusnõunik ei ole üldse kompetentne ei „Brüsseli“ värkides üldse ega nt Komisjoni teaduspõhises Projektis „GDP and Beyond“ ning eriti Komisjoni puruhambutust võitlusest korruptsioon vastu nt nii hargmaiste korporatsioonide kasumimaksudest möödahiilimisel*** ning Eurosemestri veelgi hambutumast üritusest liikmesriikide rahvuslikke majanduspoliitikaid teaduspõhilikustada sotsiaal-küberneetiliselt ning evolutsiooninstitutsionaalselt riskiarvestuslikeks vähempopulistlikeks****  ja seega suurendades ELi sotsiaalkapitali (liikmesriikide vahelist usaldust) ning heidutusvõimet b) ja kas eriti Eesti puhu ei peaks Komisjon nõudma tõelist arvestamist  hübriidsõja riskidega (sh tööjõu anomaalse väljarändega)  ja seega loobuma Maastrichti aegunud reeglitega ning nende kiire ümbervaatamisega eriti tööjõu ja kapitali absoluutselt vaba liikumise alal – rääkimata valesti mõistetud sõnavabaduse varjus lubada putinoide kolonnidel vaba trollimist – seega mitte enam taga nutma 2004. a. lihtsameelset Külma Sõja järgset ja hübriidsõja eelset  situatsiooni – vaid mõtlema rohkem heidutusvõime tõstmisele?

*) http://arvamus.postimees.ee/4161957/kersti-kaljulaid-eesti-euroopa-liidu-sudames-et-jaa-murduks?utm_source

**) Ennuste, Ü. and Rajasalu, T. 2002. Critical Probability of the EU Eastern Enlargement Project’s Institutional Failure: Aspects of Calibrated Economic Impacts of the Failure. In: Aksel Kirch and Juhan Sillaste (eds.) Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. 4th International Conference 4-6 October, 2002 Pärnu, Estonia, The Institute for European Studies, Tallinn, 212-227: http://www.ies.ee/iesp/ennuste.pdf  (NB! riskiarvestuslik käsitlus, vt ka viiteid)

***) Ülo Ennuste. 2012. “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No 1, 2012 p 139-164:  http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_En

****)  Thorsten Janus, Daniel Riera-Crichton (2015) Economic shocks, civil war and ethnicity. – Journal of Development Economics 115 32–44.

P.S.: http://www.sekretar.ee/uudised/2011/01/26/endel-lippmaa-jouame-viie-rikkama-hulka

Oluline lõik käesolevalt:

Mis on Teile euroministriks olemise ajast meelde jäänud?

Meelde on jäänud kogu tegevusplaani tegemine, mis pani enam-vähem paika arengumudeli, mis on siiani töötanud – kas toetada riigitööstust või mitte, piiriküsimused, äristruktuuride korraldamine, õigusaktid jne.
Kõige olulisem oli Euroopa Liitu astumine ning ELiga seotud sammude fikseerimine. Siis oli ju ka vastaseid nagu tänagi. Aga sellegipoolest on iseseisev riik Euroopa Liidu süsteemis, eurorahaga ja NATO liikmelisusega parim, mis me saame antud kontekstis teha. Päris iseseisvatest asjadest ei tule midagi välja. Need ei püsi. Peab olema suuremates plokkides võimalikult mugavus tsoonis. Ja kuna Kyoto on maha kantud, on meil Euroopas väga suur vabadus. Ainult mullidest ei tohi ennast hüpnotiseerida lasta.

Kas me oleme 20 aastaga palju targemaks saanud?

Inimesed on võrratult targemad, meil oli rahvusvahelisest äritegevusest primitiivne arusaam. Õppida on samas veel palju.
Olen Eesti arenguga väga rahul. Kõik on läinud nii, nagu arvasin ja lootsin, pole millestki üllatunud, kõik on läinud õigel viisil.  Olen huvi tundnud ainult faktide vastu ja ka poliitikas lähtunud ainult teaduse reeglitest, mille järgi pole raske asju ette näha.

KES ON KES

Endel Lippmaa töötas aastatel 1995–1997 Euroministri büroos, 17. november 1995–6. august 1996 oli eurominister.

Intervjuu ilmus täna Äripäeva avaldatud 5-,10-,15-, ja 20aastaste firmade erilehes.“

 

juuni 30, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Küsitavusi

Veidi banaalseid küsitavusi: Eerik-Niiles Kross PM lk20 27.VI 17:

http://arvamus.postimees.ee/4158083/eerik-niiles-kross-globaalne-eesti-rahvusriik

1. E-NK „Pisut banaalselt öeldes on inimesed ressurss.“ – taevane arm – hübriidsõja tingimustes ning kaasaegses Post-GDP (GDP and Beyond: vt Eurostat ja Komisjoni teaduspõhist terminoloogiat) ning sotsiaal-küberneetilises kontekstis (vt Norbert Wiener (1948, e.k 1961 terminoloogiat kus sulidel ja lollidel on oluline koht) ajastul kus rahvuslike sotsiaalsete turumajanduste jätkusuutlikkuste kestlikkuse tõenäosused ning liikmesriikide konvergentside tõenäosused on peamised eksistentsiaalsed kriteeriumid lisaks tosinatele komplementaarsetele indikaatoritele (sotsiaal majanduslik ebavõrdsus, institutsionaalne kapital jne) – selles olukorras on eriti väikeriikide puhul mis asetsevad agressorimpeeriumi külje all – selles olukorras on rahvuslikud inimvarad kõige olulisemad ressursid nii inimkapitali (Nobeli preemia 2003) kui ka sotsiaalkapitali näol:

OECD (May 2016) How’s Life in Estonia? :

https://www.google.ee/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=OECD+(May+2016)+How%E2%80%99s+Life+in+Estonia%3F+Additional+information%2C+including+the+data+used+in+this+country+note%2C+can+be+found+at%3A+www.oecd.org%2Fstatistics%2FBetter-Life-Initiative-2016-country-notes-data.xlsx

Additional information, including the data used in this country note, can be found at: http://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-2016-country-notes-data.xlsx

OECD (2011) MEASURING THE STOCK OF HUMAN CAPITAL FOR COMPARATIVE ANALYSIS: AN APPLICATION OF THE LIFETIME INCOME APPROACH TO SELECTED COUNTRIES – STATISTICS DIRECTORATE- WORKING PAPER NO. 41 (This paper has been prepared by Gang Liu, OECD Statistics Directorate): http://www.oecd.org/std/research

NB! kahjuks inimkapitali on mõistetud kitsalt turumajanduslikes formaalsetes raamides – peegeldamata nt informaalseid sateliitkontosid nii GDP loomisel kodumajapidamistes kui ka ka rahvusliku ning rahvusvahelise sotsiaalkapitali loomisel jne

2.Pisut banaalselt öeldes on E-NK vist püüdnud olla reformistlikult poliitkorrektne „tõdedes“ et „Seda olukorras, kus keskmiselt rändab Eestist välja 5000 inimest aastas“ – teaduspõhiselt see 5000 on täiesti mitteadekvaatne arv sest see on ainult nn registripõhine emigratsioon  ning viimastel aastatel on ametlikes statistikates see arv ligemale kolm korda suurem nn bilansipõhise metoodika alusel  (siinkohal autor oleks pidanud lisaks IAA aruandele vaatama vähemalt ka Dr Uibu uurimusi mis osaliselt publitseeritud isegi Riigikogus) – rääkimata sellest et väljarändajate inim- ning sotsiaalkapital kapital on oluliselt kõrgem sisserändajate  omast (vt ka Eurostati milles muide on rõhutatud et just väljarändavate põliselanike  inimvara on kõrgem ning Eurosemestri osundusi et väljarände põhjuste hulka kuuluvad nii meie palgavaesus (sest finantskonto lekib miljardites RM silme all – vt EP maksebilanssi lisaks koos tohutute inimkapitalide lekkimisega väljamaadesse ) kui ka barbaarselt süvenev majanduslik ebavõrdsus – seda on ka Uibu rõhutanud

3. Seega eriti hübriidsõja ängide ning riskide tingimustes ei saa üldse juttugi olla reformlikust populistlikust tööjõu täiesti vabast migratsioonist mis erodeerib demograafilist struktuuri eeskätt venestamisega ning vastavate vaenulike getode soetamisega – samuti nagu kapitali täiesti vabast rahvusvahelisest transfeerimisest (eriti arvestades meie täiesti teaduslagedat kasumimaksumehhanismi mis isegi võimaldab Venemaa kontrolli all olevaid siinseid tütarettevõtteid subsideerida – rääkimata täielikust sõnavabadusest putinoidtrollide kolonnidele. Muide taoliste institutsionaal-küberneetiliste palja silmnähtavate kõigile lihtsalt arusaadavate vaeguste kiired likvideerimised peaks siiski Riigikogu kompetentsi piires olema lahendatavad ilma igasuguste partokraatlike intriigideta (v.a salakavalate: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596717300197 )– mitte aga rahvastiku arenguprobleemidega akadeemiline tegelemine sellel ja riski prognostika ning evolutsiooni institutsionaalse disaini jne alal täiesti asjatundmatute tegelastega (siiski proffid üldiselt oma parteide huvide eest võitlemisel).

juuni 27, 2017 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar